Smart Recykling

Inteligentne aplikacje i technologie smart pojawiają się coraz częściej w niemal każdej dziedzinie naszej aktywności, wyznaczając najnowsze trendy zmian. Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK znajdują zastosowanie nie tylko w ułatwianiu codziennych czynności, dostępności, komunikacji i korzystania z produktów i usług, ale również w obszarze, który być może nie wszystkich jeszcze dostatecznie interesuje – w gospodarce odpadami.

Publikacja: 02.02.2017 13:51

Smart Recykling

Foto: Pixabay

Do dwóch największych wyzwań, na które odpowiada koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, należą wyczerpywanie się zasobów Ziemi z jednej strony i rosnąca ilość odpadów z drugiej.

Wyczerpywanie się i rosnące ceny wielu surowców oraz negatywne efekty ingerencji człowieka w środowisko naturalne powodują konieczność zmiany modelu gospodarczego na bardziej ekologiczny, naśladujący naturalne cykle obiegu materii i energii w ekosystemie. Takim modelem jest idea gospodarki okrężnej (circular economy). Opiera się ona na:

a) odejściu od pojęcia odpadu jako śmiecia na rzecz odpadu jako cennego zasobu, który należy wykorzystać;

b) projektowaniu produktów pod kątem możliwości efektywnego odzysku i recyklingu cennych materiałów i surowców (ecodesign);

c) zamykaniu obiegu materii w cyklach produkcyjnych przedsiębiorstw, w łańcuchach dostaw oraz w całym systemie produkcji i konsumpcji (w gospodarce i społeczeństwie);

d) zwiększaniu efektywności ekonomicznej i ekologicznej, w tym energetycznej w gospodarce.

Zgodnie z komunikatem UE „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program Zero odpadów dla Europy” wydanym w 2014 r., przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu jest nieodzowne do realizacji inicjatywy na rzecz zasobooszczędności przewidzianej w ramach unijnej Strategii „Europa 2020”. Aby osiągnąć te ambitne cele, konieczne jest wdrożenie do praktyki gospodarczej hierarchii zasad postępowania z odpadami, obecnej już w dyrektywach UE, a od 2012 r. w polskiej ustawie o odpadach:

1. zapobieganie powstawaniu odpadów;

2. przygotowanie odpadów do ich powtórnego wykorzystania;

3. powtórne wykorzystanie odpadów;

4. recykling;

5. pozostałe rodzaje recyklingu (w tym odzysk energii);

6. składowanie odpadów.

Tekst powstał we współpracy z Redakcją Smart Gmina, partnerem serwisu: Rzecz o Gminie.

Do dwóch największych wyzwań, na które odpowiada koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, należą wyczerpywanie się zasobów Ziemi z jednej strony i rosnąca ilość odpadów z drugiej.

Wyczerpywanie się i rosnące ceny wielu surowców oraz negatywne efekty ingerencji człowieka w środowisko naturalne powodują konieczność zmiany modelu gospodarczego na bardziej ekologiczny, naśladujący naturalne cykle obiegu materii i energii w ekosystemie. Takim modelem jest idea gospodarki okrężnej (circular economy). Opiera się ona na:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej