Zamoyscy odkupią siedzibę w Klemensowie

W marcu ma się zakończyć procedura sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie.

Publikacja: 09.02.2017 23:30

Pałac i przylegający do niego park wyceniono na ponad 8,8 mln zł. Spadkobiercy byłych właścicieli za

Pałac i przylegający do niego park wyceniono na ponad 8,8 mln zł. Spadkobiercy byłych właścicieli zapłacą niespełna 88 tys. zł.

Foto: materiały prasowe

Spadkobiercy rodziny Zamoyskich odkupią go za niespełna 1 proc. wartości. Zgodził się na to wojewoda lubelski.

Klemensów, gdzie stoi pałac wzniesiony w 1744–1747 roku, znajduje się w gminie Sułów w powiecie zamojskim. Obiekt został wybudowany przez Tomasza Antoniego Zamoyskiego, VII ordynata, i jego żonę Teresę z myślą o przyszłym potomku, którym był syn Klemens. Od jego imienia pochodzi nazwa miejscowości. Pałac wraz z otaczającym go parkiem był wielokrotnie rozbudowywany.

Początkowo był letnią rezydencją rodziny, a od 1809 roku ich główną siedzibą, aż do czasu II wojny światowej, kiedy to Niemcy zajęli zespół pałacowy. Po zakończeniu działań wojennych rodzina nie odzyskała nieruchomości, która poza pałacem i parkiem obejmuje działki rolne oraz wiele innych obiektów. Cały teren liczy 136 ha. W samym pałacu najpierw utworzono dom dziecka, później dom opieki społecznej. Od 2008 r. pałac jest pusty. Budynek jest w coraz gorszym stanie technicznym.

– Zespół pałacowo-parkowy w Klemensowie stanowi własność Skarbu Państwa, gospodaruje nim starosta zamojski. Cała nieruchomość wymaga zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniami – mówi Radosław Brzózka, rzecznik wojewody lubelskiego.

Rodzina Zamoyskich starania o odzyskanie budynku rozpoczęła już w 2000 roku. Ale wtedy się nie udało. – Przepisy dekretu o reformie rolnej oraz przepisy wykonawcze nie przewidywały możliwości zwrotu nieruchomości – tłumaczy Radosław Brzózka.

W styczniu 2016 r. spadkobiercy byłych właścicieli ponownie wystąpili o sprzedaż nieruchomości. Wcześniej starostwo zamojskie kilkakrotnie usiłowało sprzedać pałac w Klemensowie w drodze przetargu. Bez powodzenia. Po wniosku od rodziny Zamoyskich starosta w maju zwrócił się do wojewody z wnioskiem o zgodę na sprzedaż nieruchomości za niespełna 1 proc. wartości. I ją otrzymał. Wojewoda przychylił się do propozycji z uwagi na brak możliwości zagospodarowania obiektu na potrzeby Skarbu Państwa oraz ograniczone środki finansowe na zabezpieczenie i utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym.

Nieruchomość wyceniana jest na 8 851 378 zł, a rodzina ma zapłacić 87 628 zł. Procedury związane ze sprzedażą zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie mają się zakończyć w marcu.

Do aktu notarialnego umowy sprzedaży ma być wprowadzony zapis, że będąca przedmiotem sprzedaży nieruchomość objęta jest prawną ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej