Kolejne opolskie kamienice doczekają się ekologicznego ogrzewania. – Program podłączenia budynków komunalnych do sieci realizowany jest przez nas sukcesywnie. Pierwsze rozmowy na ten temat w ramach programu „Kawka” były prowadzone w 2013 roku, kiedy ogłoszono jego realizację – opowiada Katarzyna Dobosiewicz ze spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO). Teraz stare piece znikną z 18 miejskich kamienic, m.in. przy ulicach Krakowskiej, Ściegiennego, Budowlanych, Fabrycznej, Kołłątaja czy Sienkiewicza.

Katarzyna Dobosiewicz wskazuje, że program wymiany źródeł ogrzewania podzielony jest na dwa etapy: formalny – związany z przeprowadzeniem inwentaryzacji obiektów, oszacowaniem nakładów na realizację inwestycji, opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, wyborem wykonawców oraz podpisaniem umów, oraz wykonawczy – bezpośrednio odczuwalny i zauważalny przez mieszkańców poszczególnych budynków.

W przypadku 18 opolskich budynków pierwszy etap rozpoczął się jeszcze przed oficjalną informacją o przyznaniu środków na dofinansowanie, a drugi związany z wykonaniem wewnętrznych instalacji, zabudową węzłów cieplnych oraz przyłączy ciepłowniczych ruszył w maju i zakończy się najpóźniej do 30 listopada. Realizacja projektu w 18 budynkach komunalnych będzie kosztować ok. 1,5 mln zł, z czego 846 tys. zł zostanie sfinansowanych w formie dotacji z programu „Kawka”.

– Dodatkowo za kwotę blisko 850 tys. zł wybudowane będą przyłącza ciepłownicze do wszystkich 18 obiektów – mówi Katarzyna Dobosiewicz.

A Piotr Letachowicz z opolskiego ratusza dodaje, że budynki komunalne wybierał Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, natomiast ECO pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Kawka” na podłączenie tych budynków do sieci ciepłowniczej. W ramach programu „Kawka” ECO podłączyło już w Opolu 35 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, poza tym cztery na terenie Strzelec Opolskich.