Brzeskie parki w nowej odsłonie

Setki nowych drzew, tysiące krzewów i trawniki na kilkudziesięciu hektarach. Takie działania będą podjęte w Brzegu w ramach rozwoju terenów zieleni miejskiej.

Publikacja: 30.10.2017 22:30

Brzeg chce znów nosić miano „miasta ogrodu”

Brzeg chce znów nosić miano „miasta ogrodu”

Foto: AdobeStock

Prace będą prowadzone w sumie na prawie 85 hektarach, a będą możliwe dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który wsparł projekt kwotą 5,5 mln zł.

– Podczas konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w Brzegu, mieszkańcy w specjalnej ankiecie za największy atut uznali parki miejskie, zarówno te utworzone w miejscu zburzonych fortyfikacji stanowiących ciąg parkowy otulający Stare Miasto (park Nadodrzański, park Chrobrego, park Centralny) jak również park Wolności, który ma dwoisty charakter, bo złożony jest z części leśnej i ogrodowej, a utworzony przez najwybitniejszego w dziejach Brzegu burmistrza Julliusa Peppela – opowiada Bartłomiej Kostrzewa, wiceburmistrz Brzegu.

Podkreśla, że parki te ze względu na wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze wpisane są do rejestru zabytków. Jednak mimo potencjału tych miejsc, środki na ich utrzymanie były niewystarczające, dlatego ratusz podjął decyzję o złożeniu wniosku o dotację unijną z programu „Infrastruktura i środowisko” (POIiŚ).

Jak przyznaje Sławomir Kmiecik, rzecznik NFOŚiGW, Brzeg otrzymał unijne wsparcie. – Projekt tego miasta obejmuje zagospodarowanie trzech głównych terenów zieleni – mówi Sławomir Kmiecik.

Chodzi o parki miejskie, w tym: fosę miejską między ul. Piastowską i Kamienną, park Centralny, park Chrobrego, park nad Odrą i skwer przy ul. Bramy Wrocławskiej oraz park Wolności. Poza tym zadrzewienie przy gminnych ciągach komunikacyjnych oraz poboczne zespoły zieleni: park Ptasi, skwer przy ul. Wolności, między ul. Jagiełły i Wojska Polskiego, pl. Dworcowy przy rondzie Solidarności, skwer przy ul. Trzech Kotwic.

Burmistrz Kostrzewa dodaje, że w ramach projektu przewidziano nasadzenia odtwarzające i uzupełniające w sumie 807 drzew, nasadzenia krzewów i runa parkowego (ponad 218 tys. sztuk), odtworzenie trawników na ponad 32 ha, a także cięcia sanitarne drzew i krzewów.

– Powstanie ponad trzyhektarowy nowy teren parkowy odtwarzający dawną fosę między ulicami Kamienną i Piastowską ze ścieżkami, oświetleniem, małą architekturą. Tym samym zwiększy się powierzchnia parków miejskich – podkreśla burmistrz Kostrzewa.

Dodaje, że projekt ma przywrócić brzeskiej zieleni „dawny blask” przy zachowaniu maksymalnej ochrony istniejącego zasobu przyrodniczego. – Ma też na celu uporządkowanie zieleni i wzbogacenie szaty roślinnej o nowe nasadzenia zgodne z pierwotnymi założeniami kompozycyjnymi dla poszczególnych obiektów podlegających rewaloryzacji – wyjaśnia Bartłomiej Kostrzewa.

Jak mówi Sławomir Kmiecik, umowa o dofinansowanie jest w trakcie przygotowywania. Cały projekt ma kosztować ok. 6,5 mln zł. Będzie realizowany w latach 2018–2019.

Burmistrz Kostrzewa przyznaje, że Brzeg z POIiŚ pozyskał największe środki wśród aplikujących gmin z województwa opolskiego. – Ma to związek z charakterem miasta. Jest pełne zieleni, która jednak ze względu na wieloletnie zaniedbania podlegała systematycznej degradacji – uważa burmistrz.

Zaznacza, że z projektem dotyczącym zieleni miejskiej są też ściśle powiązane inne – realizowane ze środków Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014–2020.

I tak w ramach projektu partnerskiego gmin Brzeg i Skarbimierz dotyczącego wdrażania strategii niskoemisyjnych realizowane będą główne ciągi pieszo-rowerowe z oświetleniem i małą architekturą w parkach, gdzie będzie modernizowana zieleń. Poza tym w ramach pozyskanych środków będzie rewaloryzowany park Chrobrego oraz znajdujący się w nim amfiteatr, a ze środków przeznaczonych na bioróżnorodność miasto pozyskało dotacje na remont zbiornika Kwadratówka w parku Wolności.

– Różne projekty na tym samym obszarze pozwolą na pełną poprawę stanu nie tylko zieleni, ale również infrastruktury towarzyszącej. Chcielibyśmy, aby po zakończeniu prac Brzeg był ponownie określany mianem „miasta ogrodu” – podkreśla burmistrz Kostrzewa.

Dotacje na zieleń z POIiŚ otrzymały też Strzelce Opolskie na przedsięwzięcie „Rozwój terenów zielonych w mieście – park leśny przy ul. Opolskiej – etap I”.

– Celem projektu jest zahamowanie degradacji oraz zwiększenie powierzchni terenów zieleni na potrzeby wypoczynku i rekreacji w tym parku leśnym – mówi Sławomir Kmiecik.

Łączna powierzchnia terenów objętych projektem to 8,5 ha, a kwota dofinansowania wyniosła 903 tys. zł. Umowę w tej sprawie NFOŚiGW podpisał 3 kwietnia.

Prace będą prowadzone w sumie na prawie 85 hektarach, a będą możliwe dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który wsparł projekt kwotą 5,5 mln zł.

– Podczas konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w Brzegu, mieszkańcy w specjalnej ankiecie za największy atut uznali parki miejskie, zarówno te utworzone w miejscu zburzonych fortyfikacji stanowiących ciąg parkowy otulający Stare Miasto (park Nadodrzański, park Chrobrego, park Centralny) jak również park Wolności, który ma dwoisty charakter, bo złożony jest z części leśnej i ogrodowej, a utworzony przez najwybitniejszego w dziejach Brzegu burmistrza Julliusa Peppela – opowiada Bartłomiej Kostrzewa, wiceburmistrz Brzegu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży