Wyremontują ponad 100 km samorządowych dróg

Region otrzymał na modernizację lokalnych tras prawie 41 mln zł.

Publikacja: 28.05.2017 22:00

W tym roku dzięki rządowym dotacjom poprawi się jakość dróg w pięciu powiatach i 11 gminach.

W tym roku dzięki rządowym dotacjom poprawi się jakość dróg w pięciu powiatach i 11 gminach.

Foto: Rzeczpospolita, Michał Walczak

Pieniądze pochodzą z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019″. Podczas naboru do programu wpłynęło w sumie 110 wniosków.

– Z powodów formalnych odrzucono 18, natomiast pozytywnie oceniono 92, z czego 61 dotyczyło tras w gminach, a 31 – w powiatach – mówi Diana Głownia, rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego.

Co oceniano

Wszystkie samorządy wnioskowały o dotacje na łączną kwotę ok. 79 mln zł (dofinansowanie może wynieść maksymalnie połowę kosztów inwestycji). Świętokrzyski Urząd Wojewódzki miał do podziału 40,8 mln zł. Z tych zakwalifikowanych wniosków ułożono listę rankingową, w której projekty określono jako podstawowe i pozalimitowe.

Jakie projekty promowano? – Największe ilości punktów uzyskały wnioski, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. dzięki stosowaniu odpowiednich parametrów technicznych dróg, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i stosowaniu szczególnych rozwiązań, takich jak azyle dla pieszych i oświetlone przejścia – wylicza Diana Głownia.

Dodaje, że dodatkowe punkty otrzymały zadania przewidziane dla terenów wiejskich, aby realizowana była zasada zrównoważonego rozwoju.

– Samorządy samodzielnie ustalają wartość zadania, uwzględniając, że dofinansowanie nie może przekroczyć połowy kosztów kwalifikowanych i nie może być większe niż 3 mln zł. Wojewoda udziela dofinansowania w kwotach określonych we wnioskach aplikacyjnych, o ile spełniają powyższe warunki – tłumaczy Diana Głownia.

A Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, dodała, że w pierwszej kolejności do dofinansowania zakwalifikowano 38 zadań – 13 dotyczących dróg powiatowych i 25 dróg gminnych.

Do kogo trafią pieniądze

Z danych Urzędu Wojewódzkiego wynika, że najwyższe dotacje otrzymały gmina Ostrowiec Świętokrzyski na rozbudowę publicznej drogi gminnej (ul. Rzeczki) w tym mieście. Kwota dofinansowania wynosi 3 mln zł, czyli maksymalnie tyle, ile można było wnioskować. Niewiele mniej, bo 2,95 mln zł, trafi do powiatu starachowickiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 0625 T Krynki–Brody. Z kolei powiat skarżyski dostanie 2,8 mln zł na budowę ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej. Z kolei najniższą dotację – niespełna 50 tys. zł – przyznano gminie Wojciechowice.

Do końca marca samorządy, których inwestycje zakwalifikowano do dofinansowania, musiały wszcząć przetargi na realizację remontów tras. Ponieważ dwóch beneficjentów wycofało się z realizacji projektów, a kolejnemu odmówiono wsparcia, powstało ok. 11,5 mln zł oszczędności.

– Poza tym wynikają one też z korzystnych cen przetargowych – podkreśla rzeczniczka wojewody. Dodaje, że oszczędności zostały przeznaczone na dofinansowanie kolejnych zadań z listy rankingowej. Dzięki nim dofinansowanie otrzyma kolejnych 19 zadań.

Łącznie dofinansowanie obejmie 54 projekty (17 dotyczących dróg powiatowych i 37 – dróg gminnych). Pieniądze pójdą na remonty lub przebudowy dróg w pięciu powiatach: opatowskim, koneckim, pińczowskim, ostrowieckim oraz skarżyskim, i w 11 w gminach – wśród nich są m.in.: Skarżysko-Kamienna, Połaniec, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Tarłów i Bodzechów.

Na ewentualne oszczędności oczekują jeszcze 32 zgłoszone projekty. Poza tym wojewoda świętokrzyski stara się o przyznanie dodatkowych funduszy na realizację programu – poza już przyznanym limitem finansowym.

Finał jeszcze w tym roku

Jak poinformował „Rzeczpospolitą” Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, dotąd zawarł on 20 umów o dofinansowanie, a kolejnych osiem jest w fazie przygotowania.

– Co do pozostałych, oczekujemy na przesłanie przez wnioskodawców dokumentów koniecznych do podpisania umów – mówi Diana Głownia.

Podkreśla, że prace w ramach tych remontów i przebudowy dróg już się rozpoczęły, natomiast ich zakończenie przewidywane jest na lipiec.

– Dotyczy to mniejszych zadań, na które już podpisano umowy. Większość robót powinna zostać zakończona w październiku, a ostatecznie do 31 grudnia – wylicza urzędniczka.

Kiedy fizycznie samorządy dostaną pieniądze z rządowego programu na remonty dróg? – Po podpisaniu umowy i wykonaniu części lub całości prac gmina czy powiat, którym przyznano wsparcie, składają wnioski o płatność i zobowiązania są regulowane przez urząd w ciągu kilku dni. Przewidujemy, że pierwsze wnioski o wypłatę dotacji pojawią się w drugiej połowie czerwca – mówi przedstawicielka Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ubiegłym roku Świętokrzyskie w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019″ otrzymało taką samą kwotę jak obecnie, czyli 40 mln 822 tys. 219 zł. Wsparcie przyznano na 61 projektów, z czego 41 dotyczyło dróg gminnych, a 20 powiatowych.

W sumie w 2016 roku dzięki rządowej dotacji udało się zmodernizować 131 km dróg, w tym 55 km gminnych oraz 76 km powiatowych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Pieniądze pochodzą z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019″. Podczas naboru do programu wpłynęło w sumie 110 wniosków.

– Z powodów formalnych odrzucono 18, natomiast pozytywnie oceniono 92, z czego 61 dotyczyło tras w gminach, a 31 – w powiatach – mówi Diana Głownia, rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży