Potencjał regionu idzie w górę

Zachodniopomorskie firmy mogą liczyć na korzystne pożyczki z przeznaczeniem m.in. na inwestycje. To kolejny impuls dla przedsiębiorczości w regionie.

Publikacja: 17.11.2017 00:30

Szczecin dysponuje obecnie 500 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Szczecin dysponuje obecnie 500 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Foto: shutterstock

Województwo zachodniopomorskie zajmuje czwarte miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej z punktu widzenia działalności przemysłowej – wynika z rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Region został też zaklasyfikowany do grupy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie. W minionych latach na Pomorzu Zachodnim wyraźnie wzrosła liczba nowo powstałych przedsiębiorstw. Było to pokłosiem możliwości pozyskania dofinansowania z perspektywy unijnej na lata 2007–2013. Teraz mamy drugi rzut, który powinien zaowocować dalszym rozwojem biznesu w regionie.

Pożyczki pod lupą

W ramach programu JEREMIE 2 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z trzech rodzajów produktów: mikropożyczki, pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki obrotowo-inwestycyjnej – informuje Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Podkreśla, że pożyczki mają atrakcyjne oprocentowanie, a za ich udzielenie nie jest pobierana prowizja. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć środki na inwestycje i rozwój prowadzonej działalności. Maksymalna kwota to 1 mln zł, z okresem spłaty do dziesięciu lat.

Dodatkowo o niskooprocentowane pożyczki mogą starać się pozostające bez pracy osoby powyżej 29. roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz te o niskich kwalifikacjach. Wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności przez osoby bezrobotne to maksymalnie 84 tys. zł. Udzielana będzie na okres do siedmiu lat, z możliwością uzyskania rocznej karencji, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki można będzie przeznaczyć na wszystkie wydatki mające związek z uruchomieniem biznesu, m.in. zakup maszyn, urządzeń, adaptację pomieszczeń, reklamę czy usługi księgowe.

Logistyka kwitnie

W minionych latach w regionie mocno rozwinął się sektor usługowy. Obecnie wśród obszarów wyróżniających się na Pomorzu Zachodnim wymienia się m.in. turystykę i zdrowie, przemysł metalowo-maszynowy, biogospodarkę oraz działalność morską i logistykę.

– Jeszcze kilkanaście lat temu, pytając o biznes na Pomorzu Zachodnim, można by zapytać „Co tam, panie, w turystyce?”. Dzisiaj o wiele bardziej odpowiednim pytaniem byłoby pewnie zawołanie „Co tam, panie, w logistyce?”, bo to właśnie ta gałąź w ciągu ostatniego roku rozwinęła się spektakularnie – potwierdza Marek Mucha, główny specjalista biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Do końca 2014 r. w Szczecinie było zaledwie 73 tys. mkw. powierzchni magazynowych, a teraz jest ich prawie 500 tys. mkw. Liczba ta będzie nadal rosła. – Inwestorzy krajowi i zagraniczni postanowili zdyskontować największy z atutów Pomorza Zachodniego, jakim jest z pewnością jego położenie. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego rozwoju połączeń drogowych, bo bez nich logistyka po prostu nie istnieje – podkreśla Marek Mucha. Dodaje, że wspomniana turystyka jest nadal ważną gałęzią gospodarki. Pomorze Zachodnie może się pochwalić pozycją lidera pod względem liczby udzielonych noclegów w Polsce –wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Szanse i wyzwania

– Pomorze Zachodnie to region z wielkim potencjałem, jeśli chodzi o inwestycje w naszej branży. Sprzyja im przede wszystkim rozwijająca się turystyka, bliskość granic oraz ciągle duże możliwości pozyskania atrakcyjnych terenów pod inwestycje. Najlepiej świadczą o tym rozwijające się coraz prężniej parki inwestycyjne – mówi Mariola Skolimowska, rzeczniczka Netto, które jest jedną z największych firm w regionie. Dodaje natomiast, że słabością Pomorza Zachodniego jest ciągle brak infrastruktury drogowej: działa tylko jedno lotnisko – w Goleniowie, a sieć połączeń lotniczych nadal jest daleko w tyle za Gdańskiem. Skomunikowanie ze stolicą również nie jest najlepsze. – Region wymaga także silniejszej promocji atrakcji turystycznych, jakie niewątpliwie ma, ale ciągle wielu z nich nie wykorzystujemy w wystarczającym stopniu – podkreśla Skolimowska.

Dla wielu firm barierą w rozwoju biznesu jest pozyskanie pracowników i tu również jest jeszcze dużo do zrobienia. Szczecin ma o połowę mniej studentów niż porównywalny Poznań. Kolejna kwestia to relatywnie niski poziom innowacyjności firm. Nie bez znaczenia jest fakt, że w strukturze gospodarczej regionu dominują mikro- i małe przedsiębiorstwa, w dużej mierze o profilu usługowym. Jest to wyrazem przedsiębiorczości regionu i tworzy fundament pod dywersyfikację działalności gospodarczej, ale stanowi barierę w uzyskiwaniu pożądanego poziomu nakładów na innowacyjność.

Zresztą jest to problem w skali całego kraju. Na badania i rozwój w Polsce wydaje się zaledwie 1 proc. PKB. Ten odsetek powoli rośnie, a ruchem w dobrym kierunku jest tzw. duża ustawa o innowacyjności, na którą czekają przedsiębiorcy. Zgodnie z zapowiedziami firmy inwestujące w działalność badawczo-rozwojową będą mogły odliczyć 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych. Ulga na takim poziomie od lat obowiązuje w Czechach i na Węgrzech.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.kucharczyk@rp.pl

Województwo zachodniopomorskie zajmuje czwarte miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej z punktu widzenia działalności przemysłowej – wynika z rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Region został też zaklasyfikowany do grupy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie. W minionych latach na Pomorzu Zachodnim wyraźnie wzrosła liczba nowo powstałych przedsiębiorstw. Było to pokłosiem możliwości pozyskania dofinansowania z perspektywy unijnej na lata 2007–2013. Teraz mamy drugi rzut, który powinien zaowocować dalszym rozwojem biznesu w regionie.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy