Warto postarać się o bon na podniesienie kwalifikacji

Są pieniądze na kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe dla mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i sokólskiego. Wszystko dzięki unijnym dotacjom.

Publikacja: 16.01.2018 00:30

Na podniesienie kwalifikacji zawodowych można dostać nawet 15 tys. zł.

Na podniesienie kwalifikacji zawodowych można dostać nawet 15 tys. zł.

Foto: AdobeStock

Subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. – Region w ostatnich latach szybko się rozwija, zwłaszcza dzięki wsparciu z funduszy europejskich, ale cały czas brakuje tam odpowiednich kadr. Dlatego tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji i inwestowanie w wykształcenie mieszkańców – tłumaczy Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Białostocki projekt „Bony na szkolenia” jest jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, działając w imieniu Zarządu Województwa, rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów wspierających kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim. Już od poniedziałku 15 stycznia wszyscy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zawodowe, będą mogli aplikować o takie dofinansowanie. Biura projektu znajdują się w Białymstoku, Sokółce i Łapach, poza tym będzie też można rejestrować się online na stronie www.bonynaszkolenia.pl. – Następnym krokiem będzie składanie dokumentów w biurze projektu, w Białymstoku mieści się ono przy ul. św. Rocha 3. O wsparcie będą mogły się ubiegać osoby, które ukończyły 18 lat, zarówno pracujące, jak i bezrobotne czy też prowadzące działalność gospodarczą, a także studenci i absolwenci uczelni.

– Białostoczanie, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje i rozwijać umiejętności, mogą skorzystać z unijnego wsparcia. Dzięki temu będą mogli lepiej odnaleźć się na lokalnym rynku pracy – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Łącznie dotacje na naukę otrzyma ponad 4,7 tys. osób mieszkających na terenie powiatów białostockiego i sokólskiego. Finansowane będą m.in. kursy: językowe i kwalifikacyjne zawodowe oraz szkolenia informatyczne, czy studia podyplomowe. W zależności od formy kształcenia będzie można dostać od 9 do 15 tys. zł. Wkłady własne uczestników projektu wyniosą 12 proc. kosztów szkolenia. – Oczekiwania uczestników projektu będą weryfikowane podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wtedy ustalane będą formy i zakres kształcenia w powiązaniu z faktycznymi potrzebami lokalnego rynku pracy – tłumaczy Agnieszka Błachowska z białostockiego ratusza.

Wsparcie kształcenia ustawicznego jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020. – To działania zintegrowane, łączące dwa odrębne projekty o wspólnych celach. Pierwszy z nich dotyczy m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i kompetencji ogólnych. Natomiast drugi obejmuje kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych – tłumaczy Agnieszka Błachowska. Projekt będzie realizowany przez powiat sokólski w partnerstwie z miastem Białystok, powiatem białostockim i Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo. Dofinansowanie na jego realizację wynosi ponad 50 mln zł, wartość całego pomysłu zaś – prawie 55 mln 730 tys. zł. Dla mieszkańców samego Białegostoku przeznaczono ponad 24 mln 500 tys. zł. W projekcie weźmie udział ok. 2740 białostocczan, w tym prawie 1400 kobiet i ponad 1300 mężczyzn. – Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, do wyczerpania przewidzianej w projekcie kwoty dofinansowania bonów na szkolenie. Kryterium decydującym o przyjęciu jest kolejność zgłoszeń – podkreślają urzędnicy. Ze wsparcia będzie można skorzystać do 30 czerwca 2020 roku.

Identyczne projekty na Podlasiu są też realizowane w subregionach łomżyńskim i suwalskim. Łącznie w całym regionie na dokształcanie dorosłych zgodne z potrzebami rynku pracy, z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020 jest przeznaczonych ponad 118 mln zł. – To nie wydawanie pieniędzy, a ich inwestowanie w kompetencje mieszkańców – mówi Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. – Region w ostatnich latach szybko się rozwija, zwłaszcza dzięki wsparciu z funduszy europejskich, ale cały czas brakuje tam odpowiednich kadr. Dlatego tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji i inwestowanie w wykształcenie mieszkańców – tłumaczy Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Białostocki projekt „Bony na szkolenia” jest jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, działając w imieniu Zarządu Województwa, rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów wspierających kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim. Już od poniedziałku 15 stycznia wszyscy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zawodowe, będą mogli aplikować o takie dofinansowanie. Biura projektu znajdują się w Białymstoku, Sokółce i Łapach, poza tym będzie też można rejestrować się online na stronie www.bonynaszkolenia.pl. – Następnym krokiem będzie składanie dokumentów w biurze projektu, w Białymstoku mieści się ono przy ul. św. Rocha 3. O wsparcie będą mogły się ubiegać osoby, które ukończyły 18 lat, zarówno pracujące, jak i bezrobotne czy też prowadzące działalność gospodarczą, a także studenci i absolwenci uczelni.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych