Joanna Krakowska, historyk i teoretyk teatru, została doceniona za książkę pod tytułem „PRL. Przedstawienia” wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy oraz Instytut Sztuki PAN.

Na publikację składa się dziesięć bogato ilustrowanych esejów o sztuce teatru, środowisku teatralnym i inteligencji czterech powojennych dekad.

– Teatr autorka przedstawiła dwutorowo. Jako teatr będący realizacją życia politycznego i oraz jako teatr będący nośnikiem idei, myśli – mówi prof. Iwona Hofman, członek kapituły nagrody.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia ufundowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznawana jest od 2001 r. Wyróżniani są nią autorzy książek, którzy twórczo kontynuują przesłanie Jerzego Giedroycia lub prowadzą badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują członkowie kapituły nagrody, a kandydatów zgłaszają członkowie kapituły, instytucje i osoby prawne z kraju oraz instytucje polonijne. Laureat oprócz dyplomu otrzymuje czek na 25 tys. zł.

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia, wielkiego patrioty, znakomitego redaktora i dalekowzrocznego polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu, przyznaje też od 2001 r. redakcja „Rzeczpospolitej”. Otrzymują ją osoby lub instytucje za działalność w „kierunku zgodnym z polską racją stanu, którą jest porozumienie z narodami Europy Środkowo-Wschodniej”.