W połowie tego roku rozpoczną się duże inwestycje na terenie Przylasku Rusieckiego w Krakowie. Na początek będą realizowane trzy przedsięwzięcia o łącznej wartości ok. 31 mln zł, składające się na projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości, którego wartość określona jest na 375,6 mln zł.

– Najpóźniej za trzy lata zostanie zagospodarowane otoczenie jednego z akwenów i powstanie przy nim pierwszy, ważny element Centrum Rekreacji i Wypoczynku – Przylasek Rusiecki. To oznacza, że krakowskie małe Mazury zyskają wreszcie profesjonalną, potrzebną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną – informuje Anna Waśkowska, specjalista ds. promocji Kraków Nowa Huta Przyszłości. Rozpoczęcie prac będzie możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Przylasek Rusiecki jest częścią Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Na jego terenie znajduje się 14 zbiorników wodnych o całkowitej powierzchni 86 ha, które powstały w dawnym zakolu Wisły, w miejscu, gdzie w latach 50. i 60. XX wieku wydobywany był żwir na budowę kombinatu metalurgicznego. Do dziś o obszarze tym zwyczajowo mówi się: Żwirownia. Największy z akwenów, nazywany zbiornikiem nr 1, od dawna jest ulubionym miejscem wypoczynku nowohucian i mieszkańców okolic. Nie jest jednak profesjonalnym kąpieliskiem, chociaż jako jedyny na Przylasku może się pochwalić strzeżoną plażą. Nie ma jednak toalet, przebieralni, parkingu i całej potrzebnej infrastruktury. To się ma zmienić w ciągu trzech lat – otoczenie zbiornika zostanie na nowo zagospodarowane i zrewitalizowane. – Dofinansowanie z województwa małopolskiego jest szansą na nowe życie starej Żwirowni i zmianę tego miejsca w zupełnie nową przestrzeń. To szansa nie tylko dla Nowej Huty, ale tej części regionu w ogóle – mówi Marek Hohenauer, nowohucianin, były radny z Nowej Huty.

Jak zmieni się otoczenie zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim? W ramach prac najpierw przewidziano uporządkowanie terenu, potem budowę układu ścieżek, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, a także parkingu. Powstanie piaszczysta plaża z wydzielonymi kąpieliskami, boiskiem do piłki plażowej i polaną festynową. Pojawią się również pomosty oraz platforma do wodowania niewielkich łodzi. Całość będzie dopełniona wypożyczalnią sprzętów wodnych, przebieralniami i sanitariatami. Miejsce do odpoczynku znajdą tu również rodziny z dziećmi. Do ich dyspozycji zostanie oddana specjalnie wydzielona strefa wodna (z pływającym basenem), a także plac zabaw. Przy zbiorniku stanie namiot plenerowy, a także pomost „zgromadzeń” – miejsce spotkań i zebrań dla lokalnej społeczności. Spotkaniom sprzyjać będzie mała architektura – w planach są ławki, leżaki, hamaki, parasole plażowe i nawiązujące do tradycji byłej żwirowni głazy narzutowe będące równocześnie siedziskami. Po zachodniej stronie zbiornika zaprojektowano pomosty, na których znajdować się będą stanowiska do wędkowania i punkty widokowe. Dla ratowników zostaną wybudowane wieże obserwacyjne.