Inwestorzy cenią ten region

Poza przemysłem wydobywczym mocną stroną Dolnego Śląska są również przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej oraz AGD i RTV.

Publikacja: 30.03.2017 21:00

Inwestorzy cenią ten region

Foto: Rzeczpospolita

Dolnośląskie kojarzy się z górnictwem i przetwórstwem rud miedzi, węgla brunatnego czy wydobyciem surowców skalnych i mineralnych. Ale nie tylko, w regionie działają firmy zajmujące się produkcją części samochodowych, sprzętów AGD i RTV, farmaceutyczne czy produkujące komputery, wyroby elektroniczne i optyczne. Liczba nowych przedsiębiorstw rośnie. Na terenie Dolnego Śląska działają cztery Specjalne Strefy Ekonomiczne: Kamiennogórska, Legnicka, Tarnobrzeska i Wałbrzyska, gdzie inwestorzy mogą uzyskać ulgę w podatku dochodowym sięgającą 25–45 proc., w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Dolnośląskie to także wysoko rozwinięte rolnictwo, w tym szczególnie produkcja roślinna stanowiąca fundament rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.

Atutem regionu jest bardzo korzystne położenie geopolityczne z uwagi na sąsiedztwo Niemiec i Republiki Czeskiej, a także atrakcyjne położenie względem rynków zbytu tworzonych przez aglomerację praską, berlińską i warszawską.

Dolnośląskie to także ogromne walory turystyczne – liczne zabytki, wśród których na wyróżnienie zasługują: Hala Stulecia we Wrocławiu oraz Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. A także walory przyrodnicze – Sudety, Przedgórze Sudeckie, co wpływa na rozwój branży turystycznej i gastronomicznej w regionie.

Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 36 uczelni wyższych, w których kształci się 133 tys. studentów, czyli 9,5 proc. studentów w skali kraju.

Słabe strony to np. ujemny przyrost naturalny, relatywnie wysokie koszty pracy czy różnice w poziomie rozwoju między Wrocławiem i głównymi ośrodkami przemysłowymi a resztą regionu.

PKB stopniowo w górę

W ciągu ostatnich pięciu lat produkt krajowy brutto w województwie dolnośląskim wzrósł o ponad 12 proc., prawie o 2,6 proc. mniej niż PKB liczone dla kraju. W 2015 roku stanowił równowartość 947 ton sztabek złota i wynosił 151,5 mld zł. W regionie powstaje 8,4 proc. polskiego PKB. Trzy czwarte powstaje w gospodarce, a w sferze budżetowej jedna czwarta.

Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2015 roku kształtowała się na poziomie od 32 (Lubelskie) do 74,6 tys. zł (Mazowieckie). Na Dolnym Śląsku była jedną z największych i wynosiła 52,1 tys. zł. O prawie 5,4 tys. zł więcej niż wskaźnik liczony dla Polski. Dolnośląskie otaczają trzy województwa i we wszystkich wskaźnik ten jest niższy: w wielkopolskim wynosi – 50,9 w lubuskim – 39 tys. zł, a w opolskim – 37,8.

Poza górnictwem i przetwórstwem rud miedzi, węgla brunatnego czy wydobyciem surowców skalnych i mineralnych, w strukturze przemysłu województwa ważną rolę odgrywają także: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (21 proc. wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu województwa na koniec 2015 roku), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (9 proc.), a także produkcja gumy i tworzyw (8 proc.).

Prężne firmy

Na terenie województw ma siedzibę 357,1 tys. przedsiębiorstw. Od 2010 przybyło prawie 8 proc. Jest tu zarejestrowanych 8,5 proc. wszystkich firm, z czego 94,8 proc. należy do sektora prywatnego. Region zajmuje piąte miejsce pod względem liczby firm wśród województw. W 2015 roku przybyło 30 403 nowych przedsiębiorstw, to o 3,4 proc. więcej niż w 2014 r. Wyrejestrowano w tym czasie 24 296 (o 5,5 proc. mniej niż w 2014 r.). W Polsce w tym okresie zarejestrowano 359 973 firm (wzrost o 0,7 proc.), a wyrejestrowano 292 348 (spadek o 4 proc.).

W 2015 roku firmy działające na terenie Dolnego Śląska osiągnęły przychody na poziomie 174,1 mld zł, a zyski – na poziomie 6,9 mld zł. Stanowi to odpowiednio 6,9 i 7,5 proc. przychodów i zysków wypracowanych przez firmy w Polsce. Aż 97,1 proc. przychodów wypracował sektor prywatny, wskaźnik ten jest wyższy niż liczony dla Polski o 7,25 proc.

Dolnośląskie zajmuje trzecie miejsce pod względem wartości inwestycji na jednego mieszkańca wśród województw. W 2015 roku przedsiębiorstwa wydały na inwestycje 7 800 zł na osobę, jest to o 2,6 proc. więcej niż 2014 roku, a 69,4 proc. to inwestycje sektora prywatnego.

Na Liście 500 Największych przedsiębiorstw publikowanej przez „Rzeczpospolitą” znajdują się 42 firmy z Dolnośląskiego, na Liście 2000 jest 182 przedsiębiorstw. Największe firmy działające na terenie województwa to KGHM Polska Miedź, Kaufland Polska Markety czy Volkswagen Motor.

Z regionu na głównym parkiecie giełdy są 54 firmy. Do najbardziej znanych należą KGHM, Tarczyński czy CCC. Na rynku New Connect notowanych jest 46 spółek.

Z kolej w Rankingu Marek publikowanym przez „Rzeczpospolitą” jest 13 dolnośląskich marek. Największe z nich to Lasocki (buty) – jej wartość wynosi 236 mln zł i zajmuje 61. miejsce, oraz na 84. miejscu Tarczyński (wędliny) – wartość 167 mln zł. W rankingu są jeszcze: CCC, Sonko, meble Bodzio, Ludwik czy Cukier Królewski.

Miedź na eksport

Województwo dolnośląskie zajmuje czwarte miejsce wśród polskich województw pod względem wartości eksportu. Około 10 proc. polskiego eksportu pochodzi z Dolnego Śląska. Szacuje się, że dolnośląscy eksporterzy osiągają przychody z tytułu sprzedaży zagranicznej na poziomie 16 mld euro. Bardzo istotną rolę w eksporcie regionu odgrywa przemysł wydobywczy. Z województwa dolnośląskiego za granicę trafia około 80 polskiej miedzi i artykułów z miedzi, niemal trzy czwarte polskich kamieni i metali szlachetnych oraz wyrobów z nich. Głównymi kierunkami dolnośląskiego eksportu są: Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja czy Chiny.

Firmy z regionu rozwijają się także za granicą, aż 353 przedsiębiorstwa mają filie i spółki poza granicami kraju. Najwięcej firm znajduje się w Niemczech – 50, w Czechach – 25 oraz na Ukrainie – 24.

Rośnie zatrudnienie

Bezrobocie na terenie Dolnośląskiego w styczniu 2017 roku wynosiło 7,6 proc. Od kilku lat spada, w 2012 wynosiło 13,5 proc. Jest znacznie wyższy niż w analogicznym okresie w kraju – 8,6 proc. Większość bezrobotnych to kobiety – stanowią 51,6 proc. wszystkich osób niepracujących.

Województwo dolnośląskie oferuje 1 073 tys. miejsc pracy, co stanowi 7,5 proc. wszystkich miejsc pracy w Polsce. Jest piątym co do wielkości pracodawcą w Polsce. 47,5 proc. miejsc przeznaczonych jest dla kobiet. Najwięcej osób zatrudnionych jest w przemyśle – 20,3 proc. oraz w handlu – 15 proc. W 2015 roku przedsiębiorstwa zatrudniły 47,9 tys. nowych osób, a zwolniły 21,9 tys. Analogicznie w Polsce zatrudnionych został 595,9 tys., a zwolnionych 317,6 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku w 2015 r. wynosiło 4 204 zł, to o 53 zł więcej niż w Polsce. I więcej niż w województwach ościennych, gdzie w opolskim średnie zarobki wynosiły 3 793 zł, w wielkopolskim 3 729 zł, a w lubuskim o 505 zł mniej (czyli 3 567 zł).

Powiedzieli

Marcin Białkowski, wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Dolny Śląsk to dobre miejsce dla rozwoju biznesu ze względu na korzystne położenie geograficzne i międzynarodowe powiązania komunikacyjne. Dobrze wykształcone kadry, wiedza, kompetencje i doświadczenie menedżerów generują innowacyjność i czynią biznes bardziej efektywnym. Nasze firmy zyskują także dzięki możliwości współpracy z partnerami biznesowymi, samorządami czy środowiskiem naukowym. Pewnym problemem dla firm mogą być obciążenia biurokratyczne, wciąż dość wysokie koszty pracy oraz skomplikowane przepisy. Nadzieję daje nowa konstytucja dla biznesu. Wyzwaniem dla przyszłości regionalnego biznesu są trendy demograficzne, co wpłynie chociażby na rekrutację.

Tomasz Hanczarek, Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Work Service

Dolny Śląsk to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do prowadzenia biznesu. Jest tu wszystko, czego potrzeba – dobra infrastruktura, specjalne strefy ekonomiczne, bliskość największego partnera handlowego, czyli Niemiec. Dlatego właśnie tu działa wiele firm, które dziś są liderami w swoich branżach na polskim rynku. Dolny Śląsk to też rejon Polski z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w naszym kraju, co jest zarówno sukcesem, ale i wyzwaniem. Obecnie już blisko połowa firm ma trudności rekrutacyjne, a zamówień i nowych inwestycji w regionie nie brakuje.

Marcin Czyczerski, wiceprezes Zarządu CCC

Grupa CCC jest związana z Dolnym Śląskiem od samego początku. To tu od małego handlu swoją działalność zaczynał prezes Dariusz Miłek, tutaj założył pierwszą hurtownię obuwia, tutaj wreszcie powstało centrum logistyczne i fabryka obsługujące całą grupę kapitałową CCC. Miejsce to jest świetne do prowadzenia biznesu z wielu względów. Przede wszystkim należy wymienić dobre skomunikowanie z resztą Polski i sąsiednimi krajami dzięki rozwiniętej sieci dróg, co nie jest jeszcze niestety standardem w naszym kraju. Bardzo sprzyja nam też fakt, że w okolicy siedziby mają dobre średnie i wyższe uczelnie – ciągły napływ świeżych kadr ma wielkie znaczenie dla spółki rozwijającej się w tak szybkim tempie jak nasza.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej