Zarząd województwa zaktualizował plan inwestycji priorytetowych, które chcą przeprowadzić instytucje kultury do roku 2020. Wartość zaplanowanych prac sięga ponad 91 mln zł, z czego 70 mln zł ma pochodzić z dotacji unijnych, a 18,6 mln zł z budżetu województwa.

– Rozwój infrastruktury kulturalnej może być ważnym wyznacznikiem województwa, wzmacniającym jego atrakcyjność, obok walorów turystycznych, rekreacyjnych czy gospodarczych – przekonuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Urząd marszałkowski chce, by pieniądze trafiły m.in. na rozbudowę i modernizację Filharmonii Zielonogórskiej, rozbudowę budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury czy modernizację Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze i dalszą rewitalizację Teatru im. Osterwy w Gorzowie. Środki mają też trafić do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze na montaż inteligentnego oświetlenia i instalację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego czy remont muzeów: Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i im. Jana Dekerta w Gorzowie. Te projekty mają być sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

– Prawdopodobnie decyzje o dofinansowaniu zostaną podjęte jeszcze w tym półroczu – zapowiada Michał Iwanowski, rzecznik urzędu marszałkowskiego. Samorząd województwa liczy też na dofinansowanie inwestycji w kulturę w ramach w ramach tzw. kontraktu terytorialnego dla województwa lubuskiego, do którego zostało rekomendowanych sześć wniosków z regionu. Znalazły się wśród nich rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej, projekt „dziedzictwo sakralne Dolnej Warty”, kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu czy renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich oraz piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej.

Jeszcze w kwietniu w ramach „kontraktu terytorialnego” mają zostać złożone wnioski o dofinansowanie. – Wzmocnienie kulturowego znaczenia regionu może wpłynąć na podniesienie atrakcyjności życia tutaj, a także przyczynić się do rozwoju modnej ostatnio turystyki kulturalnej, w którą doskonale wpisuje się np. szlak kościołów drewnianych w Lubuskiem – uważa marszałek Elżbieta Anna Polak.