Poważne wsparcie dla toruńskiej starówki

Aż 54,5 mln zł otrzymały władze Torunia na rewitalizację Starego Miasta.

Publikacja: 24.05.2017 23:00

Toruń czeka na kolejny etap rewitalizacji starówki

Toruń czeka na kolejny etap rewitalizacji starówki

Foto: Fotolia

Środki pochodzą z unijnego programu „Infrastruktura i środowisko”, a całkowity koszt 13 inwestycji, które wchodzą w skład tego projektu, to ok. 72 mln zł.

Starówka w Toruniu jest jednym z czterech w Polsce – obok Warszawy, Krakowa i Zamościa – zespołów miejskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Założony w 1231 r. przez zakon krzyżacki Toruń był punktem wyjścia do podboju plemion pruskich i tworzenia państwa krzyżackiego.

Średniowieczny zespół miejski Torunia został wpisany na Listę UNESCO w 1997 r. – W tym roku będziemy uroczyście świętować 20-lecie tego wydarzenia – mówi Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta miasta.

Na początku maja Toruń i resort kultury podpisały umowę dotyczącą dofinansowania przeznaczonego na realizację II etapu projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO” w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–2020. – Projekt obejmuje dziewięciu partnerów i 13 wybranych obiektów. Ze względu na szeroki zakres prac konserwatorsko-remontowych oraz dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest ochrona dziedzictwa kulturowego Zespołu Staromiejskiego, przedsięwzięcie jest realizowane w formule partnerstwa – mówi Anna Kulbicka-Tondel.

W ramach projektu przewidziano prace rewitalizacyjne w Domu Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika, w CK Zamek Krzyżacki, w Pałacu Dąmbskich, w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła, w kościele katedralnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła, w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej pw. św. Szczepana, w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim, w ruinach kościoła i klasztoru podominikańskiego, w Dworze Mieszczańskim, w Stawie Komtura oraz w Domu Harcerza.

To nie pierwsze wsparcie dla grodu Kopernika z unijnego programu „Infrastruktura i środowisko”. Wcześniej miasto otrzymało unijne wsparcie na projekt Centrum Innowacyjnej Edukacji (tzw. Mikrokoperniki) i adaptację budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – w sumie 12,42 mln zł. Poza tym, jak informuje resort kultury, w ramach PO IiŚ dofinansowanie otrzymały też inne projekty z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich był remont konserwatorski i rozbudowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (14,52 mln zł), rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków diecezji bydgoskiej (13,37 mln zł) czy zakup zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. Poza tym z unijnych dotacji na modernizację Opery Novej w Bydgoszczy przeznaczono 9,4 mln zł.

– Obecnie trwa ocena wniosków złożonych do kolejnego naboru wniosków. W ramach tego naboru Toruń złożył dwa wnioski, a z całego województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło 13 projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017 roku – informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych