Mundur czeka na człowieka

Ponad 200 nowych osób przyjmie w sumie do służby w tym roku lubelska policja oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Publikacja: 09.02.2017 23:30

Nadbużańska Straż Graniczna chce przyjąć w tym roku 45 nowych funkcjonariuszy.

Nadbużańska Straż Graniczna chce przyjąć w tym roku 45 nowych funkcjonariuszy.

Foto: Rzeczpospolita, Vitaliy Hrabar NULL Vitaliy Hrabar

Pierwszy nabór do pograniczników już się odbył. W policji pierwsze przyjęcia będą miały miejsce 22 lutego.

Straż graniczna miała zapisy kandydatów od 23 do 27 stycznia. Kolejny nabór planowany jest w maju. – Łącznie chcemy przyjąć 45 funkcjonariuszy – opowiada ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jakie wymagania stawia przed kandydatami straż? Chętni muszą mieć mniej niż 35 lat, obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie mogą być karani, muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, a także dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym jest wstępna ocena dokumentów pod kątem kwalifikacji do służby. Później ma miejsce rozmowa kwalifikacyjna, badanie psychologiczne i psychofizjologiczne. Ten etap kończy się oceną kandydata i opinią, czy może być dopuszczony do dalszej części rekrutacji. W drugim etapie kandydaci muszą zaliczyć test wiedzy ogólnej, test ze znajomości języka obcego oraz test sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną, a na koniec trafiają przed komisję lekarską, która orzeka, czy są zdolni do służby.

Podobne wymagania stawiane są wobec chętnych do służby w policji i podobnie wygląda tam rekrutacja (w policji nie ma jednak wymogu wieku ani testu językowego).

– W policji dodatkowo na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są  punkty. Na pracę mogą liczyć te osoby, które uzyskają największą liczbę punktów – mówi nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji. Zdradza, że każdego roku służba w tym garnizonie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zarówno policjanci, jak i nowo przyjęci funkcjonariusze Straży Granicznej na początku służby kierowani są na szkolenie podstawowe. Policjanci po nim są kierowani do służby, a pogranicznicy na kolejne szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej. W jego ramach odbywają trzytygodniową praktykę w placówkach Straży Granicznej. – Ma ono na celu praktyczne wykorzystanie i utrwalenie nabytych kompetencji objętych programem szkolenia, niezbędnych podczas służby w SG – tłumaczy ppor. Sienicki.

Dodaje, że po ukończeniu drugiego szkolenia nowy funkcjonariusz kierowany jest do jednej z 20 placówek NOSG, a głównym kryterium przydziału są bieżące potrzeby kadrowe (charakter służby, posiadane kwalifikacje teoretyczne i praktyczne) oraz miejsce zamieszkania funkcjonariusza. Nowi strażnicy graniczni mogą liczyć na uposażenie zasadnicze w wysokości ok. 1,7 tys. zł netto, a po szkoleniu ok. 2,4 tys. zł netto. Podobne wynagrodzenie otrzymują nowi policjanci.

W tym roku lubelska policja planuje przyjąć 183 osoby. W lutym 10, w maju 25, w sierpniu 43, a najwięcej w grudniu – 105. – Nabór i przyjmowanie podań trwa przez cały rok.  Osoby zainteresowane służbą mogą składać dokumenty w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, we wtorki, środy i czwartki – mówi nadkom. Renata Laszczka-Rusek.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej