Miliony ukryte pod ziemią

Wielkopolska inwestuje w gospodarkę wodno-ściekową.

Publikacja: 05.11.2017 21:30

Sieć wodociągowa w województwie wielkopolskim liczy ok. 32 tys. km. Dłuższa jest tylko na Mazowszu.

Sieć wodociągowa w województwie wielkopolskim liczy ok. 32 tys. km. Dłuższa jest tylko na Mazowszu.

Foto: AdobeStock

Te inwestycje ukryte są pod ziemią. I choć są kłopotliwe dla mieszkańców w trakcie realizacji, to po jej zakończeniu mało kto chce pamiętać, jak było wcześniej. Dzięki funduszom unijnym na terenie wielkopolskich gmin prowadzone są warte setki milionów złotych inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

Według Głównego Urzędu Statystycznego sieć wodociągowa w Polsce od 2005 roku wydłużyła się o ponad 1/5, do ponad 300 tys. km. W tym samym czasie sieć kanalizacyjna wydłużyła się niemal dwukrotnie, do 154 tys. km. Sieć wodociągowa w woj. wielkopolskim liczy ok. 32 tys. km. Dłuższa jest tylko na Mazowszu. Wielkopolska sieć kanalizacyjna to ponad 13 tys. km. Dłuższe mają województwa małopolskie, śląskie, podkarpackie i mazowieckie. Mimo niezłej pozycji wyjściowej Wielkopolska wciąż inwestuje w rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Spora w tym zasługa funduszy unijnych z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” (POIŚ) i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO).

Nie tylko w puszczy

17 października przedstawiciele poznańskiej spółki Aquanet podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu w ramach POIŚ szóstego etapu projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Wartość tego etapu projektu, realizowanego w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku, sięga 472 mln zł, z czego ponad 241 mln zł stanowić będzie dotacja. Za te pieniądze m.in. powstanie niemal 130 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączonych zostanie ponad 10 tys. nowych odbiorców.

W ramach poprzedniego rozdania środków w POIŚ na lata 2007–2013 kwotą ok. 440 mln zł dofinansowano pięć poprzednich etapów tego projektu, których realizacja przyczyniła się do podłączenia ponad 35 tys. nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. Dzięki wsparciu unijnemu zmodernizowano już trzy oczyszczalnie ścieków (Centralną, w Borówcu i Mosinie) i stację uzdatniania wody w Mosinie.

Kolejną sztandarową inwestycją w gospodarkę wodno-ściekową na terenie województwa wielkopolskiego jest kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Dotychczas trzy etapy tego projektu, realizowane na obszarze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, w skład którego wchodzą gminy Swarzędz, Pobiedziska, Murowana Goślina, Skoki i Czerwonak, pochłonęły ponad 530 mln zł, z czego ponad 250 mln pochodziło z dotacji Unii Europejskiej, przyznawanych w ramach poprzedniego rozdania POIŚ. Efekt? Ponad 400 km kanalizacji, ponad 50 tys. przyłączonych do niej nowych użytkowników oraz ponad 170 przepompowni ścieków. I na tym nie koniec.

W kwietniu tego roku, już w nowym rozdaniu, Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, otrzymał dofinansowanie kolejnego, czwartego etapu prac, które będą realizowane do 2020 roku. Dzięki nim do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych niemal 3 tys. nowych użytkowników, powstanie ok. 30 km kanalizacji i dziesięć przepompowni ścieków. Całkowity koszt tego etapu projektu przekracza 53 mln zł, z czego niemal 27,4 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie. Na tym również się nie skończy. W lutym zgromadzenie Związku upoważniło jego zarząd do złożenia wniosku o dofinansowanie z POIŚ etapu piątego projektu. Jego koszt to 30 mln zł. Związek wnioskował o 15,6 mln zł dofinansowania. Na razie projekt znalazł się na liście rezerwowej.

Na liście podstawowej beneficjentów POIŚ z Wielkopolski znalazła się natomiast gmina Kostrzyn, która otrzyma niemal 19 mln zł na modernizację i rozbudowę przepompowni oraz oczyszczalni ścieków w Skałowie, a także budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Królewskiego. Wartość projektu to ok. 36 mln zł.

Na tę samą listę trafiła spółka Wodkan z Ostrowa Wielkopolskiego, która na realizację wartego około 80 mln złotych projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji” dostała ponad 41 mln zł. Za te pieniądze zostanie wykonana m.in. modernizacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej.

200 mln z WRPO

Wiele wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową trafia również do zarządu województwa wielkopolskiego, zarządzającego WRPO.

– W trakcie negocjacji dotyczących kształtu WRPO na lata 2014–2020 musieliśmy się mocno upominać, aby gospodarka wodno-ściekowa znalazła się w ramach interwencji unijnej. Mamy wciąż zapóźnienia w tym obszarze i wiele problemów do rozwiązania. W sumie rozdysponowaliśmy już 104 mln zł z 200 mln zł, które przeznaczyliśmy na ten obszar – mówił w czerwcu, podczas podpisywania umów o dofinansowanie inwestycji na terenie gmin Krzywiń, Odolanów, Czempiń, Ryczywół i Zduny, marszałek Marek Woźniak.

Ale to niejedyne projekty, które otrzymały dofinansowanie w tym konkursie. Przyznano je 22 spośród 39 zgłoszonych inwestycji. Kolejne mogą otrzymać je w konkursach, które jeszcze trwają. Specjalną pulę pieniędzy przewidziano na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju aglomeracji kalisko?ostrowskiej. W pierwszym z konkursów dla podmiotów z tego rejonu ponad 3,6 mln zł dotacji otrzymał projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej. Niedawno zakończono przyjmowanie zgłoszeń w kolejnym konkursie dla podmiotów z aglomeracji kalisko-ostrowskiej, w którym na beneficjentów czeka 10 mln zł.

Osiem razy więcej jest do wzięcia w rozpoczętym niedawno postępowaniu WRPO. Wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową można składać do 20 listopada. Niebawem też rozstrzygnięty zostanie konkurs zorganizowany dla inwestycji w obszarach strategicznych – konińskim, leszczyńskim i pilskim. Na beneficjentów czeka łącznie ponad 46 mln zł. Wiadomo, że wszystkie cztery złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną. Czas na ocenę merytoryczną.

Te inwestycje ukryte są pod ziemią. I choć są kłopotliwe dla mieszkańców w trakcie realizacji, to po jej zakończeniu mało kto chce pamiętać, jak było wcześniej. Dzięki funduszom unijnym na terenie wielkopolskich gmin prowadzone są warte setki milionów złotych inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

Według Głównego Urzędu Statystycznego sieć wodociągowa w Polsce od 2005 roku wydłużyła się o ponad 1/5, do ponad 300 tys. km. W tym samym czasie sieć kanalizacyjna wydłużyła się niemal dwukrotnie, do 154 tys. km. Sieć wodociągowa w woj. wielkopolskim liczy ok. 32 tys. km. Dłuższa jest tylko na Mazowszu. Wielkopolska sieć kanalizacyjna to ponad 13 tys. km. Dłuższe mają województwa małopolskie, śląskie, podkarpackie i mazowieckie. Mimo niezłej pozycji wyjściowej Wielkopolska wciąż inwestuje w rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Spora w tym zasługa funduszy unijnych z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” (POIŚ) i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO).

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał