– Co roku przeznaczamy znaczne kwoty na prace renowacyjne. Co istotne, wsparciem obejmujemy nie tylko znane wszystkim zabytki z najwyższej półki, ale także skromne kościółki w małych wsiach – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak przyznają urzędnicy, środki unijne oraz samorządowe są głównym źródłem wsparcia zabytkowych obiektów regionu. W ubiegłym roku ze środków RPO przyznano na zabytki 6,1 mln zł.

Nabór na przyznane teraz dotacje zakończył się w grudniu 2016 roku. Na przygotowanej przez zarząd województwa i przyjętej przez sejmik liście dotowanych zadań znalazło się w sumie 211 z 225 zgłoszonych przedsięwzięć. – Pieniądze przyznaliśmy wszystkim wnioskom dotacyjnym, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a 14 ich nie spełniało – mówi Beata Krzemińska, rzecznik marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na co pójdą pieniądze? Oprócz doraźnych remontów, obejmujących np. naprawy cieknących dachów w budynkach kościelnych, nie brakuje też projektów z zakresu renowacji, odnowy i konserwacji fresków czy ołtarzy. Poza tym dotacje przyznano na kolejne etapy projektów rozpoczętych w poprzednich latach. I tak np. wsparcie trafi na kolejny etap konserwacji elewacji kościoła św. Andrzeja w Koronowie, kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła farnego Wniebowzięcia NMP w Chełmnie, konserwację organów w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, kolejny etap remontu elewacji koszar szyjowych w toruńskim Forcie IV im. Żółkiewskiego czy prace konserwatorskie przy budynku Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

W tym roku najwyższe wsparcie otrzymała Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie na naprawę rys i spękań, wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie wnętrza kościoła. W sumie przyznano jej 80 tys. zł, z czego 78,8 tys. zł to dotacje unijne. Na podobny zastrzyk pieniędzy może liczyć parafia rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim z siedzibą w Jabłonowie-Zamku. Otrzyma ona 80 tys. zł na prace konserwatorskie przy elewacji świątyni. To już piąty etap tej renowacji. Dodatkowo 60 tys. zł trafi na konserwację ambony kościoła. Najmniej środków, bo zaledwie 4 tys. zł, otrzyma parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Świeciu. Pieniądze mają być przeznaczone na konserwację rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z wieży bramnej kościoła parafialnego.

Właściciele i zarządcy budynków zabytkowych przyznane teraz dotacje unijne i samorządowe fizycznie otrzymają dopiero po zakończeniu robót. – Zostaną im przekazane po odebraniu prac przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dostarczeniu niezbędnej dokumentacji – wylicza Beata Krzemińska. Zapowiada, że kolejny nabór wniosków dotacyjnych na zabytki odbędzie się 15 grudnia. – Będzie on dotyczył wniosków dotacyjnych, w których zaplanowane prace mają zostać przeprowadzono w 2018 roku – mówi Beata Krzemińska. Dodaje, że konkretne środki zostaną zarezerwowane w uchwale budżetowej na przyszły rok. Wstępnie w RPO WKP na lata 2014–2020 na ochronę zabytków zarezerwowano po 1,5 mln euro w każdym roku. Przez osiem lat ponad 60 milionów złotych trafiło na blisko tysiąc tego typu przedsięwzięć.