Zapłacą za rehabilitację, by dalej pracowali

Władze województwa zamierzają przeznaczyć 80 mln złotych na przedsięwzięcia zakładające rehabilitację schorzeń osób, które chcą wrócić na rynek pracy.

Publikacja: 09.05.2017 23:30

Około 10 procent mieszkańców województwa śląskiego  nie jest aktywnych zawodowo z powodu niezdolnośc

Około 10 procent mieszkańców województwa śląskiego nie jest aktywnych zawodowo z powodu niezdolności do pracy.

Foto: shutterstock

Wcześniej urząd marszałkowski chce stworzyć siedem regionalnych programów zdrowotnych, które będą dotyczyły rehabilitacji osób w wieku produkcyjnym dotkniętych schorzeniami układu krążenia, nowotworami, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, schorzeniami układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także układu oddechowego.

– Celem projektu „Śląskie programy zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” jest opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa śląskiego – tłumaczy Marta Paluch z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Programy zdrowotne zostaną sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Mają zostać opracowane do kwietnia 2018 r. – Regionalne programy zdrowotne będą dokumentami wyznaczającymi kierunek rozwoju usług rehabilitacji zdrowotnej na terenie województwa, dlatego też wypracowanie założeń ma nastąpić wspólnie ze środowiskiem medycznym oraz środowiskiem pracodawców – wyjaśnia Marta Paluch.

Przy pomocy ekspertów

Urzędniczka zdradza, że za proces opracowania programów odpowiedzialne są zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić eksperci zarówno z jednego, jak i drugiego środowiska. Prace będą prowadzone pod okiem menedżerów merytorycznych – pracowników wydziału zdrowia i polityki społecznej.

– Elementem warunkującym uruchomienie procedury konkursowej na rehabilitację leczniczą będzie pozytywna opinia programów zdrowotnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Status pozytywny oznacza możliwość wdrożenia modułów programów i ogłoszenie konkursów – tłumaczy urzędniczka.

Cały program będzie skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, w tym z niepełnosprawnościami. Jednak to nie niepełnosprawność czy jej brak będzie kryterium kwalifikującym do jego udziału. Zasadniczym celem rehabilitacji leczniczej – jak tłumaczy Urząd Marszałkowski – ma być bowiem przeciwdziałanie wyłączeniu wszystkich mieszkańców województwa śląskiego z rynku pracy z przyczyn zdrowotnych, a także ich powrót do pracy. Rehabilitacja będzie dotyczyć wyłącznie pięciu grup chorobowych, tj. układu krążenia, nowotworów, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz układu oddechowego. – Pierwszy etap prac nad regionalnymi programami zdrowotnymi to zdiagnozowanie najistotniejszych problemów zdrowotnych powodujących dezaktywację zawodową na podstawie porównania sytuacji epidemiologicznej populacji województwa z uwzględnieniem odpowiednich dla programu elementów – tłumaczy urzędniczka.

Pierwszy taki program

Na razie nie wiadomo, ile osób będzie mogło skorzystać z programu. Według danych Urzędu Marszałkowskiego w woj. śląskim mieszka ok. 2,86 mln osób w wieku produkcyjnym (1,35 mln kobiet i 1,51 mln mężczyzn). Ok. 10 proc. z nich nie pracuje z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Marta Paluch podkreśla, że programy będą w pierwszej kolejności ukierunkowane na promowanie nowoczesnych technologii medycznych, których zastosowanie pozwoli na udzielanie w większym stopniu świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, a nawet poprzez formy opieki środowiskowej. – W ich ramach będą mogły być sfinansowane usługi zdrowotne, dojazd oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, działania informacyjno-edukacyjne, a także działania szkoleniowe skierowane do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr POZ – wylicza urzędniczka.

Zdaniem urzędników opracowanie i wdrożenie założeń siedmiu programów umożliwi w przyszłości poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwi powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia przez osoby w wieku aktywności zawodowej – mieszkańców województwa śląskiego z problemami zdrowotnymi.

To będzie pierwszy taki program realizowany przez Urząd Marszałkowski. Wcześniej możliwe były jedynie działania realizowane i finansowane np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. sanatoria, turnusy rehabilitacyjne) bądź PFRON. – Tymczasem rehabilitacja medyczna to deficytowy obszar dostępności świadczeń w województwie – zauważa Marta Paluch.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Wcześniej urząd marszałkowski chce stworzyć siedem regionalnych programów zdrowotnych, które będą dotyczyły rehabilitacji osób w wieku produkcyjnym dotkniętych schorzeniami układu krążenia, nowotworami, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, schorzeniami układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także układu oddechowego.

– Celem projektu „Śląskie programy zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” jest opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa śląskiego – tłumaczy Marta Paluch z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych