Skierniewice inwestują w wodociągi i kanalizację

Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody i ujęć wody, budowa ok. 7,5 km kanalizacji sanitarnej – to plany Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN. Miasto myśli też o nowym ujęciu wody.

Publikacja: 31.01.2017 23:00

Skierniewice wydają coraz więcej pieniędzy na infrastrukturę komunalną, rewitalizowane są także ważn

Skierniewice wydają coraz więcej pieniędzy na infrastrukturę komunalną, rewitalizowane są także ważne, miejskie obiekty

Foto: Fotorzepa/Marian Zubrzycki

Spółka dostała ponad 73 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała inwestycja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” warta jest blisko 113 mln zł. – Część zadań, które znalazły się w tym projekcie, została już zrealizowana, dla części posiadamy dokumentację oraz pozwolenia na budowę i sukcesywnie będziemy przystępować do ich realizacji – zapowiada Iwona Bielecka z ZWiK WOD-KAN w Skierniewicach.

W ramach zaplanowanych prac będzie przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z częścią osadową.

– Obiekt w Mokrej Prawej został wybudowany została w latach 70. Planowana teraz modernizacja ma objąć część osadową, bo jednym z istotnych problemów wpływających na gospodarkę osadem są trudności eksploatacyjne urządzeń do jego odwadniania, oraz intensyfikację produkcji biogazu w procesie fermentacji osadu ściekowego, który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej – tłumaczy Iwona Bielecka.

Poza tym zaplanowano budowę ok. 7,5 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Trakcyjnej, Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej, Pomarańczowej, Wąskiej, Młynarskiej, Plantowej, Prostej, Równoległej, Irysowej, Cytrynowej, Kwiatowej, Zadębie, Nowobielańskiej, Miłej, Granicznej, Dobrej, czy rozdział ok. 5 km kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Armii Krajowej, Trzcińskiej, Kopernika, Nasturcjowej oraz al. Niepodległości, wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja.

Skierniewickie wodociągi chcą też zmodernizować 30 przepompowni ścieków, w tym zaplanowano budowę monitoringu sieci kanalizacyjnej wraz z budową monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej. W planach jest też remont stacji uzdatniania wody i ujęć wody.

– Przeprowadzony w ubiegłym roku audyt techniczno-technologiczny stacji uzdatniania wody wykazał m.in., że poszczególne procesy technologiczne nie są zbyt efektywne. Obiekty Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego w Skierniewicach wymagają kompleksowej modernizacji – tłumaczy Iwona Bielecka.

Podkreśla, że wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych przyczyni się do poprawy jakości wody dostarczanej naszym mieszkańcom, a rozbudowa i modernizacja urządzeń wpłynie na poprawę sprawności dostaw. Dodatkowo energochłonne technologie zostaną zastąpione energooszczędnymi, wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych.

Skierniewickie wodociągi myślą też o budowie nowego ujęcia wody. – Obserwujemy spadek wydajności obecnie eksploatowanych ujęć, zatem by zabezpieczyć zapotrzebowanie odbiorców w kolejnych latach, konieczna jest budowa nowego – tłumaczy przedstawicielka firmy. Planowana inwestycja obejmie też zakup trzech samochodów specjalistycznych, modernizację stacji transformatorowych oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz zakup oprogramowania (klasy GIS) do zarządzania majątkiem spółki. Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu sześciu lat, do końca 2022 roku. – Po realizacji tego projektu blisko tysiąc osób będzie miało możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej i skorzystania z ulepszonego oczyszczania ścieków. Natomiast z ulepszonego zaopatrzenia w wodę korzystać będzie dodatkowo około 120 osób – tłumaczy przedstawicielka wodociągów.

Spółka dostała ponad 73 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała inwestycja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” warta jest blisko 113 mln zł. – Część zadań, które znalazły się w tym projekcie, została już zrealizowana, dla części posiadamy dokumentację oraz pozwolenia na budowę i sukcesywnie będziemy przystępować do ich realizacji – zapowiada Iwona Bielecka z ZWiK WOD-KAN w Skierniewicach.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą