Granica z Litwą mniej dzieli

Dzięki środkom unijnym realizowane będą wspólne projekty polsko-litewskie.

Publikacja: 11.01.2017 23:00

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014–2020 zaakceptował 29 projektów złożonych w otwartym naborze wniosków. Wśród nich znalazło się 11 transgranicznych przedsięwzięć z udziałem instytucji publicznych i samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Spośród 108 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru członkowie komitetu wybrali te, które otrzymały najwyższą punktację podczas oceny. Beneficjenci z Warmii i Mazur wezmą udział w 11 przedsięwzięciach, a w czterech z nich wystąpią w roli beneficjenta wiodącego.

Całkowita wartość wydatków sięga 9,8 mln euro, z czego bezpośrednio do regionu trafi prawie 3,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista projektów rekomendowanych do finansowania jest bogata. Pieniądze pójdą na współpracę w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń realizowanych przez polskich i litewskich partnerów (dotyczy ona straży pożarnej w Olsztynie), transfer wiedzy na temat ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wspólne działania służb przeciwpożarowych w gminie Kruklanki.

Inny projekt dotyczy dziedzictwa naturalnego z Ełku oraz Birstonas, kolejny zaś zachowania dziedzictwa w rejonie trockim i giżyckim, a także rozwoju turystyki transgranicznej miast Ełk i Kowno. Dofinansowany zostanie też projekt „Parki przyjaźni 2″ w gminie Gołdap czy „budowania transgranicznej społeczności” w gminie Orzysz.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w tym programie zakończył się w czerwcu 2016 roku. Beneficjenci złożyli w tzw. Wspólnym Sekretariacie w Wilnie 108 aplikacji. Całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła aż 82,7 mln euro, z czego wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 69,6 mln euro. Całkowita dostępna kwota z EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów z programu w latach 2014–2020 wynosi prawie 50 mln euro, czyli wnioskowana wartość dofinansowania przekraczała budżet.

Najpopularniejszym celem było „zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”. Złożono 40 takich wniosków na kwotę 26,9 mln euro. Średni budżet aplikujących projektów wyniósł 770 tys. euro.

Wśród 108 złożonych aplikacji w 60 przypadkach beneficjentem wiodącym jest instytucja z Litwy, natomiast w 48 – z Polski. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego pełnili rolę tzw. beneficjenta wiodącego w 17 projektach. Przy czym w województwie tym obszar wsparcia programu obejmuje jedynie subregion ełcki. Wynik ten plasował region na trzecim miejscu pod względem liczby beneficjentów wiodących, za Podlasiem oraz litewskim obwodem olickim.

Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków proces ich oceny i wyboru trwał kilka miesięcy.

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014–2020 zaakceptował 29 projektów złożonych w otwartym naborze wniosków. Wśród nich znalazło się 11 transgranicznych przedsięwzięć z udziałem instytucji publicznych i samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Spośród 108 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru członkowie komitetu wybrali te, które otrzymały najwyższą punktację podczas oceny. Beneficjenci z Warmii i Mazur wezmą udział w 11 przedsięwzięciach, a w czterech z nich wystąpią w roli beneficjenta wiodącego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży