Tak się dzieje w przypadku coraz bardziej popularnego roweru miejskiego, który może być dostępny również i w mniejszych miejscowościach. Rower powszechny i łatwo dostępy to zatem rower smart! Rower to bezemisyjny środek transportu lokalnego, który dobrze sprawdza się w komunikacji gminnej na szerszą skalę, o ile tylko są wyznaczone bezpieczne i dobrze oświetlone w nocy ścieżki rowerowe. W zorganizowaniu sprawnego systemu wypożyczania i przechowywania rowerów pomocne mogą być zintegrowane rozwiązania elektroniczne, łączące funkcje związane z identyfikacją i rejestracją użytkownika, płatnościami, pomiarem czasu wypożyczenia, kompatybilnością i zabezpieczeniem.

Przykładem tego typu rozwiązania może być gmina Juchnowiec Kościelny, w którym funkcjonuje alternatywny system transportu w postacie Roweru Gminnego, umożliwiający szybkie i niedrogie poruszanie się po terenie gminy. Mieszkańcy mają do dyspozycji 2 stacje i 20 rowerów a system dobrze sprawdza się jako uzupełnienie komunikacji zbiorowej w gminie w okresie od kwietnia do końca listopada. Jest też w pełni kompatybilny z systemem BiKeR w Białymstoku.

Aby skorzystać z Roweru Gminnego (RGwGJK) należy zarejestrować się na dedykowanym portalu www.rowerjuchnowiec.pl, a utworzone konto doładować tzw. opłatą inicjalną w wys. min. 10 zł a następnie można już wypożyczać rowery. Aby tego dokonać w elektronicznym terminalu nacisnąć postępować zgodnie ze wskazówkami, a rower zostanie automatycznie zwolniony z elektrozamka. Zamek szyfrowy odblokowuje się za pomocą otrzymanego 4-cyfrowego kodu. Aby zwrócić rower wystarczy wprowadzić rower do elektrozamka a sygnał dźwiękowy potwierdzi prawidłowy zwrot. Na jedno konto można maksymalnie wypożyczyć 4 rowery a dla każdego roweru system osobno nalicza czas wypożyczenia.

Dla osób identyfikujących się w systemie RGwGJK za pomocą imiennej elektronicznej Białostockiej Karty Miejskiej i posiadających na karcie zakodowany i ważny imienny bilet obowiązuje specjalna opłata. Identyfikacji w systemie można dokonać za pomocą każdego urządzenia, które posiada funkcję bezdotykowego identyfikatora – np. karty miejskiej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Wystarczy przy pierwszym lub każdym kolejnym wypożyczeniu podać w terminalu swój numer telefonu i PIN, a następnie przyłożyć kartę do czytnika. Przy kolejnym wypożyczeniu można już identyfikować się przy terminalu za pomocą karty.

Rejestracja w systemie RGwGJK umożliwia również korzystanie z rowerów w innych miastach, w których działa operator Nextbike, według cennika obowiązującego w danej miejscowości.