Współpraca, która procentuje

Rzeszów jest atrakcyjny dla partnerów z zagranicy. Miasto ma już podpisanych 12 umów o partnerstwie.

Publikacja: 21.08.2017 01:00

Europejski Stadion Kultury to przykład organizowanego w Rzeszowie wydarzenia kulturalnego, w które z

Europejski Stadion Kultury to przykład organizowanego w Rzeszowie wydarzenia kulturalnego, w które zaangażowane są Lwów, Iwano – Frankowsk i Łuck.

Foto: materiały prasowe

Co roku około setki mieszkańców Rzeszowa korzysta z bezpłatnego kursu pogłębiającego język angielski, poznaje kulturę i historię Stanów Zjednoczonych. Program „Pomost international” organizowany jest co roku w wakacje od 12 lat. To element współpracy Rzeszowa z amerykańskim miastem Buffalo. Dzięki zaś kontaktom Gainesville na Florydzie Rzeszów był pierwszym miastem w Europie, który wdrożył system Appia do zarządzania inwestycjami miejskimi, opracowany przez firmę Info Tech z Gainesville. Teraz z wypracowanych przez urzędników ścieżek korzystają inni, np. przedstawiciele branży medycznej, w zakresie rozwijania technik okulistycznych.

To właśnie z partnerskimi miastami z USA oraz Ukrainy, Niemiec i Węgier najczęściej współpracuje samorząd Rzeszowa. Miasto ma podpisane umowy bilateralne z 12 miastami. Oprócz wspomnianych to także Bielefeld (Niemcy), Iwano-Frankowsk, Lwów, Łuck (Ukraina), Klagenfurt (Austria), Koszyce (Słowacja), Lami (Grecja), Nyíeregyháza (Węgry), Satu Mare (Rumunia). W lipcu dołączył chiński Fangchenggang.

– Podpisaniem z Rzeszowem umów partnerskich są zainteresowane miasta z Holandii, Chorwacji, Francji, Białorusi i Hiszpanii. Co ważne, stale współpracujemy z licznymi samorządami, które nie są naszymi miastami partnerskimi, jak Stropkov, Svidnik, Preszow na Słowacji, Sternbersko w Czechach, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife w Hiszpanii czy Enschede w Holandii – mówi Kamil Czyż, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszów.

Kontakty te służą wymianie informacji, zdobywaniu wiedzy, upowszechnianiu i krzewieniu sportu i kultury, rozwojowi turystyki czy edukacji młodzieży. Dzięki 25-letniej współpracy z Bielefeldem od kilku lat co roku uczniowie z Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie wyjeżdżają na olimpiadę sportową dla osób niepełnosprawnych Bethel Athletics, a szkoła współpracuje ze szkołą specjalną Mamre-Patmos-Schule w Bethel. Takich kontaktów jest więcej. m.in. I LO współpracuje ze szkołą w Klagenfurcie, a gimnazjum nr 9 ze szkołą w Nyíeregyházie.

Szerokie kontakty, zważywszy na przygraniczne położenie, miasto utrzymuje z partnerami z Ukrainy.

– W przypadku miast ukraińskich, oprócz wzajemnych wizyt o charakterze kulturalnym oraz wymiany edukacyjnej, ostatnio bardzo ważnym elementem jest organizacja wizyt studyjnych poświęconych konkretnym zagadnieniom związanym m.in. z reformą decentralizacyjną na Ukrainie, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, gospodarką komunalną, finansami miasta – mówi Kamil Czyż.

Samorząd duży nacisk w tej współpracy kładzie na promocję Rzeszowa jako miasta akademickiego, gdzie studiuje już ponad 1500 obywateli Ukrainy. Z ożywionych kontaktów z partnerami zagranicznymi korzystają też przedsiębiorcy.

– W ramach partnerstwa organizowane są misje gospodarcze, w których biorą udział przedsiębiorcy z naszych miast, ale także wizyty studyjne w firmach – podkreśla Kamil Czyż.

Miasto we współpracy z Łuckiem, Iwano-Frankowskiem i Lwowem organizuje Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu, poświęcone także nowoczesnym usługom dla biznesu. Partnerzy z Ukrainy uczestniczą też w organizowanych w Rzeszowie licznych wydarzeniach probiznesowych inicjowanych przez samorządowców. Wsparcie samorządu chwali Mariusz Tywoniuk, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.

– To wsparcie promocyjne i proprzedsiębiorcze jest ważne. Dla biznesmenów istotne są też informacje o otoczeniu, w jakim będą rozwijać swoje przedsięwzięcia, infrastrukturze drogowej, społecznej, kulturalnej – mówi Mariusz Tywoniuk.

Współpraca z partnerami zagranicznymi pozwala miastu na realizację projektów współfinansowanych m.in. z Transgranicznego Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego czy programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Co roku około setki mieszkańców Rzeszowa korzysta z bezpłatnego kursu pogłębiającego język angielski, poznaje kulturę i historię Stanów Zjednoczonych. Program „Pomost international” organizowany jest co roku w wakacje od 12 lat. To element współpracy Rzeszowa z amerykańskim miastem Buffalo. Dzięki zaś kontaktom Gainesville na Florydzie Rzeszów był pierwszym miastem w Europie, który wdrożył system Appia do zarządzania inwestycjami miejskimi, opracowany przez firmę Info Tech z Gainesville. Teraz z wypracowanych przez urzędników ścieżek korzystają inni, np. przedstawiciele branży medycznej, w zakresie rozwijania technik okulistycznych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży