Nowy pakiet pomocy dla firm

Niemal 300 mln zł trafi do biznesu w formie pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych.

Publikacja: 09.08.2017 22:00

Wsparcie dla przedsiębiorców z I osi priorytetowej programu „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”

Wsparcie dla przedsiębiorców z I osi priorytetowej programu „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” ma niwelować lukę w dostępie do finansowania zewnętrznego.

Foto: Fotolia

– Środki zwrotne będą dostępne dla przedsiębiorców na początku 2018 r. W pierwszej kolejności będą to produkty pożyczkowe – zapowiada Jarosław Kała, dyr. Departamentu Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To właśnie z BGK władze Warmii i Mazur (podobnie jak 14 innych województw) zawarły umowę, w myśl której bank będzie zarządzać 298,9 mln zł, w tym 254 mln zł z Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020.

Pieniądze te posłużą do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, na który 44,8 mln zł wyłożą też pośrednicy finansowi (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, działające w regionie banki spółdzielcze i komercyjne oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka). Środki unijne wraz z wkładem własnym pośredników to niemal 300 mln zł.

Taki model zwrotnego finansowania wsparcia dla firm jest znany z okresu 2007–2013. Teraz region kontynuuje pomoc, w myśl której po powierzeniu pieniędzy z RPO bankowi ten zarządzi nimi, przekazując je dalej do wyłonionych w otwartych przetargach pośredników.

I to właśnie oni zaoferują już bezpośrednio firmom z regionu preferencyjną pomoc finansową w postaci pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych. De facto będzie to realizacja dwóch działań z regionalnego programu operacyjnego, a mianowicie: działania 1.3.3 „Fundusz na rozwój nowych firm” oraz działania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Wsparcie udzielane w ramach I osi priorytetowej programu regionalnego „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” ma przede wszystkim służyć niwelowaniu luki w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia (przedsiębiorców) do działań mających na celu stabilizację rynkową firmy, jej rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw.

Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty. Pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, a tymi są: żywność wysokiej jakości, przemysł drzewny i meblarstwo oraz ekonomia wody. Odbiorcami pomocy będą mikro-, małe i średnie firmy w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż trzy lata, prowadzące działalność na terenie województwa, ale też nowoczesne firmy z sektora MŚP.

Umowa między samorządem województwa, a BGK zakładająca pomoc dla firm będzie realizowana do 31 grudnia 2023 r. Jak informuje Katarzyna Borowiecka z BGK, trwają prace nad dokumentacją przetargową oraz polityką produktową.

Bank planuje ogłosić przetargi na wybór pośredników finansowych na jesieni. Chce to zrobić już we wrześniu. Następnie wybrani pośrednicy w 2018 r. zaoferują pomoc firmom.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej