Nowe kierunki studiów, więcej praktyki

Niemal 250 mln zł trafi do 28 szkół wyższych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Publikacja: 01.03.2018 16:00

Politechnika Krakowska sfinansuje projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI”.

Politechnika Krakowska sfinansuje projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI”.

Foto: materiały prasowe

Pieniądze uzyskano w ramach drugiej ścieżki Zintegrowanych Programów Uczelni. Pójdą one m.in. na zajęcia praktyczne i staże dla studentów, informatyzację, projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej, współpracę międzynarodową i zarządzanie.

Wśród ośrodków, które otrzymają wsparcie, znalazły się: Kraków (sześć uczelni), Warszawa (cztery), Katowice, Lublin, Rzeszów, Szczecin (po dwie) oraz Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Łódź, Poznań i Wrocław po jednej.

– Nie ma silnej gospodarki bez sprawnego szkolnictwa wyższego – mówi wicepremier Jarosław Gowin. – Wspieramy uczelnie w podnoszeniu kompetencji pracowników i studentów oraz w realizowanych przez nie programach.

Wsparcie trafiło m.in. na Uniwersytet Warszawski, który w tym roku rozpoczyna realizację pięcioletniego programu rozwoju. – W konkursie NCBiR otrzymaliśmy na ten cel 38 mln zł z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Zostaną sfinansowane m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, rozwój systemów informatycznych – wylicza Olga Laska z biura prasowego uczelni.

UW chce dostosować programy studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Pieniądze trafiły też do Politechniki Krakowskiej na projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI”. – Większość wsparcia przeznaczymy dla studentów – mówi Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik Politechniki Krakowskiej.

Uczelnia planuje zmodyfikować część programów kształcenia dzięki współpracy praktyków z otoczenia biznesu. Wspólnie z partnerami z przemysłu zamierza oferować zmodyfikowane specjalności na kilkunastu kierunkach studiów.

– Chcemy wprowadzić do polskojęzycznych programów studiów zajęcia w języku angielskim prowadzone przez zagranicznych wykładowców oraz programy szkół letnich w partnerstwie uczelniami z Europy i Stanów Zjednoczonych – wylicza rzeczniczka.

Studenci będą mogli skorzystać z certyfikowanych szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kompetencje zawodowe i językowe, wizyt studyjnych w firmach, instytucjach i samorządach.

– Powstanie międzywydziałowe laboratorium Future Lab PK, w którym studenci przy wsparciu opiekunów z uczelni i mentorów z firm będą realizować zadania zlecone przez pracodawców – zapowiada Małgorzata Syrda-Śliwa.

Program przewiduje także działania podnoszące kompetencje pracowników dydaktycznych, m.in. szkolenia z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, zagraniczne staże, szkolenia z nauczania w językach obcych. Nowe i zmodyfikowane specjalności mają ruszyć w październiku. Realizacja całego programu potrwa do września 2022 r. Wartość projektu to 18 mln zł, z tego 17,5 mln to dofinansowanie z resortu nauki. W sumie, jak podaje resort nauki, z dotacji skorzysta 39 tys. osób.

Uniwersytet Szczeciński nie aplikował o wsparcie z drugiej ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni. – Zrobiliśmy to w ramach pierwszej ścieżki programu, na wyniki jeszcze czekamy – mówi Julia Poświatowska, rzecznik uczelni.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej