Mieszkańcy tego miasta po raz piąty podzielili część pieniędzy na inwestycje. W Gorzowie jeszcze są przed tym. Tam tegoroczna edycja budżetu partycypacyjnego jest na wstępnym etapie. W lutym miasto zacznie zbierać pomysły.

W tegorocznej edycji mieszkańcy Zielonej Góry dzielili 6 mln zł. Zgłosili ponad 250 projektów. Do głosowania przeszło 100 propozycji zadań małych o wartości do 150 tys. zł oraz 64 dużych, których wartość szacowana była powyżej tej kwoty. – Prawo do udziału w głosowaniu miały osoby zameldowane czasowo lub na stałe w mieście, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 lat – opowiada Monika Zapotoczna z Urzędu Miasta.

W głosowaniu wzięło udział prawie 17 tys. osób, które oddały 53,8 tys. głosów (po jednym na projekt duży i maks. pięć na małe). W połowie stycznia miasto ogłosiło wyniki. Największym poparciem cieszył się pomysł budowy domu wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży. Zebrał on aż 4,7 tys. głosów. Do realizacji trafi też projekt związany z utwardzeniem ulic na osiedlu domów jednorodzinnych Chynów. Wśród małych pomysłów największe poparcie wśród mieszkańców zyskał park Kolei Szprotawskiej – Skarbnica Wspomnień Zielonogórzan, na który oddano 2,8 tys. głosów. Będzie w nim także miejsce na prezentację twórczości artystów-amatorów oraz nowe elementy małej architektury. Innym zadaniem realizowanym przez miasto ma być tablica informująca o jakości powietrza czy też wielki napis „Zielona Góra”. Poza tym na miejskim deptaku mają się pojawić sprytne ławki z Wi-Fi i ładowarkami do telefonów.

W Gorzowie Wielkopolskim trwa obecnie trwa kampania informacyjno-promocyjna dotycząca budżetu obywatelskiego 2018. – Od 13 lutego do 24 marca będzie można zgłaszać zadania w ramach jego szóstej edycji – zapowiada Ewa Sadowska-Cieślak, rzecznik Gorzowa. Tak jak w ubiegłym roku przygotowano trzy kategorie projektów: rejonową, ogólnomiejską oraz oświatową. W kategorii rejonowej w tym roku pojawiła się nowość, o której zdecydowali mieszkańcy. – Podczas spotkań dyskusyjnych nie tylko zgłaszają oni swoje pomysły, ale też układają listę priorytetów i przyznają dodatkowe punkty (80).

W tym roku w Gorzowie mieszkańcy zdecydują o podziale 5,7 mln zł, z czego 3,4 mln zł pójdzie na zadania rejonowe, a po 1,1 mln – na ogólnomiejskie i oświatowe.