Lublin otworzył zasoby przed uczelniami

Stolica regionu i cztery lubelskie szkoły wyższe utworzą Repozytorium Danych Przestrzennych. To pierwsza tego typu inicjatywa w kraju.

Publikacja: 09.02.2017 23:30

Repozytorium ma stanowić forum wymiany informacji przestrzennej pomiędzy miastem a uczelniami.

Repozytorium ma stanowić forum wymiany informacji przestrzennej pomiędzy miastem a uczelniami.

Foto: Rzeczpospolita, Robert Horbaczewski RH Robert Horbaczewski

Umowę partnerską o utworzeniu wspólnej bazy wymiany danych przestrzennych podpisali przedstawiciele miasta oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Repozytorium, w formie biblioteki online, ma stanowić forum wymiany informacji przestrzennej pomiędzy miastem a uczelniami. Ma umożliwić szybki i szeroki dostęp do materiałów i zasobów wiedzy dotyczących danych przestrzennych. Ma też służyć jako baza wyjściowa do prowadzonych przez uczelnie lubelskie badań i prac naukowych oraz zapobiec powielaniu działań prowadzonych przez środowisko naukowe Lublina.

Do repozytorium miasto wniesie nieodpłatnie zakupione przez siebie w 2014 r. dane LIDAR (skaning naziemny i lotniczy), Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu i ortofotomapy.

– Do tej pory uczelnie, aby skorzystać z tych danych, musiały składać wnioski. Ta procedura znacznie wydłużała skorzystanie z tych zasobów. Teraz uzyskają swobodny dostęp – zaznacza Angelika Ręba z Urzędu Miasta Lublina.

W zamian za bezpłatny dostęp do danych LIDAR przedstawiciele ośrodków akademickich zapowiedzieli aktywny udział w tworzeniu repozytorium. UMCS i Politechnika Lubelska zadeklarowały, że wniosą do bazy repozytorium także własne dane ze skaningu naziemnego (TLS), które stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie skaningu lotniczego (ALS). Politechnika Lubelska udostępni też model 3D Starego Miasta. W repozytorium mają być także deponowane efekty prac naukowców bazujące na wykorzystaniu danych cyfrowych udostępnionych przez miasto, a samorząd uzyska prawo do ich wykorzystania. Oprócz efektów zakończonych projektów w bazie umieszczane będą również informacje o nowo planowanych, rozpoczynających się i prowadzonych pracach naukowych.

– Repozytorium to kolejny wymiar współpracy urzędu z uczelniami na rzecz rozwoju miasta i jakości kształcenia studentów – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

– Dostęp do bazy pozwoli nam na przykład na dokładną ocenę potencjału solarnego budynków, do szacowania i lokalizowania miejsc, w których zasadne byłoby montowanie ogniw fotowoltaicznych – mówi prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Z kolei Katolicki Uniwersytet Lubelski dane lidarowe wykorzysta w projektach dotyczących zieleni miejskiej, modelowania krajobrazu, tworzenia koncepcji przebudowy miast czy przy tworzeniu modeli zmian związanych z procesami renaturalizacji i rewitalizacji.

Dr hab. Waldemar Kociuba z UMCS zaznacza, że dostęp do tego typu danych dla naukowców i studentów uczelni, które zostały sygnatariuszami porozumienia, pozwoli na rozszerzenie zakresu opracowań naukowych o analizę precyzyjnych danych przestrzennych. Umożliwi ponadto zwiększenie udziału prac licencjackich, magisterskich i doktorskich o charakterze aplikacyjnym.

– Porozumienie otwiera także nowe perspektywy współpracy naukowej pomiędzy jego sygnatariuszami. Warto podkreślić, że dotychczas naukowcy ci specjalizowali się w różnych zakresach wykorzystania tych danych i połączenie ich wysiłków może skutkować nową jakością opracowania dostępnych danych LIDAR – podkreśla Waldemar Kociuba.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej