Oferta jest adresowana do osób, które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie i mieszkają na terenie województwa. Promowane są osoby z obszarów wiejskich. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

Dzięki projektowi mieszkańcy Lubuskiego mogą skorzystać ze szkoleń językowych oraz komputerowych, zakończonych przyznaniem odpowiedniego certyfikatu. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ogłoszonym w maju 2016 r. wynosiła 15 mln zł. Czterem firmom, z którymi urząd podpisał umowy, przyznano łącznie 7,6 mln zł. – To pozwoli na przeszkolenie 2238 osób w zakresie języka angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego – mówi Michał Iwanowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Jedną ze szkół-beneficjentów jest English Language School (ELS) z Zielonej Góry. – Zajęcia prowadzimy na terenie całego województwa – tłumaczy dr Paweł Truszkiewicz, koordynator projektu. Darmowe szkolenia adresowane są do mieszkańców, którzy mają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe bądź średnie. W ramach szkolenia uczestnicy biorą udział w 120 godzinnych kursach. Zielonogórska szkoła chce przeszkolić ponad 800 osób z języków obcych, a dodatkowo 500 ze znajomości i korzystania z komputera.

Unijne pieniądze dostała też Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, która zajęcia prowadzi w ramach Lubuskiej Akademii Szkoleń. – Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji w obszarze ICT i/lub językowym dla grupy 380 osób powyżej 25. roku życia – tłumaczy Maciej Prządka, który w ramach Organizacji odpowiada za szkolenia. – Czekamy na zgłoszenia z terenu całego województwa, a szkolenia będziemy prowadzić tam, gdzie zbierze się grupa. Przedstawiciel OPZL podkreśla, że u nich szkolenia są bezpłatne dla bezrobotnych, a osoby pracujące płacą 10 proc. wartości kursu.