Wsparcie kultury

Ponad 26 mln zł rozdysponował w sierpniu zarząd województwa na rewitalizację ważnych zabytków.

Publikacja: 03.09.2017 23:00

Muzeum Śremskie dotację wyda m.in. na rozbudowę o pawilon wystawowy i salę widowiskową.

Muzeum Śremskie dotację wyda m.in. na rozbudowę o pawilon wystawowy i salę widowiskową.

Foto: Muzeum Sremskie

Pieniądze pochodzą z Działania 4.4 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 2014+ „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. Dofinansowanie wspomoże m.in. rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, rewitalizację obiektów najstarszego w Poznaniu ogrodu jordanowskiego, modernizację Muzeum Śremskiego oraz adaptację synagogi w Buku do pełnienia funkcji kulturalno-wystawienniczych.

– Samo poprawienie walorów technicznych obiektów nie jest wystarczającym warunkiem, żeby otrzymać dotację. Określając wymogi dotyczące wsparcia, Komisja Europejska położyła silny akcent na to, że obiekty mają służyć mieszkańcom i turystom. W tych czterech projektach to się udało – mówił marszałek województwa Marek Woźniak podczas podpisywania umów dotyczących ich wsparcia.

Wartość czterech projektów opiewa łącznie na ponad 26,5 mln zł. Beneficjentami wsparcia są powiat poznański, miasto Poznań, Muzeum Śremskie w Śremie oraz miasto i gmina Buk.

Dziedzictwo cysterskie

Powiat poznański dostanie niemal 9 mln zł dofinansowania na – wart prawie 10,5 mln zł – projekt rewaloryzacji dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, w którym od lat mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Do końca przyszłego roku zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i remontowe zabytkowych wnętrz. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, zamontowane transportery schodowe. Przewidziano też inne ułatwienia i oznakowania tyflograficzne dla niedowidzących.

– Warto pamiętać, że jest to budynek pocysterski i nie był budowany dla niewidomych. Po odzyskaniu dawnego charakteru przestrzenie o łącznej powierzchni ponad 1900 mkw. zostaną udostępnione zwiedzającym – zapowiada Jan Grabkowski, starosta poznański, zaznaczając, że na terenie ośrodka i dawnego klasztoru, łącznie z wykonanymi już robotami, zainwestowanych zostanie 25 mln zł.

Kompleks w Owińskach nie tylko ma być miejscem promocji kultury i dziedzictwa cysterskiego, lecz również obiektem tyfloturystyki. To właśnie tu zlokalizowane jest Muzeum Tyflograficzne, które ma być mocniej promowane. Dopełnieniem oferty ośrodka będzie organizacja wydarzeń kulturalnych oraz edukacja kulturalna i poszerzanie czytelnictwa dzięki wykorzystaniu zgromadzonych zbiorów bibliotecznych.

Większa dostępność

8,5 mln zł otrzyma Poznań na rewitalizację kompleksu zabytkowych obiektów „Dzieciniec pod Słońcem”. To pierwszy ogród jordanowski w stolicy Wielkopolski, który powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Dziś mieści się tu Młodzieżowy Dom Kultury nr 1. Projekt ma zwiększyć atrakcyjność obiektów dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz przyczynić się do zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Muzeum Śremskie 6,7 mln zł dotacji wyda m.in. na rozbudowę o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie multimedialnej i interaktywnej ekspozycji stałej.

– Chcemy połączyć ideę muzeum narracyjnego, wyposażonego w odpowiednie technologie, z zabytkowym obiektem, który jest bliski widzowi – przekonuje Mariusz Kondziela, dyrektor Muzeum Śremskiego.

Samorząd Buku, z wykorzystaniem 2,5 mln zł unijnej dotacji, chce przeprowadzić prace adaptacyjne w budynku byłej synagogi, która zgodnie z założeniami projektu ma pełnić funkcje kulturalno-wystawiennicze. Dziś ten jeden z najbardziej charakterystycznych dla miasta obiektów, wzniesiony na początku XX wieku, jest niedostępny dla mieszkańców i turystów. Nie pozwala na to jego stan techniczny.

– Po remoncie ma służyć głównie realizacji szkoleń i spotkań. Powstanie też małe muzeum eksponatów ziemi bukowskiej – mówi Stanisław Filipiak, burmistrz Buku.

Nie tylko w konkursie

Sierpniowe umowy to tylko fragment unijnego wsparcia oferty kulturalnej Wielkopolski. W maju podpisano dokumenty na ponad 14 mln zł, które dofinansują projekty związane z renowacją i adaptacją na cele kulturalne pomieszczeń ratuszy w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. W lipcu do dofinansowania łączną kwotą sięgającą 43 mln zł wybrano 12 kolejnych projektów. Dotacje otrzymają m.in. projekty adaptacji kamienicy na siedzibę Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, rozbudowy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Kościańskiego Ośrodka Kultury, renowacji kościołów w Kraszewicach, Wieleniu Zaobrzańskim, Kaliszu, Trzemesznie i Bieniszewie oraz klasztoru w Kazimierzu Biskupim.

Zarząd województwa wielkopolskiego zdecydował również w tym roku m.in. o wyborze do dofinansowania złożonego w trybie pozakonkursowym wniosku powiatu kaliskiego, dotyczącego zabezpieczenia budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacji i adaptacji jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne. Kwota dofinansowania wyniosła 2,8 mln zł.

Do dofinansowania wybrano też złożone w tym samym trybie wnioski Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie o dofinansowanie kwotą 2,4 mln zł modernizacji i przebudowy infrastruktury teatru, a także Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, o dofinansowanie kwotą 9 mln zł modernizacji pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów.

W ub.r. w trybie pozakonkursowym unijne pieniądze trafiły m.in. na realizację projektu inwestycyjnego, podnoszącego wartość muzealną i turystyczną byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, projektu ochrony dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz przywrócenia i popularyzacji XVII-wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej na Świętej Górze poprzez digitalizację archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, remont amfiteatru i renowację ołtarzy.

Pieniądze pochodzą z Działania 4.4 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 2014+ „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. Dofinansowanie wspomoże m.in. rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, rewitalizację obiektów najstarszego w Poznaniu ogrodu jordanowskiego, modernizację Muzeum Śremskiego oraz adaptację synagogi w Buku do pełnienia funkcji kulturalno-wystawienniczych.

– Samo poprawienie walorów technicznych obiektów nie jest wystarczającym warunkiem, żeby otrzymać dotację. Określając wymogi dotyczące wsparcia, Komisja Europejska położyła silny akcent na to, że obiekty mają służyć mieszkańcom i turystom. W tych czterech projektach to się udało – mówił marszałek województwa Marek Woźniak podczas podpisywania umów dotyczących ich wsparcia.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży