Odnaleźć duszę starych parków

Trzy parki w gminie Lubiszyn, które są pod nadzorem konserwatora zabytków, mają być modernizowane. Gmina czeka na unijne dotacje. W swoje tereny zielone inwestuje też Zielona Góra.

Publikacja: 01.06.2017 23:00

W regionie prowadzone są nie tylko duże inwestycje infrastrukturalne,  ale i działania na mniejszą s

W regionie prowadzone są nie tylko duże inwestycje infrastrukturalne, ale i działania na mniejszą skalę, służące mieszkańcom i turystom, takie jak rewitalizacja parków.

Foto: Fotolia

Wiejska gmina Lubiszyn położona jest w północnej części województwa lubuskiego. Atrakcją jest m.in. jezioro Marwicko, dwa stawy w miejscowości Staw, na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Bagno Chłopiny oraz cztery parki: park leśny Jastrzębiec, park pałacowy Lubno, park podworski Marwice, park popałacowy Wysoka. Te trzy ostatnie mają szanse na odzyskanie dawnego blasku.

Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje unijne na renowację parków w Marwicach, Lubnie i Wysokiej. Prace mają pochłonąć 1,8 mln zł, z czego niemal 1,5 mln zł ma pochodzić ze wsparcia UE. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego został wstępnie pozytywnie oceniony w konkursie „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

– Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 30 września i zakończył się 30 listopada 2016 roku – opowiada Iwona Chamera z wydziału kontraktacji inwestycji publicznych i środowiskowych Departamentu Programów Regionalnych lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wyjaśnia, że konkurs ma wspierać projekty obejmujące inwestycje związane z ochroną i zachowaniem zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. W sumie aplikacje w tym naborze złożyło 36 podmiotów, m.in. samorządy, stowarzyszenia, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku, Muzeum Twierdzy Kostrzyn czy też Stowarzyszenie na rzecz Zapomnianych Cmentarzy w gminie Trzebiechów. Ale tylko Lubiszyn chce dotacji na renowację parków. Łączną wartość zgłoszonych inwestycji wnioskodawcy wycenili na 204 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania sięga 164,4 mln zł.

– Obecnie nabór jest na etapie drugiej oceny formalnej. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to przełom czerwca i lipca – mówi Iwona Chamera. Dodaje, że wybór projektów do dofinansowania będzie możliwy dopiero po zakończeniu całej procedury.

Parki rewitalizuje też Zielona Góra. Wyda ona 4,5 mln zł na prace w parku Sowińskiego. Na jego terenie znajduje się boisko ogrodzone siatką, plac zabaw dla dzieci oraz zbiornik wodny będący w przeszłości ujęciem wody dla fabryki Polska Wełna. Woda wybijająca ze stawu jest przelewem wyprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej, co szczególnie w miesiącach wiosennych i po większych opadach sprawia, że park jest częściowo podtapiany. Rewitalizacja ma to zmienić. Miasto chce wykonać nowe ścieżki parkowe i placyki wypoczynkowe, zagospodarować strefy wejściowe oraz wymienić tzw. małą architekturę – ławki, śmietniki, tablice informacyjne. Poza tym ważnym elementem nowego zagospodarowania ma być fontanna. Będzie się na nią składał system dysz w rodzaju gejzerów w nawierzchni placu, które z regulowaną intensywnością mają zamgławiać powietrze w obrębie placu. Fontanna ma poprawić jakość powietrza i podnieść atrakcyjność obiektu. W Zielonej Górze mają być też rewitalizowane dwa inne parki: Winne Wzgórza oraz park w Ochli.

Wiejska gmina Lubiszyn położona jest w północnej części województwa lubuskiego. Atrakcją jest m.in. jezioro Marwicko, dwa stawy w miejscowości Staw, na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Bagno Chłopiny oraz cztery parki: park leśny Jastrzębiec, park pałacowy Lubno, park podworski Marwice, park popałacowy Wysoka. Te trzy ostatnie mają szanse na odzyskanie dawnego blasku.

Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje unijne na renowację parków w Marwicach, Lubnie i Wysokiej. Prace mają pochłonąć 1,8 mln zł, z czego niemal 1,5 mln zł ma pochodzić ze wsparcia UE. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego został wstępnie pozytywnie oceniony w konkursie „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą