Wybierają projekty dla swoich powiatów

Mieszkańcy Opolszczyzny mogą zadecydować, jakie inwestycje powinny być zrealizowane w ich regionie.

Publikacja: 24.04.2017 22:00

Głosowanie na zgłoszone w MBO projekty potrwa do 19 maja.

Głosowanie na zgłoszone w MBO projekty potrwa do 19 maja.

Foto: Fotolia

W tym roku po raz pierwszy w regionie będzie realizowany Marszałkowski Budżet Obywatelski (MBO). Do 19 maja trwa głosowanie na zgłoszone projekty. Podobny pomysł rok temu zrealizowano w Małopolsce, która była pierwszym województwem z własnym regionalnym budżetem obywatelskim.

– Pomysł na uruchomienie takiej inicjatywy na poziomie regionalnym zrodził się w naszych głowach podczas dyskusji nad budżetem województwa na 2017 rok – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Zauważa, że budżety obywatelskie są niezwykle istotne, bo dzięki nim mieszkańcy mają poczucie współdecydowania o swoim otoczeniu, a przecież partycypacja społeczna jest warunkiem samorządności i demokracji.

– W wielu gminach województwa budżety obywatelskie są realizowane już od kilku lat, więc teraz przyszedł czas na poziom regionalny – dodaje marszałek Buła.

Podkreśla, że dzięki MBO aktywni mieszkańcy mają pole do popisu. Mogą zgłaszać inicjatywy i szukać dla nich poparcia; później zostaną one zrealizowane przez urząd marszałkowski, który przeznaczył na MBO 3 mln zł.

Środki są podzielone na pięć subregionów. Pierwszy obejmuje miasto Opole i powiat opolski, drugi – powiaty nyski i brzeski, trzeci – kluczborski, namysłowski, oleski, czwarty – głubczycki, krapkowicki, prudnicki, a piąty – strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski. Dla każdego przewidziano 600 tys. zł. W każdym mogą być realizowane zadania powiatowe (dla jednego powiatu) lub subregionalne (dla dwóch lub więcej). Środki, jakie przeznaczono na projekty powiatowe, to 50–100 tys. zł, a subregionalne 70–150 tys. zł.

Propozycje projektów, które powinny być zrealizowane w ramach MBO, mieszkańcy województwa mogli składać od 13 lutego do 10 marca. Mogły to być zadania dotyczące kultury, edukacji, sportu, turystyki, ekologii czy o charakterze prospołecznym.

W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło wówczas 198 inicjatyw o łącznej wartości 18,6 mln zł.

Po weryfikacji do dalszego etapu MBO urzędnicy zakwalifikowali 117 projektów, a wśród nich te dotyczące m.in. imprez sportowych, kulturalnych, zdrowotnych, zakupu sprzętu sportowego czy medycznego, budowy chodników lub oznakowania skrzyżowania.

Z jakich powodów odrzucono resztę? Formalnych i merytorycznych. – Część inicjatyw nie miała wypełnionych wszystkich koniecznych pól we wniosku, brakowało wymaganych podpisów albo ich liczba była mała czy kwoty zadań nie mieściły się w wymaganiach określonych regulaminem – wylicza Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka.

Dodaje, że odpadły też propozycje inwestycyjne dotyczące obiektów i terenów innych niż te będące własnością samorządu województwa lub zadania niemieszczące się w jego kompetencjach.

Kolejnym etapem MBO jest głosowanie nad projektami. Rozpoczęło się ono 24 kwietnia i potrwa do 19 maja. Jest prowadzone przez internet i tradycyjne karty, które można składać w punktach informacyjnych w miastach powiatowych.

Do głosowania potrzebny jest numer PESEL. Mieszkańcy mogą głosować maksymalnie na dwa zadania – jedno o zasięgu powiatowym i jedno o zasięgu subregionalnym.

Wyniki głosowania urząd ogłosi 30 czerwca.

Kolejnym etapem będzie realizacja projektów i ich rozliczenie. Potrwa to rok.

– Całe know-how dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego otrzymaliśmy z Małopolski, która wystartowała rok wcześniej – mówi marszałek Buła.

W Małopolsce do rozdania było 6 mln zł – po milionie dla każdego subregionu. W sumie mieszkańcy zgłosili tam 204 projekty, z czego 152 zostały pozytywnie ocenione, i to spośród nich wybierano te do realizacji. Ostatecznie selekcję przeszło 46.

W głosowaniu wzięło udział 79 708 osób. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (18 921), najmniej subregionu podhalańskiego (7003).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zbadał również, jak mieszkańcy oceniają pomysł na regionalny budżet obywatelski. Okazało się, że bardzo dobre lub dobre zdanie ma o nim aż 93,5 proc. ankietowanych.

W tym roku po raz pierwszy w regionie będzie realizowany Marszałkowski Budżet Obywatelski (MBO). Do 19 maja trwa głosowanie na zgłoszone projekty. Podobny pomysł rok temu zrealizowano w Małopolsce, która była pierwszym województwem z własnym regionalnym budżetem obywatelskim.

– Pomysł na uruchomienie takiej inicjatywy na poziomie regionalnym zrodził się w naszych głowach podczas dyskusji nad budżetem województwa na 2017 rok – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych