Miejsce o wielu zaletach

Kujawsko-Pomorskie to świetnie skomunikowany region o przemysłowych tradycjach.

Publikacja: 23.02.2017 00:30

Miejsce o wielu zaletach

Foto: Rzeczpospolita

Atutem regionu jest położenie w centrum Polski, gdzie krzyżują się ważne szlaki transportowe, w tym linie należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Wizytówką jest bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo – zarówno produkcja roślin, jak i chów zwierząt tworzą fundament rozwoju przemysłu spożywczego na Kujawach. Ponadto z uwagi na tradycje przemysłowe i dostosowane do jego potrzeb szkolnictwo region jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji produkcyjnych. Liczne zabytki i walory przyrodnicze stwarzają podstawy dla rozwoju usług turystycznych i związanych z ochroną zdrowia.

Kadry zapewnia 18 uczelni wyższych, w których kształci się 62 tys. osób, czyli 4,4 proc. studentów w skali kraju. W Toruniu działa Centrum Transferu Technologii, a atrakcyjne tereny inwestycyjne oferuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jednak nakłady na inwestycje czy badania i rozwój są wciąż relatywnie niskie.

PKB się pnie

W ciągu ostatnich pięciu lat produkt krajowy brutto w województwie kujawsko-pomorskim wzrósł o 14,2 proc., nieco mniej niż w tym samym okresie PKB liczone dla kraju. W 2015 r. wyniósł on 79,6 mld zł. W województwie powstaje 4,4 proc. polskiego PKB, trzy czwarte w gospodarce, a za resztę odpowiada sfera budżetowa. Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2015 roku wynosiła 38,14 tys. zł, czyli o ponad 8,6 tys. zł mniej niż średnia dla Polski. Porównując ościenne województwa, kwota ta jest niższa w województwie warmińsko-mazurskim (33,2 tys. zł). Największą wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wykazuje województwo mazowieckie – 74,6 tys. zł, następnie wielkopolskie – 50,9 tys. zł, pomorskie – 44,8 tys. zł oraz łódzkie – 43,7 tys. zł.

Biznes się rozkręca

Liczba przedsiębiorstw na terenie województwa powoli rośnie – w 2015 roku było ich ponad 193,5 tys., a od 2010 przybyło 4 proc. W kujawsko-pomorskim jest zarejestrowanych 4,6 proc. wszystkich firm działających w kraju (9. miejsce w Polsce), z czego 96,5 proc. należy do sektora prywatnego. W 2015 roku przybyło 17 121 nowych przedsiębiorstw, a wyrejestrowano 15 483.

W 2015 roku przedsiębiorstwa działające na terenie Kujawsko-Pomorskiego osiągnęły przychody na poziomie 90 358 mln zł (3,6 proc. wszystkich wypracowanych w kraju), a zyski na poziomie 3 465 mln zł (3,8 proc.). Prawie 95 proc. przychodów wypracował sektor prywatny. Licząc na jednego mieszkańca w 2015 roku przedsiębiorstwa wydały na inwestycje 6 692 zł na osobę, o 26 proc. więcej niż w 2014 r. Pod tym względem kujawskie znajduje się na ósmym miejscu wśród wszystkich województw. Tylko 53 proc. to inwestycje sektora prywatnego, ich udział w porównaniu z 2014 rokiem spadł o 10 pkt proc.

Na Liście 500 Największych Przedsiębiorstw publikowanej przez „Rzeczpospolitą” znajduje się 20 firm z regionu, na Liście 2000 jest 88 przedsiębiorstw. Największe to sieć Lewiatan z Włocławka, firma farmaceutyczna Neuca z Torunia czy Anwil z Włocławka. Na terenie województwa ma siedzibę także spółka PESA czy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.

Najcenniejszą marką regionu jest Bella należąca do TZMO (według Rankingu Marek „Rzeczpospolitej”), jej wartość wynosi ponad 280,8 mln zł (51. miejsce w rankingu), na 76 pozycji znajduje się Olej Kujawski (187,6 mln zł).

Na głównym parkiecie GPW jest notowanych 10 firm z regionu. Najstarszą z nich jest Kruszwica, która zadebiutowała w styczniu 1997 r. W tym samym roku na parkiecie pojawiły się także Apator i Krezus. Na rynku NewConnect notowanych jest także 10 spółek z regionu. Najwięcej towarów i usług z województwa eksportuje się do Niemiec. Wśród liczących się odbiorców są także Włochy, Węgry, Francja czy Czechy. Wśród wysyłanych towarów można wymienić m.in. papier i tekturę, pojazdy szynowe, maszyny i urządzenia elektryczne, artykuły z tworzyw sztucznych, meble czy wyroby z żeliwa i stali. Sprzedaż zagraniczną prowadzi ok. 1500 firm z regionu, a ich udział w krajowym eksporcie to ponad 3 proc.

Relatywnie niskie płace

Województwo kujawsko-pomorskie oferuje ponad 707 tys. miejsc pracy, co stanowi 4,9 proc. wszystkich dostępnych w Polsce. Jednak bezrobocie jest tu spore, w 2015 r. wynosiło 13,2 proc., ale od kilku lat systematycznie spada, jest wyższe niż w kraju (9,7 proc. w 2015 r.). W 2016 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,7 proc. W 2015 r. przedsiębiorstwa zatrudniły 24,2 tys. nowych osób, a zwolniły 10,4 tys.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. wynosiło 3540 zł – to o 611 zł mniej niż średnia w Polsce. Nieco więcej niż w ościennym województwie warmińsko-mazurskim (3495 zł), ale zdecydowanie mniej niż w mazowieckim (5094 zł), pomorskim (4132 zł), łódzkim (3791) czy wielkopolskim (3729 zł). Najwięcej płaciły firmy finansowe (banki czy ubezpieczyciele) – 4788 zł, najmniej branża hotelowa i gastronomiczna – 2296 zł miesięcznie.

W tekście wykorzystano regionalne statystyki GUS (najnowsze z dostępnych) oraz dane z Listy 500 i Listy 2000 „Rzeczpospolitej”.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.ogonowska@rp.pl

Opinia

Beata Korzeniewska, rzecznik Grupy NEUCA

NEUCA działa w Toruniu od ponad 25 lat. Dowodem korzyści prowadzenia biznesu w tym mieście jest rozwój struktur grupy w tym regionie. Z niewielkiej lokalnej hurtowni zbudowaliśmy organizację zatrudniającą kilka tysięcy osób, z czego tylko w Toruniu zatrudniamy ponad 1000. Dodatkowo w przyszłym roku planujemy otwarcie nowoczesnego centrum logistycznego, w którym pracę znajdzie kolejne kilkaset osób. Toruń, dzięki działalności ośrodków naukowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości, pozwala nam również na rozwój innowacyjnego profilu grupy.

Jacek Podgórski, prezes zarządu ANWIL

Kujawy i Pomorze to region bogaty w tradycje przemysłowe. Potencjalni inwestorzy mogą tu znaleźć dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych i zawodowych o profilu technicznym. Województwo zlokalizowane w samym centrum Polski, gdzie krzyżują się najważniejsze szlaki transportowe, stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu dla firm produkcyjnych. Stąd przedsiębiorcy mogą stosunkowo łatwo i szybko dostarczać swoje produkty zarówno drogą lądową, jak i morską klientom z Polski i z zagranicy. ANWIL, który ma siedzibę we Włocławku, jest w stanie w ciągu doby zrealizować zamówienie z Niemiec, a w 48 godzin ze Skandynawii czy Włoch, co stanowi znaczącą przewagę logistyczną w stosunku do konkurentów.

Jarosław Józefowicz, prezes Grupy TZMO

Dla firmy z Torunia nieco dokuczliwy jest brak lotniska. Utrudnia to szybkie przemieszczanie się między naszymi firmami w 18 krajach świata. Atutem są przychylne władze. Sprzyjają biznesowi, a także występują w roli współorganizatora wydarzeń TZMO, np. przy okazji Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która odbywa się od 20 lat. Wspólnie z prezydentem Michałem Zaleskim staramy się, aby Toruń stał się światową stolicą takiej opieki. Konsekwentna współpraca samorządu z biznesem spowodowała, że TZMO jest ambasadorem regionu i polskich marek na świecie. Poprzez inwestycje w nowe technologie oraz fabryki zaznaczamy obecność w Kowalewie Pomorskim, Brodnicy, Toruniu, a także w Bydgoszczy.

Wojciech B. Sobieszak, prezes Cereal Partners Poland Toruń-Pacific

Fabryka, w której obecnie wytwarzamy płatki śniadaniowe, powstała w Toruniu w XIX w. Nieprzerwanie działa do dziś. Tradycje przemysłowe w regionie są więc długie. To nam pomaga. Nasze wyższe uczelnie, z toruńskim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika na czele oraz szkołami technicznymi z Bydgoszczy, to źródło dobrze przygotowanej kadry. Dużą otwartość widzę też po stronie władz samorządowych: od wojewódzkich po gminne. Budowa autostrady A1 ułatwiła komunikację. A koszty prowadzenia działalności są zdecydowanie niższe niż na przykład w Warszawie, wystarczy porównać choćby ceny powierzchni biurowej. Jako firma czujemy się związani z regionem i miastem. Minusy, jeśli są, dotyczą raczej rozwiązań na poziomie krajowym.

Atutem regionu jest położenie w centrum Polski, gdzie krzyżują się ważne szlaki transportowe, w tym linie należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Wizytówką jest bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo – zarówno produkcja roślin, jak i chów zwierząt tworzą fundament rozwoju przemysłu spożywczego na Kujawach. Ponadto z uwagi na tradycje przemysłowe i dostosowane do jego potrzeb szkolnictwo region jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji produkcyjnych. Liczne zabytki i walory przyrodnicze stwarzają podstawy dla rozwoju usług turystycznych i związanych z ochroną zdrowia.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy