Nowy most na Dunajcu

Nowy Sącz będzie miał w przyszłym roku nową przeprawę przez rzekę. Za niemal 77 mln zł wybuduje ją firma Banimex z Będzina.

Publikacja: 12.11.2017 23:30

Nowa przeprawa  na Dunajcu ma być otwarta pod koniec 2018 r.

Nowa przeprawa na Dunajcu ma być otwarta pod koniec 2018 r.

Foto: materiały prasowe

Stary most heleński zostanie rozebrany. – W związku ze znacznym rozwojem komunikacji, co wiąże się ze wzrostem natężenia ruchu, istniejący układ komunikacyjny nie spełnia odpowiednich i oczekiwanych warunków przepustowości – tłumaczy potrzebę inwestycji Krzysztof Witowski, rzecznik prasowy prezydenta Nowego Sącza.

Decyzję o budowie nowej przeprawy Nowy Sącz podjął w 2015 roku. Wtedy też rozpoczęto pierwsze starania o realizację tej inwestycji. – Dotychczasowa przeprawa przez rzekę Dunajec pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku i nie była przystosowana do przenoszenia takich obciążeń ruchu kołowego, jakie występują obecnie.

Już dwa lata temu miasto przystąpiło do przygotowania dokumentacji technicznej oraz równocześnie podjęło starania o zabezpieczenie środków zewnętrznych na ten cel. Koszt przebudowy całego układu komunikacyjnego był szacowany na ponad 90 mln zł. – Od razu było wiadomo, że samodzielnie Nowy Sącz takich kosztów nie udźwignie –mówi Krzysztof Witowski.

W 2016 roku miasto miało już dokumentację projektową oraz złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. – W tym roku zapadła decyzja o przyznaniu nam dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w wysokości 85 proc. wartości inwestycji – tłumaczy rzecznik. Dodaje, że dzięki temu miasto mogło przystąpić do opracowania SIWZ i ogłoszenia przetargu na realizacje inwestycji pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w ciągu dróg krajowych nr 28 i 75″.

W maju został ogłoszony przetarg na budowę mostu oraz przebudowę dróg do niego prowadzących. 30 czerwca zostały otwarte oferty na to zadanie. – Do przetargu przystąpiło osiem firm, które zaoferowały kwoty od ok. 77 mln zł do prawie 110 mln zł . Jednocześnie miasto Nowy Sącz złożyło wniosek o uzyskanie decyzji na realizację inwestycji budowlanej, którą nowosądecki ratusz otrzymał 10 października. Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejsze warunki przetargowe, spełnił wszelkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest firma Banimex z Będzina. Zaoferowała ona wykonanie zadania za prawie 77 mln zł oraz 10-letnią gwarancję na wykonane prace. 18 października podpisano z firmą umowę i przekazano jej plac budowy. Nowa przeprawa zastąpi wysłużony stary most heleński, który znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Most leżący w ciągu drogi krajowej nr 75 i 28 stanowi jedną z najważniejszych przepraw w Nowym Sączu. Stary most zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowa dwuprzęsłowa przeprawa, która będzie mieć cztery pasy ruchu i ścieżkę rowerową. –Stary most nie zostanie rozebrany od razu, ale po wybudowaniu nowego – tłumaczy Krzysztof Witowski.

Droga krajowa nr i 28, w ciągu której jest zlokalizowany most, zostanie dostosowana do parametrów odpowiadających klasie GP (główna przyspieszona). Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch skrzyżowań po obydwu stronach mostu na skrzyżowania typu rondo, budowę nowego mostu o czterech pasach ruchu, przebudowę wszelkich urządzeń infrastruktury towarzyszącej, w tym kanalizacji, sieci teletechnicznych, gazowych sieci wodociągowych. – Termin realizacji zadania to koniec roku 2018 – mówi rzecznik prezydenta Nowego Sącza. Czego miasto spodziewa się po tej inwestycji? – Nowa przeprawa wraz z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca spowoduje poprawę przepustowości na przedmiotowym odcinku ulicy, podniesie również poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – wylicza Krzysztof Witowski.

Stary most heleński zostanie rozebrany. – W związku ze znacznym rozwojem komunikacji, co wiąże się ze wzrostem natężenia ruchu, istniejący układ komunikacyjny nie spełnia odpowiednich i oczekiwanych warunków przepustowości – tłumaczy potrzebę inwestycji Krzysztof Witowski, rzecznik prasowy prezydenta Nowego Sącza.

Decyzję o budowie nowej przeprawy Nowy Sącz podjął w 2015 roku. Wtedy też rozpoczęto pierwsze starania o realizację tej inwestycji. – Dotychczasowa przeprawa przez rzekę Dunajec pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku i nie była przystosowana do przenoszenia takich obciążeń ruchu kołowego, jakie występują obecnie.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał