Miasto z priorytetami

Poznań – I miejsce w kategorii „Miasta na prawach powiatu”. W warunkach coraz większej konkurencji o mieszkańców stolica Wielkopolski stawia na polepszenie jakości życia w mieście.aaa

Publikacja: 24.11.2017 11:00

Poznań inwestuje  w mieszkańców, prowadząc rozbudowaną politykę prorodzinną

Poznań inwestuje w mieszkańców, prowadząc rozbudowaną politykę prorodzinną

Foto: materiały prasowe

W 2016 roku Poznaniowi ubyło niespełna 2 tys. mieszkańców – najmniej od 16 lat. Zatrzymanie dotychczasowych i przyciągnięcie nowych obywateli to dla władz miasta priorytet. Służą temu zarówno podejmowane inwestycje infrastrukturalne, jak i polityka społeczna oraz programy wsparcia inicjatyw z różnych dziedzin.

Przedstawiona w październiku 2016 roku Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ stawia na zrównoważony rozwój i otwartość, skupiając się na realizacji pięciu priorytetów. Są nimi: silna metropolia, nowoczesna przedsiębiorczość, zielone i mobilne miasto, przyjazne osiedla oraz wspólnotowość i dialog społeczny.

Realizując te cele, miasto, wspierając się konsultacjami społecznymi, rozpoczęło prace m.in. nad rewitalizacją śródmieścia, przygotowaniem zagospodarowania Wolnych Torów i starego koryta Warty, a także wdraża programy stawiające na transport zrównoważony – rozwijając system Poznańskiego Roweru Miejskiego, wprowadzając oparty na pojazdach elektrycznych car sharing i scooter sharing oraz tworząc system kolei metropolitalnej. Realizacji tych celów służyć ma również nowa polityka mieszkaniowa z programami najmu oraz programem budowy mieszkań komunalnych.

W roku 2016 udało się zakończyć w Poznaniu wiele przedłużających się inwestycji infrastrukturalnych, które rozpoczęły poprzednie władze miasta. Prowadzone przez wiele lat mocno utrudniały codzienne życie mieszkańców – prace na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Żeromskiego, remont ronda Kaponiera oraz przebudowę ul. Czechosłowackiej. Rok 2016 to również uspokojenie ruchu, ograniczenie hałasu i emisji spalin w centrum poprzez poszerzenie strefy Tempo 30.

Miasto inwestuje też w mieszkańców, prowadząc rozbudowaną politykę prorodzinną, obejmującą opiekę nad dziećmi do lat trzech z najwyższymi w Polsce – wynoszącymi rocznie 15 mln zł – dopłatami z miejskiej kasy do miejsc w żłobkach niepublicznych, miejski program in vitro po 5 tys. zł na parę, wsparcie rodzin wielodzietnych z miejską Kartą Dużej Rodziny i biletem rodzinnym na czele, a także politykę senioralną z unikalnymi projektami – biletem senioralnym, Złotą Rączką oraz Pudełkiem Życia.

Nie bez znaczenia są również inwestycje w edukację – budowa ze środków miejskich nowych szkół i przedszkoli na terenach, które do tej pory nie miały wystarczającej infrastruktury oświatowej.

Miasto dokłada starań, by lokalny rynek pracy był jeszcze bardziej atrakcyjny. Służą temu m.in. miejskie programy wsparcia startupów i firm kreatywnych, z pierwszą w Polsce miejską, bezpłatną przestrzenią pracy wspólnej. Na wsparcie może liczyć również przedsiębiorczość akademicka oraz lokalne firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wciąż rozbudowuje się nowoczesna powierzchnia biurowa, parki technologiczne i infrastruktura targowo-kongresowa. Coraz ciekawsza jest również oferta spędzania w mieście wolnego czasu – w tym propozycje turystyczne i kulturalne. Wszystko to ma wpływ nie tylko na rozwój gospodarczy miasta, lecz również na postrzeganie go jako przyjaznego i otwartego na różnorodność oraz współpracę z różnymi grupami społecznymi.

Opinia

Jacek Jaśkowiak | prezydent Poznania

W 2016 roku kończyliśmy inwestycje rozpoczęte przez naszych poprzedników i przygotowywaliśmy się do nowych wyzwań. Chcemy, by nowe inwestycje były odpowiedzią na potrzeby miasta i jego mieszkańców. Naszym priorytetem jest podnoszenie komfortu życia. Stawiamy na mniejsze projekty inwestycyjne, które realnie ułatwiają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie w ich okolicy. Mocno inwestujemy w transport publiczny oraz rewitalizację centrum, kładziemy też duży nacisk na politykę prorodzinną i senioralną.

W kolejnych latach wartość planowanych inwestycji to 3 023 mln zł. Staramy się działać tak, by te nasze projekty przyciągały inwestorów prywatnych i generowały dalszy rozwój miasta. To właśnie działania rewitalizacyjne, park kulturowy, uspokajanie ruchu kołowego w centrum i przywracanie przestrzeni publicznej pieszym sprawiają, że Poznań postrzegany jest jako miasto z potencjałem i przyciąga inwestorów.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych