Pieniądze na innowacje dla śląskich firm

Do 28 lutego przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Do wzięcia jest 45 mln euro.

Publikacja: 10.01.2017 23:00

Projekty związane m.in. z technologiami medycznymi mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ocenie.

Projekty związane m.in. z technologiami medycznymi mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ocenie.

Foto: 123RF

Warunkiem zgłoszenia jest lokalizacja projektu w województwie śląskim. Przedsiębiorstwa mogą zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje uzyskają dodatkowe punkty. Na Śląsku są nimi: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Za podział pieniędzy odpowiada Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, które wspiera innowacyjne projekty firm działających w regionie.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom wprowadzającym innowacje technologiczne, np. nowe lub udoskonalone metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać te wyżej wymienione. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie nowej inwestycji oraz wsparcie w zakresie promocji projektu poprzez reklamę czy też wystawę na targach. Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty związane z rozwojem sieci szerokopasmowych.

Do 2 milionów złotych

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. zł, natomiast maksymalna 2 mln zł. Ogólna wartość projektu nie może przekroczyć 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Istnieje też możliwość zdobycia dofinansowania na promocję projektu (może ono wynosić do 10 proc. łącznych wydatków kwalifikowanych).

Obecnie prowadzony konkurs jest częścią działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020, który wspiera przedsiębiorców na dwóch płaszczyznach: tzw. osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka oraz osi priorytetowej Konkurencyjność MŚP.

Jak zdobyć dofinansowanie?

Nabory w ramach poszczególnych części programu odbywają się w niezależnych od siebie terminach. Obecnie trwa rejestracja wniosków do działania 3.2. „Innowacje w MŚP” (od 29 grudnia 2016 do 28 lutego 2017 roku).

Z kolei nabór do działania 1.2. „Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2017 r., natomiast do działania 1.3. „Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu” będzie można się zgłaszać w styczniu–lutym oraz październiku–listopadzie 2017 roku. Jeśli zaś chodzi o działania 3.3. „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej”, to zapisy będą miały miejsce w czerwcu–lipcu 2017 roku. Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w konkretnym konkursie jest wygenerowanie wniosku w podanych powyżej terminach, a następnie oczekiwanie na jego weryfikację.

– Warto zaznaczyć, że zainteresowanie innowacjami rośnie, co widać po liczbie składanych w naszych konkursach wniosków. W latach 2007–2013 odbyły się łącznie trzy konkursy – pierwszy zakończyliśmy z wynikiem 281 projektów, kolejny – 397, natomiast w ostatnim zarejestrowaliśmy już 573 wnioski – zdradza Elżbieta Kabelis, kierownik Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) ŚCP.

– Na lata 2014–2020 odbył się już jeden konkurs ogłoszony pod koniec 2015 roku, kiedy wpłynęło do nas ponad 600 wniosków, z których do realizacji wybraliśmy 208. Jeszcze w styczniu 2017 r. przeprowadzimy spotkania warsztatowe, dotyczące wypełniania wniosku na kolejny konkurs, na które również serdecznie zapraszam – zapowiada.

Warto skorzystać ze wsparcia. Jak zapewniają właściciele Grupy Szafrański z Bielska-Białej, zajmującej się zarówno sprzedażą nart, jak i serwisem narciarskim, dzięki dofinansowaniu osiągnęli zamierzone cele w postaci nowych maszyn narciarskich oraz serwisu usług lepszej jakości. Zapewniają także, że jeśli tylko pojawi się znowu taka możliwość, chętnie wezmą udział w podobnej inicjatywie.

Warunkiem zgłoszenia jest lokalizacja projektu w województwie śląskim. Przedsiębiorstwa mogą zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje uzyskają dodatkowe punkty. Na Śląsku są nimi: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Za podział pieniędzy odpowiada Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, które wspiera innowacyjne projekty firm działających w regionie.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom wprowadzającym innowacje technologiczne, np. nowe lub udoskonalone metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać te wyżej wymienione. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie nowej inwestycji oraz wsparcie w zakresie promocji projektu poprzez reklamę czy też wystawę na targach. Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty związane z rozwojem sieci szerokopasmowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej