Miasto pięknieje z każdym rokiem

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą składać projekty na rewitalizację swojej dzielnicy. Na ten cel przeznaczono 10 mln zł. To kolejny etap transformacji, jaką przechodzi miasto.

Publikacja: 25.10.2017 21:30

Zmiany obejmują także miejskie parki, które przyciągają licznych spacerowiczów.

Zmiany obejmują także miejskie parki, które przyciągają licznych spacerowiczów.

Foto: Rzeczpospolita

Zgłaszane projekty muszą dotyczyć obszaru rewitalizacji, który obejmuje: Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie. Wskazano go w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy. W tych dzielnicach Bydgoszczy szczególnie widać problemy społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Władze miasta chcą w ten sposób zwiększyć udział mieszkańców w tworzeniu programu odnowy społecznej tych miejsc. Czekają na projekty, które kwalifikują się do dofinansowania z funduszy unijnych. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie unijne na inwestycję jest jej wcześniejsze ujęcie w gminnym programie rewitalizacji.

Wykorzystując środki UE z tej perspektywy, władze miasta starają się poprawiać sferę techniczną i przestrzenno-funkcjonalną wskazanych obszarów, chcą np. modernizować budynki czy zwiększać ich dostępność dla osób niepełnosprawnych itp. – Równie duży nacisk kładziony będzie na sferę gospodarczą, z którą ma się łączyć wspieranie przedsiębiorczości, oraz sferę środowiskową – tłumaczy Marta Stachowiak, doradca prezydenta Bydgoszczy. – Będzie to sprzyjać ograniczeniu negatywnych zjawisk, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Coraz więcej nowego

W Bydgoszczy dotychczas udało się zrewitalizować obszar nad Brdą w centrum miasta, szereg terenów zielonych oraz część śródmiejskich ulic. Jednym ze sztandarowych projektów jest Wyspa Młyńska – zielona enklawa w centrum, położona zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego Rynku. Wśród zadań znalazły się: renowacja budynku przy ul. Mennica 6 i jego adaptacja na Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, renowacja i adaptacja na cele działalności Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego pięciu zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Wyspy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem ich najbliższego otoczenia. Czerwony Spichrz został zaadaptowany na interaktywne Muzeum Sztuki, w Domu Młynarza funkcjonuje centrum informacyjno-recepcyjne zespołu muzealnego, w budynku przy ul. Mennica 7 mieści się Dom Wyczółkowskiego, w Białym Spichrzu otwarto Muzeum Archeologii, a w budynku przy ul. Mennica 4 – Europejskie Centrum Pieniądza.

Zadbano też o zagospodarowanie terenu – utworzenie tzw. łąki rekreacyjnej, budowę amfiteatru, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, placu zabaw, oświetlenie budynków i Międzywodzia oraz umocnienie nadbrzeży Brdy Młynówki i Brdy. Zrewitalizowano też zdegradowane tereny sportowe na terenie Wyspy Młyńskiej, wybudowano przystań jachtową z bazą noclegową, zapleczem gastronomicznym, salą edukacyjną oraz studiem odnowy biologicznej. Powstała tam też infrastruktura oraz zjazdy z ul. Tamka.

Nowe zawitało także na bulwary nad Brdą, gdzie powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe, fontanny, przystanki tramwaju wodnego, mała architektura, plac zabaw, skatepark, a przy okazji prac wyeksponowano także zabytkową śluzę workową. Rewitalizację przeszedł też park Jana Kochanowskiego, park Kazimierza Wielkiego wraz z fontanną Poto” oraz ul. Dworcowa, na której ułożono nową nawierzchnię, pojawiły się elementy małej architektury i zieleń. Nowy blask zyskały również ulice i mosty na Starym Mieście.

Ambitne plany

– Planujemy szereg kolejnych inwestycji związanych z rewitalizacją infrastruktury – zapowiada Marta Stachowiak. – Jeden z projektów obejmuje Stary Fordon wraz z terenami nad Wisłą, gdzie zaplanowano remonty ulic, chodników, budynków komunalnych czy zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenów zielonych.

W planach jest także nadanie nowego blasku parkowi im. W. Witosa, rewitalizacja kompleksu Młyna Rothera, gdzie ma powstać przestrzeń wystawiennicza, budynku dawnego Teatru Kameralnego (odbudowany obiekt ma również pełnić funkcje kulturalne) oraz Starego Rynku wraz z wprowadzeniem motywów akcentujących np. przebieg 17 południka, który przecinającego to miejsce.

Jak te zmiany przekładają się na ruch turystyczny? – Trudno tu mówić o wymiernych wskaźnikach – uważa Marta Stachowiak. – Jednak bez wątpienia jesteśmy doceniani przez mieszkańców innych miast oraz ekspertów za sposób, w jaki prowadzimy te programy. Zrewitalizowany Bydgoski Węzeł Wodny stał się jedną z wizytówek Bydgoszczy i zarazem modelowym przykładem kompleksowej odnowy terenów nad rzekami, który pojawi się w wielu publikacjach. Tereny te są dziś obowiązkowym punktem na trasie wycieczek. Koncerty „Rzeka muzyki”, śluzy, tramwaje wodne i inne jednostki pływające czy oryginalne fontanny to elementy miejskiego krajobrazu, które zapadają naszym gościom w pamięć.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: r.biskupski@rp.pl

Zgłaszane projekty muszą dotyczyć obszaru rewitalizacji, który obejmuje: Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie. Wskazano go w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy. W tych dzielnicach Bydgoszczy szczególnie widać problemy społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Władze miasta chcą w ten sposób zwiększyć udział mieszkańców w tworzeniu programu odnowy społecznej tych miejsc. Czekają na projekty, które kwalifikują się do dofinansowania z funduszy unijnych. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie unijne na inwestycję jest jej wcześniejsze ujęcie w gminnym programie rewitalizacji.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych