Nowe szaty świętokrzyskich muzeów

Samorząd Końskich chce wyremontować Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, a Świętokrzyski Park Narodowy planuje budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie przeniesie się Muzeum Przyrodnicze.

Publikacja: 24.09.2017 23:00

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi.

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi.

Foto: materiały prasowe

– Bez remontu w krótkim czasie placówka o ogromnej wartości historycznej i edukacyjnej może się zmienić w zabytkową kupę gruzu i złomu – uważa Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi mieści się w dawnym zespole walcowni i pudlingarni z I połowy XIX w. To oddział Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. Placówkę zamierza przejąć samorząd i ją wyremontować.

– Kiedy na początku 2016 r. pojawiły się informacje o kłopotach NOT z utrzymaniem placówek muzealnych, gmina wystąpiła z propozycją przejęcia muzeum, traktując to w kategoriach obowiązku moralnego – opowiada burmistrz Obratański. NOT się zgodził, gmina zleciła więc wycenę obiektów. – Zgodnie z prawem nawet darowiznę samorząd może przyjąć wyłącznie na podstawie operatu określającego wartość – wyjaśnia burmistrz Końskich. Dodaje, że by nie tracić czasu, podpisano z NOT umowę użyczenia.

Wskazuje też, że gmina oprócz wykonania robót zabezpieczających istnienie obiektów zamierza je też zmodernizować. – Chodzi o rzeczy tak prozaiczne, jak toalety dla zwiedzających czy modernizacja sieci elektrycznej, ale również o wykorzystanie obiektów towarzyszących, m.in. budynku suszarni, do ekspozycji wprowadzającej w świat techniki, czegoś w rodzaju małego Centrum Nauki Kopernik – mówi burmistrz.

Samorząd Końskich już wystąpił do starostwa o pozwolenie na remont. – Do jego rozpoczęcia niezbędne są: prawo dysponowania nieruchomością, dokumentacja z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i pieniądze – wylicza burmistrz.

Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Gmina czeka na NOT i formalny akt darowizny muzeum. Szuka też pieniędzy na remont, który ma pochłonąć ok. 10 mln zł. Prace mają się rozpocząć w przyszłym roku. Urzędnicy szacują, że potrwają około dwóch lat.

– Spodziewamy się, że po remoncie powstanie nowoczesna placówka muzealna, wpisana w nie tylko lokalną historię i oferująca w atrakcyjnej formie wiedzę i edukację z zakresu historii techniki i przemysłu – mówi burmistrz Obratański.

Z kolei Muzeum Przyrodnicze, które od 45 lat znajduje się w pomieszczeniach klasztornych na Świętym Krzyżu, zmieni siedzibę. – Placówka mimo dogodnego położenia ma wiele ograniczeń wynikających z zabytkowego charakteru budynku, uniemożliwiającego rozbudowę lub unowocześnienie wystawy, wysokich kosztów utrzymania, braku możliwości zorganizowania miejsc parkingowych, zbyt małej przepustowości obiektu – wylicza Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN), któremu podlega placówka.

ŚPN chce zbudować nowe Centrum Edukacji Przyrodniczej, które ma lepiej od obecnego Muzeum Przyrodniczego wypełniać zadania statutowe parku w zakresie edukacji przyrodniczej oraz udostępniania jego terenu do zwiedzania. Dyrekcja ŚPN zamówiła ekspertyzę w sprawie najlepszej siedziby. – Na dziś za taką lokalizację dla nowego Centrum Edukacji uznajemy miejscowość Nowa Słupia na działkach, które są w użytkowaniu wieczystym parku i znajdują się w jego granicach – tłumaczy Jan Reklewski.

Nieruchomość ma ok. 1,5 ha, a to – jak mówi dyrektor ŚPN – wystarczy, by zbudować odpowiedni obiekt. Na pozostałej części działek ma powstać parking i zaplecze edukacyjno-turystyczne. – Działki te mają dobry dostęp do mediów i znajdują się zaledwie 300 m od wejścia do parku – tłumaczy dyrektor ŚPN.

Na razie nie wiadomo, kiedy może się rozpocząć budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej ani ile będzie kosztować.

– Kwestie wielkości budynku, jego kształtu oraz kosztów zostaną wstępnie oszacowane dopiero po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz wstępnego scenariusza wystawy stałej, do których zlecenia park się przygotowuje – wyjaśnia Jan Reklewski. Dodaje, że porównując koszty podobnych obiektów powstających w Polsce, można szacować wartość przedsięwzięcia na kilkanaście milionów złotych.

– Bez remontu w krótkim czasie placówka o ogromnej wartości historycznej i edukacyjnej może się zmienić w zabytkową kupę gruzu i złomu – uważa Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi mieści się w dawnym zespole walcowni i pudlingarni z I połowy XIX w. To oddział Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. Placówkę zamierza przejąć samorząd i ją wyremontować.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej