Powstają zasady lotów w kosmos

Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych, opłaty, polisa OC. Rząd pracuje nad ustawą o działalności kosmicznej.

Publikacja: 11.09.2017 21:00

Na razie nie wiadomo, co stanie się z gdańską siedzibą PAK, po przeniesieniu centrali Agencji do War

Na razie nie wiadomo, co stanie się z gdańską siedzibą PAK, po przeniesieniu centrali Agencji do Warszawy.

Foto: google

Nowa ustawa o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych to zbiór zasad, jakie opracowało Ministerstwo Rozwoju, kierowane przez Mateusza Morawieckiego. Ustawa dotyczy elementów związanych z samym lotem – startu statku kosmicznego, jego eksploatacji w przestrzeni kosmicznej i powrotu na ziemię. To wszystko określone jest jako działalność kosmiczna. To pierwsza tego typu regulacja w Polsce. Jak podkreśla ministerstwo, powstała jako konieczność realizacji międzynarodowych zobowiązań.

Zgodnie z ustawą, by wystrzelić jakikolwiek obiekt w kosmos, trzeba spełnić szereg warunków, m.in. posiadać odpowiednie kompetencje w sprawach lotów, uzyskać pozwolenie na używanie urządzenia radiowego w przestrzeni kosmicznej, uzgodnić parametry orbitalne czy też znać techniki ograniczania zaśmiecania przestrzeni kosmicznej.

W oddzielnym rozporządzeniu resort przygotuje wzór formularza wniosku o udzielenie zgody na działalność kosmiczną, który trzeba będzie wypełnić w języku polskim i angielskim. Będą też obowiązkowe opłaty, a także kary. Za start w kosmos bez odpowiedniej zgody grozić będzie kara do 100 000 euro.

Zwolnienie z polisy

Instytucja lub firma zobowiązana będzie też wykupić składkę OC. Zgodnie z dzisiejszymi regulacjami za szkody wyrządzone przez polski obiekt kosmiczny odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. To się nie zmieni, jednak zgodnie z ustawą ich operatorzy będą musieli wykupić polisy OC. Skarb Państwa najpierw pokryje ewentualne odszkodowanie wynikające ze szkody, a następnie odzyska należności z polisy. Z obowiązku posiadania polisy będą jednak zwolnione obiekty, których celem jest działalność na rzecz bezpieczeństwa państwa, nauki, badań lub edukacji. Czy to dotyczy także prywatnych obiektów, które realizują jeden z powyższych celów?

– Tak, przy czym w odniesieniu do działalności naukowej badawczej i edukacyjnej musi to być podmiot, o którym mowa w pkt 3 art. 28 – wyjaśnia Aleksandra Serkowska z Ministerstwa Rozwoju.

Oznacza to, że właściciel obiektu musi być m.in. uczelnią, jednostką, siecią lub konsorcjum naukowym.

Początkowo resort zakładał, że minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wyniesie 60 mln euro w odniesieniu do jednego obiektu kosmicznego. Uznano jednak, że to zbyt duża kwota w stosunku do startupów, stąd minimalna suma zostanie określona również w drodze rozporządzenia. Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel nie będzie mógł w umowie zawrzeć klauzuli ograniczającej wypłatę ubezpieczenia. Jak podaje resort – przepisy dotyczące ubezpieczenia będą doprecyzowane.

Z Gdańska do Warszawy

Do rejestracji lotów powstanie Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych. Wydawanie zgód na start, jak i obsługę rejestru zostanie powierzona Polskiej Agencji Kosmicznej. Czas na wydanie decyzji to sześć miesięcy. Agencja każdy wpis do rejestru będzie zgłaszać sekretarzowi generalnemu ONZ, stąd konieczność składania wniosków także w języku angielskim. Rejestr zawierać będzie podstawowe informacje o obiekcie kosmicznym czy też parametry orbitalne lotu, jak okres obiegu, inklinację, apogeum i perygeum.

Projekt nowej ustawy w lipcu trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ustawa wejdzie w życie. Obecnie trwają konsultacje międzyresortowe. Projekt trafił do 21 instytucji. Dopiero potem może trafić do Sejmu. Zgodnie z projektem założenia ustawy wchodzą w życie w ciągu trzech miesięcy od jej ogłoszenia.

Nowa ustawa ma ścisły związek ze zmianami wokół Polskiej Agencji Kosmicznej. Ministerstwo Rozwoju przygotowało też nowelizację innej ustawy, która powołała do życia agencję. Zmieni się nie tylko jej siedziba – z Gdańska na Warszawę, ale i jej niektóre zadania. Nowym – ma być właśnie krajowy rejestr i związana z tym procedura wydawania zgody na loty kosmiczne. Zmieni się też nadzór – agencja ma przejść pod kontrolę Ministerstwa Rozwoju. Dzisiaj jest podporządkowana bezpośrednio premier Beacie Szydło.

W samej agencji trwa zamieszanie – od jesieni nie ma prezesa. Trzy kolejne konkursy nie przyniosły rozstrzygnięć.

Nowa ustawa o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych to zbiór zasad, jakie opracowało Ministerstwo Rozwoju, kierowane przez Mateusza Morawieckiego. Ustawa dotyczy elementów związanych z samym lotem – startu statku kosmicznego, jego eksploatacji w przestrzeni kosmicznej i powrotu na ziemię. To wszystko określone jest jako działalność kosmiczna. To pierwsza tego typu regulacja w Polsce. Jak podkreśla ministerstwo, powstała jako konieczność realizacji międzynarodowych zobowiązań.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej