Wielki jubileusz

Około 30 wydarzeń odbędzie się w Świętej Lipce z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej i 400-lecia oddania miejsca pod opiekę polskiego króla i jego następców.

Publikacja: 10.01.2018 22:30

Początki kultu maryjnego w Świętej Lipce sięgają XIV wieku.

Początki kultu maryjnego w Świętej Lipce sięgają XIV wieku.

Foto: AdobeStock

Główne uroczystości jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski odbędą się 11 sierpnia. Położona w gminie Reszel w powiecie kętrzyńskim na Mazurach, tuż przy granicy z historyczną Warmią, Święta Lipka jest najsławniejszym sanktuarium maryjnym w regionie.

Jego początki sięgają XIV w. i znane są tylko z opowiadań ludowych przekazywanych przez kilka wieków. Legenda mówi, że w Kętrzynie skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boska i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci z Dzieciątkiem. Mężczyzna w oczekiwaniu na egzekucję w ciągu nocy wyrzeźbił z kawałka drewna figurkę. Rankiem znaleziono przy skazańcu rzeźbę. Była tak piękna, że ci, którzy przyszli wykonać wyrok śmierci, doszli do wniosku, iż jest to znak Bożego ułaskawienia, i zwrócili skazanemu wolność.

Dziękując Matce Boskiej, człowiek szedł w kierunku Reszla, szukając po drodze lipy, na której mógłby postawić rzeźbę, jak poleciła mu Piękna Pani. W miejscu, gdzie stoi obecna bazylika, napotkał wspaniałą lipę i na niej umieścił figurkę. W krótkim czasie miejsce to zasłynęło cudami i uzdrowieniami.

Miejsce pielgrzymkowe

Autor jednego z pism pisał o początkach Świętej Lipki, że „jest w Prusach słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach – pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich”.

Święta Lipka od początku stała się sławnym miejscem pielgrzymek. Już w średniowieczu powstał zwyczaj ich organizowania w celu uzyskania odpustu i w nadziei uzdrowienia. Pielgrzymi przybywali nie tylko z Prus i Warmii, ale też z Mazowsza. Ostatni wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern w 1519 r. pielgrzymował pieszo i boso z Królewca do Świętej Lipki.

Jak podają jezuici, którzy opiekują się sanktuarium, w 1525 r. wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, kult świętych uznano za zabobon. Tłum z Kętrzyna obrabował i zburzył kaplicę, lipa została wycięta, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym.

W 1618 r. katolicy odzyskali swobody wyznaniowe, a sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił całą Świętą Lipkę. Administracja i prawo jej użytkowania zostały przekazane jezuitom. W tym roku mija 400 lat od tych wydarzeń.

Na wzgórzu wybudowano kaplicę, w której umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Zapoczątkowało to rozkwit sanktuarium. W Prusach i na Warmii trudno było znaleźć człowieka, który by choć raz nie przyszedł z pielgrzymką do Świętej Lipki.

Dość trudny okres nastał po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r., a opiekę nad Świętą Lipką przejęło duchowieństwo diecezjalne. Stan taki trwał aż do 1932 r., kiedy jezuici powrócili do Świętej Lipki. W okresie międzywojennym sanktuarium było nadal chętnie nawiedzanym przez pielgrzymów miejscem.

W roku 1930 do sanktuarium przybyło 86 pielgrzymek. Wprowadzono nabożeństwa ekumeniczne dla wiernych Kościoła ewangelickiego i katolickiego.

Koronacja

Po wojnie ważnym wydarzeniem w dziejach sanktuarium była koronacja obrazu Matki Bożej. 11 sierpnia 1968 r. przy kilkudziesięciu tysiącach wiernych ks. prymas kard. Stefan Wyszyński w obecności kilkudziesięciu biskupów ukoronował obraz Matki Bożej Świętolipskiej. Sumę celebrował wówczas ks. kard. Karol Wojtyła. Później, jako Jan Paweł II, dekretem z 24 lutego 1983 r. nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł bazyliki mniejszej.

Dziś sanktuarium nadal jest miejscem licznych pielgrzymek. Przybywają tu wierni nie tylko z diecezji i całej Polski, ale z wielu krajów Europy Zachodniej i Wschodniej.

Od kilkudziesięciu lat Święta Lipka pełni funkcję Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan, właśnie ze względu na swoje położenie, na styku ziem warmińskiej i mazurskiej oraz wyznań, których w regionie są cztery: rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne i protestanckie.

W roku jubileuszowym także ich nie zabraknie.

– Główne uroczystości jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski odbędą się 11 sierpnia 2018 – zapowiada ks. Marcin Sawicki, rzecznik archidiecezji warmińskiej.

Dodaje, że wśród uroczystości zaplanowanych na cały rok są sympozja, modlitwy ekumeniczne z udziałem rzymskich katolików, grekokatolików, prawosławnych i protestantów, uroczystość zawierzenia archidiecezji warmińskiej Matce Bożej Świętolipskiej, a także pielgrzymki, wśród nich władz wojewódzkich, samorządowych, sołtysów, maturzystów, strażaków.

Przygotowano około 30 wydarzeń towarzyszących świętolipskiemu jubileuszowi.

– To miejsce odwiedza rocznie ok. 400 tys. ludzi. Z racji tegorocznego jubileuszu spodziewamy się jeszcze większej liczby pielgrzymów – mówi ks. Sawicki.

Trwają też starania, aby Bazylikę Świętolipską wraz z krużgankami uznano za Pomnik Historii.

Główne uroczystości jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski odbędą się 11 sierpnia. Położona w gminie Reszel w powiecie kętrzyńskim na Mazurach, tuż przy granicy z historyczną Warmią, Święta Lipka jest najsławniejszym sanktuarium maryjnym w regionie.

Jego początki sięgają XIV w. i znane są tylko z opowiadań ludowych przekazywanych przez kilka wieków. Legenda mówi, że w Kętrzynie skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boska i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci z Dzieciątkiem. Mężczyzna w oczekiwaniu na egzekucję w ciągu nocy wyrzeźbił z kawałka drewna figurkę. Rankiem znaleziono przy skazańcu rzeźbę. Była tak piękna, że ci, którzy przyszli wykonać wyrok śmierci, doszli do wniosku, iż jest to znak Bożego ułaskawienia, i zwrócili skazanemu wolność.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych