Na ratunek czerwończykowi nieparkowi

Ponad 22,5 mln zł rozdysponował samorząd województwa na projekty związane z bioróżnorodnością.

Publikacja: 24.07.2017 23:30

Dzięki dofinansowaniu zostanie zrealizowanych wiele inwestycji promujących walory przyrodnicze regio

Dzięki dofinansowaniu zostanie zrealizowanych wiele inwestycji promujących walory przyrodnicze regionu.

Foto: Fotolia

Dotacje przyznano zarówno na inwestycje związane ze środowiskiem, jak i projekty edukacyjne. Maksymalna kwota dofinansowania w tym naborze wynosiła 3 mln zł.

Jednym z beneficjentów dotacji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – skupia 21 gmin, zostało zawiązane w 2013 r.

– Koncentrujemy działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, oświata, kultura i turystyka – wylicza Bernadeta Lisson-Pastwa, kierownik działu monitorowania, ewaluacji i realizacji projektów Aglomeracji Opolskiej.

Promocja lokalnych walorów przyrodniczych

Stowarzyszenie dostało ponad 0,5 mln zł na projekt „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne”. W jego ramach będą prowadzone akcje edukacyjno-promocyjne dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. – Mają one na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ochronę bioróżnorodności – tłumaczy Bernadeta Lisson-Pastwa.

Stowarzyszenie zaplanowało m.in. konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykłady i prezentacje, lekcje przyrodnicze, szkolenia i warsztaty, konferencje naukowe czy eco-teatr seniora. Poza tym Aglomeracja Opolska chce przygotować podręcznik do zarządzania bioróżnorodnością w samorządach czy prowadzić wieloetapowe kampanie promocyjne walorów przyrodniczych gmin Aglomeracji Opolskiej.

Dotacje dostała też spółka Dolina Stobrawy, która rok temu kupiła Pasiekę Zarodową w Maciejowie. Jej działalność koncentruje się na hodowli matek pszczelich i produkcji produktów pszczelich (miód, pyłek, wosk itp.).

Teraz firma chce prowadzić edukację o owadach i ich ekosystemach w Pasiece. Poza tym wraz z partnerami – gminą Lasowice Wielkie i Stowarzyszeniem Wsi Bogacica „Bogatalanta” – planuje na terenie powiatu kluczborskiego modernizację budynku warsztatowego w historycznej części Pasieki Zarodowej w Maciejowie i przystosowanie go do prowadzenia działalności edukacyjnej.

Planuje też wykonać ścieżki edukacyjne w rewitalizowanym parku we wsi Bogacica, a także zrewitalizować park Dzierżona w Kluczborku. W zamierzeniach jest inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lasowice Wielkie, wykonanie multimedialnych aplikacji edukacyjnych i zajęcia edukacyjne.

– Będą one uzupełnieniem oferty edukacyjnej multimedialnej ekspozycji Entomopolis – mówi Tomasz Paluch, prezes Doliny Stobrawy.

Największe – ponad 2,5-mln – dotacje otrzymały: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, gmina Pokój wraz z Uniwersytetem Opolskim oraz powiat namysłowski we współpracy z gminą Wilków.

Krajobrazy i zwierzęta

Na jakie jeszcze projekty pójdą pieniądze? Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach swojego projektu (dofinansowanie 2,5 mln złotych) chce przebudować i wyposażyć siedzibę w Pokrzywnej oraz ośrodek edukacji przyrodniczej w Ładzy.

Z kolei Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu planuje wsparcie 36 opolskich rezerwatów przyrody. Na terenie gminy Rudniki ma być zbudowany 3-hektarowy zbiornik retencyjny w Jaworku. Jego budowa ma kosztować ok. 2 mln zł.

– Nie będzie to kąpielisko, natomiast chętnie zarybimy ten zbiornik na cele wędkarskie – mówi Andrzej Pyziak, wójt Rudnik.

Gminie zależy na odtworzeniu naturalnego krajobrazu obszarów wodno-błotnych i mokradeł, poprawie stanu siedlisk zagrożonych (np. łęgów jesionowo-olszowych, szuwaru turzycy prosowej) oraz ochronie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt (14 gatunków, w tym rzadki motyl – czerwończyk nieparek). Poza tym urząd planuje wykonanie infrastruktury edukacyjnej i zajęcia edukacyjne. Gmina dostała na całą inwestycję blisko 2,5 mln zł wsparcia.

Dwa projekty za prawie 4 mln zł zrealizuje gmina Brzeg, która w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego zrewaloryzuje w ramach projektu zbiornik wodny przy ul. Korfantego (wartość dofinansowania to 1,9 mln zł) i zbiornik „Kwadratówka” w Parku Wolności.

– Oba przedsięwzięcia przyczynią się do przywrócenia warunków sprzyjających rozwojowi życia biologicznego, przebudowane zostaną alejki spacerowe, powstaną elementy małej architektury – mówią urzędnicy marszałka.

W sumie na początku lipca zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu 14 projektów (ze złożonych 22) związanych z ochroną różnorodności biologicznej w ramach kolejnego naboru do działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). Na ten cel rozdysponowano 22,5 mln zł.

Jakie efekty dla mieszkańców i regionu przyniosą te działania? – Po ich zakończeniu w wielu miejscach pozostanie pięknie zagospodarowana przestrzeń publiczna, doposażone miejsca edukacji przyrodniczej, poprawi się stan środowiska przyrodniczego, jest szansa na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt – mówi Adam Buła, marszałek województwa opolskiego.

Podkreśla, że projekty mają walory edukacyjne, a dla młodych ludzi, wyprowadzonych z murów przedszkoli i szkół, nie ma większej atrakcji od ciekawych miejsc, w których mogą w sposób bezpośredni wzbogacać wiedzę.

To był drugi nabór wniosków dotyczących ochrony bioróżnorodności w ramach RPO WO na lata 2014–2020. W I edycji w 2015 r. realizowanych jest 11 zadań łącznie na prawie 28 mln zł. Kolejny nabór samorząd województwa przeprowadzi we wrześniu. Do rozdysponowania będzie wówczas 34,6 mln zł.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Dotacje przyznano zarówno na inwestycje związane ze środowiskiem, jak i projekty edukacyjne. Maksymalna kwota dofinansowania w tym naborze wynosiła 3 mln zł.

Jednym z beneficjentów dotacji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – skupia 21 gmin, zostało zawiązane w 2013 r.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej