Gmina Bobrowniki – nowoczesna i dobrze zarządzana gmina wiejska

Położona w sercu Województwa Śląskiego Gmina Bobrowniki liczy blisko 12 tysięcy mieszkańców.

Publikacja: 20.11.2017 16:03

Gmina Bobrowniki – nowoczesna i dobrze zarządzana gmina wiejska

Foto: materiały prasowe

Pomimo tego, iż jest częścią przemysłowej aglomeracji śląskiej, dużą powierzchnię gminy zajmują lasy i obszary o dużym znaczeniu przyrodniczym, a szanse rozwoju samorząd upatruje w stanie środowiska naturalnego i położeniu geograficznym. To właśnie położenie wpływa na dodatnie saldo migracji na poziomie 12,66 proc., niespotykane choćby w sąsiednich miastach. Gmina stała się w ostatnich latach miejscem osiedlania się dla młodych ludzi. Dotychczas co roku kilkadziesiąt domów zostawało oddanych do użytkowania, a na kolejne lata prognozuje się intensywny wzrost tego procesu.

Rozwój gminy kształtowany jest przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Zdecydowanie głównym elementem wewnętrznym jest sprawne zarządzanie gminą, jej finansami, spójne planowanie przestrzenne i skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych – co łącznie buduje sukces. Dynamiczny rozwój kreują także czynniki zewnętrzne, takie jak członkostwo w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, czy w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, gdzie gmina znajduje się w czołówce beneficjentów środków unijnych.

– Konsekwentnie sięgamy po środki zewnętrzne. Każda inwestycja na terenie naszej gminy jest przede wszystkim analizowana pod kątem możliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego. Korzystamy praktycznie ze wszystkim możliwych źródeł krajowych i zagranicznych. Budujemy drogi, ścieżki rowerowe, punkty przesiadkowe, parkingi dla samochodów i rowerów, place zabaw, boiska, biblioteki, termomodernizujemy remizy strażackie i domy kultury, budujemy kanalizację i wodociągi, rewitalizujemy przestrzeń publiczną i wykorzystujemy odnawialne źródła energii. To jedynie zakres inwestycji tegorocznych, które współfinansowane są z kilkunastu różnych funduszy krajowych i zagranicznych. Prestiżową inwestycją jest modernizacja amfiteatru w Rogoźniku, który mieści blisko 3 tys. osób, a zlokalizowany jest w sercu kilkudziecięciohektarowego parku, w pobliżu malowniczych zbiorników wodnych, nowoczesnych placów zabaw, ścieżek rowerowych i plaż – wskazuje Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki.

Wszystkie inwestycje samorządu gminy Bobrowniki mają jeden cel – poprawa jakości życia.

Fundamentem rozwoju gminy są także sami mieszkańcy. W 2015 roku Gmina opracowała we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi Strategię Rozwoju do 2020 roku, gdzie jako silną stronę i jednocześnie szansę rozwoju wskazano aktywność społeczną. Jest to konsekwencja działań władz gminy – w szczególności polityki otwartych drzwi. Pomocna dłoń samorządu pobudza zaangażowanie mieszkańców, którzy albo włączają się we współpracę z organizacjami tradycyjnymi takimi jak np. Ochotnicze Straże Pożarne, czy Koła Gospodyń Wiejskich albo adaptują własne pomysły tworząc fundacje czy stowarzyszenia. Co ciekawe, 60% organizacji tzw. współczesnych to stowarzyszenia i fundacje powstałe po 2010 roku, tj. po wprowadzeniu przez samorząd gminy polityki otwartych drzwi, utworzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego i szerokich działań wspierających i osłonowych.

– Nasze inwestycje w infrastrukturę przekładają się na wzrost aktywności naszych mieszkańców. W ciągu ostatnich lat zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy wiele obiektów sportowych, dzięki czemu rośnie aktywność fizyczna również wśród dzieci i młodzieży. Powstają nowe ruchy społeczne, a organizacja zawodów sportowych czy biegów na różnych dystansach staje się powoli domeną naszego samorządu. Dbamy o zdrowie naszych mieszkańców realizując programy profilaktyczne, ale także inwestując w ochronę środowiska. Gmina Bobrowniki jest obecnie skanalizowana w 80 proc., a na kolejne 2 lata planujemy osiągnięcie 95 proc. Finansujemy mieszkańcom wymianę pieców, a w najbliższym roku będziemy wnioskować o wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych. Te czynniki wpływają na dynamiczny przyrost mieszkańców, którzy wolą kupić działkę w nowoczesnej i świadomie rozwijającej się gminie – mówi Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki.

Bobrowniki to także innowacje. Od 2017 roku oferujemy mieszkańcom wysokiej jakości usługi elektroniczne, możliwość zobaczenia transmisji z sesji Rady Gminy on-line czy zdalne odczyty wodomierzy. Stajemy się wielokrotnie wzorem do naśladowania dla innych samorządów.

Rekordowy budżet i ambitne plany generują wysokie pozycje w rankingach. Oprócz tego co widać gołym okiem, w najbliższym otoczeniu, mieszkańcy mogą poznać także czynniki trudniej mierzalne, które składają się na jedną całość – sukces gminy Bobrowniki.

Pomimo tego, iż jest częścią przemysłowej aglomeracji śląskiej, dużą powierzchnię gminy zajmują lasy i obszary o dużym znaczeniu przyrodniczym, a szanse rozwoju samorząd upatruje w stanie środowiska naturalnego i położeniu geograficznym. To właśnie położenie wpływa na dodatnie saldo migracji na poziomie 12,66 proc., niespotykane choćby w sąsiednich miastach. Gmina stała się w ostatnich latach miejscem osiedlania się dla młodych ludzi. Dotychczas co roku kilkadziesiąt domów zostawało oddanych do użytkowania, a na kolejne lata prognozuje się intensywny wzrost tego procesu.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?