Energia ze śmieci oświetli miasto

Tarnów chce stworzyć miejski klaster energetyczny. Niezagospodarowane w recyklingu odpady komunalne będą przetwarzane na energię elektryczną i cieplną.

Publikacja: 08.10.2017 22:00

Istotą tarnowskiego klastera energii będzie zbudowanie lokalnego rynku energii opartego  na paliwie

Istotą tarnowskiego klastera energii będzie zbudowanie lokalnego rynku energii opartego na paliwie z przetworzonych odpadów

Foto: AdobeStock

– Główne cele klastera energii to częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców kopalnych oraz domknięcie miejskiego systemu gospodarki odpadami – wyjaśnia dr inż. Maciej Mijakowski, p.o. prezesa Fundacji Poszanowania Energii, która jest realizatorem tego projektu wraz z Norsk Energi.

Partnerami Tarnowskiego Klastera Energii (TKE) poza Urzędem Miasta są Politechnika Krakowska, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Sam tarnowski ratusz jest partnerem projektu w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 pod nazwą „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastera energetycznego”. Projekt ma charakter pilotażowy. – Jego celem jest wsparcie kompetencyjne oraz przekazanie know-how z Norwegii partnerowi polskiemu, czyli Fundacji Poszanowania Energii w zakresie tworzenia klasterów energii – tłumaczy prezes FPE. Pośrednim beneficjentem projektu jest miasto Tarnów, dla którego opracowana zostanie koncepcja klastera energii – wyjaśnia p.o. prezesa Fundacji Poszanowania Energii.

Istotą działalności tarnowskiego klastera energii będzie zbudowanie lokalnego rynku energii opartego na paliwie lokalnym pochodzącym z przetworzonych odpadów komunalnych, które nie będą zagospodarowywane w systemie recyklingu. – Obecnie odpady są odbierane przez podmioty zewnętrzne i zagospodarowywane poza Tarnowem. Miasto nie traci cenny surowiec energetyczny i płaci wysokie opłaty za jego utylizację – zaznacza prezes FPE.

– Opłaty za utylizację, wynoszące około 5,5 mln zł rocznie a koszty zakupu węgla, sięgające rocznie kwoty 5 mln zł. Łącznie daje to ponad 10 milionów – wylicza Daniela Motak, rzecznik prezydenta Tarnowa.

Jak zdradza Daniela Motak, pozyskana z odpadów energia cieplna będzie wykorzystywana do ogrzania budynków, należących do miejskich zasobów, w tym budynków komunalnych, szkół i przedszkoli. – Z bilansu energetycznego, który przeprowadziliśmy, wynika, że wystarczyłoby do tego około 40 proc. pozyskanego w ten sposób ciepła. Pozostałą nadwyżkę możemy dostarczyć mieszkańcom – tłumaczy rzecznik prezydenta Tarnowa. Dodaje, że energia elektryczna, pochodząca z tego źródła, wystarczy do oświetlenia miasta i miejskich budynków, w tym szkół.

– Sprzedać na zewnątrz możemy nawet około 75 proc. wytworzonego prądu. Ten mechanizm daje też szansę na stabilizację cen energii – przekonuje urzędniczka. Instalacja ma być zlokalizowana na terenie MPEC, obok już istniejących instalacji. – Pracujemy nad decyzją środowiskową, kolejnym etapem będzie projekt. Całość może być gotowa prawdopodobnie w ciągu trzech lat – zapowiada Daniela Motak, rzecznik prezydenta Tarnowa.

Rozwiązania, na których wzorowany będzie klaster, działają już z powodzeniem w Norwegii, gdzie 65 proc. energii cieplnej pochodzi z przetwarzania odpadów. – W ocenie naszych norweskich partnerów jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wprowadzenia podobnego systemu, a korzystając z norweskich doświadczeń, chcemy dzięki tej inwestycji poprawić jakość powietrza, zmniejszyć wydatki z budżetu miasta na utylizację odpadów oraz wykorzystać je do produkcji energii elektrycznej i cieplnej – wylicza Daniela Motak. Zapowiada, że spalane będą tylko te odpady, które nie podlegają odzyskowi. Nadwyżki wytworzonej energii odbierze miejska sieć ciepłownicza i system elektroenergetyczny. Szef FPE dodaje, że uruchomienie klastera przyczyni się do stabilizacji wysokości opłat za odbiór odpadów dla wszystkich mieszkańców Tarnowa oraz cen ciepła dla tych zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. W czwartym kwartale ma zostać zarejestrowany klaster energii w Ministerstwie Energii.

– Główne cele klastera energii to częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców kopalnych oraz domknięcie miejskiego systemu gospodarki odpadami – wyjaśnia dr inż. Maciej Mijakowski, p.o. prezesa Fundacji Poszanowania Energii, która jest realizatorem tego projektu wraz z Norsk Energi.

Partnerami Tarnowskiego Klastera Energii (TKE) poza Urzędem Miasta są Politechnika Krakowska, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży