– To projekt, który ma aktywizować osoby starsze i zachęcać je do szerszego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu, kształtować ich pozytywny wizerunek, zachęcać do brania udziału w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Chodzi nam też o poprawę stanu ich zdrowia i związanej z nim jakości życia – tłumaczy Kamila Busłowska z białostockiego ratusza.

Karta Aktywnego Seniora, wydawana bezpłatnie, została wprowadzona 1 czerwca 2015 roku. Korzysta z niej już ponad 8 tysięcy 700 osób. Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Białegostoku, który ma skończone 60 lat. Program daje wiele korzyści. To na przykład 50 proc. zniżki na karnety i jednorazowe bilety wstępu do obiektów Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na wydarzenia organizowane przez miejskie jednostki kultury, takie jak Białostocki Ośrodek Kultury, BOK – Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białostocki Teatr Lalek, Galeria Arsenał, Galeria im. Sleńdzińskich i Muzeum Wojska w Białymstoku.

Poza tym specjalne zniżki dla seniorów oferują partnerzy prywatni. Obecnie jest ich 26. – Dają oni upust na różnego rodzaju usługi, m.in. wulkanizacyjne, stomatologiczne, gastronomiczne, wydruki, kursy i szkolenia, zajęcia taneczne i fitness, pobyty sanatoryjne, zakupy spożywcze – wylicza Kamila Busłowska. Dodaje, że rabaty wynoszą najczęściej od 5 do 30 proc. – Liczymy na to, że do programu będą przystępować kolejni partnerzy, co będzie oznaczało poszerzenie oferty – mówi urzędniczka.

Podkreśla, że mieszkańcy z Kartą Aktywnego Seniora i Białostocką Kartą Miejską, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej, mogą także skorzystać ze specjalnego biletu Białostockiej Komunikacji Miejskiej. To imienny bilet całoroczny, który obowiązuje w pierwszej strefie biletowej. Kosztuje 120 zł. Urzędnicy przypominają, że aby przystąpić do programu Karta Aktywnego Seniora, wystarczy wypełnić i podpisać wniosek o jej wydanie. Jest on dostępny w punkcie obsługi klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16, a także na stronie www.seniorzy.bialystok.pl. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. – Karta Aktywnego Seniora to ważne narzędzie polityki społecznej, którą realizujemy w naszym mieście. Zależy nam na aktywizacji starszych mieszkańców i ułatwieniu im dostępu do oferty rekreacyjnej i kulturalnej – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

To niejedyna taka inicjatywa w regionie. W Suwałkach funkcjonuje Program Aktywny Senior. – U nas to także system ulg i rabatów umożliwiających większy dostęp do oferty kulturalnej, sportowej oraz różnego rodzaju usług dla starszych mieszkańców – wyjaśnia Emilia Klejmont z suwalskiego ratusza. Wspomina, że program powstał w 2016 roku z inicjatywy Suwalskiej Rady Seniorów. Może do niego przystąpić każda zainteresowana instytucja i podmiot gospodarczy, warunkiem jest przygotowanie odpowiedniej zniżki dla seniorów. Najwięcej osób korzysta z ulg w Suwalskim Ośrodku Kultury i w Aquaparku Suwałki. Z kolei Karta Seniora w Łomży wydawana jest od stycznia tego roku. W projekcie uczestniczą jednostki miejskie oraz prywatni przedsiębiorcy, którzy oferują zniżki od 3 do 50 proc. Do tej pory w Łomży wydano 1,2 tys. Kart Seniora. W kolejce czeka około 500 kolejnych wniosków.