Użycie napędu elektrycznego ma na celu nie tylko zmniejszenie zużycia paliwa albo i zwiększenie mocy samochodu i zoptymalizowanie wydajności. Sposób i stopień wykorzystania silników elektrycznych różni się w poszczególnych pojazdach. Nowoczesne samochody hybrydowe wykorzystują technologie i rozwiązania techniczne zwiększające wydajność energetyczną, takie jak ładowanie baterii poprzez odzyskiwanie energii z hamowania. W niektórych rozwiązaniach silnik spalinowy jest wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej zasilającej silnik elektryczny, a emisja spalin jest zmniejszana także przez wyłączanie silnika spalinowego na postoju i włączanie go, gdy jest potrzebny. Współpraca z silnikiem elektrycznym umożliwia utrzymywanie silnika spalinowego w stanie optymalnej wydajności. Jeśli silnik spalinowy pracuje na niskich obrotach, jego wydajność jest również bardzo niska, gdyż najwięcej energii potrzebuje na pokonanie własnych oporów. W napędzie hybrydowym można wykorzystać tę rezerwę – zwiększyć obroty silnika spalinowego do poziomu optymalnego na potrzeby ładowania baterii.

Jak podaje Wikipedia, choć pierwszy pojazd hybrydowy zaprezentował już w 1900 roku Ferdynand Porsche na Wystawie Światowej w Paryżu (Lohner-Porsche Mixte Hybrid), stały się one powszechnie dostępne dopiero w 1997 roku w Japonii za sprawą Toyoty Prius. Następnym modelem była Honda Insight w 1999 roku. Na początku traktowano je jako ciekawostkę, interesującą szczególnie dla osób zaangażowanych w ochronę środowiska. Niskie ceny benzyny powodowały jednak niewielkie zainteresowanie masowego nabywcy. Sytuacja zmieniła się w następnej dekadzie, kiedy ceny ropy zaczęły gwałtownie rosnąć. W późnych latach 2000. także inni producenci zaczęli wprowadzać na rynek modele hybrydowe, nieraz opierając się na licencji napędu hybrydowego Toyoty, która najintensywniej rozwija tę technologię.

Czy pojazdy z napędem hybrydowym to etap przejściowy do samochodów w pełni elektrycznych? Wszystko zależy od uwarunkowań rynkowych i ekonomiki (efektywności i wydajności) poszczególnych rodzajów napędów. W opinii niektórych firm i ekspertów bardziej obiecującymi perspektywami i potencjałem rozwoju dysponuje paliwo wodorowe i kierunek rozwoju będzie odbywał się od hybryd do ogniwa paliwa wodorowego, a nie w stronę rozbudowy kosztownej infrastruktury magazynowania energii i ładowania pojazdów elektrycznych. Niezależnie od wyboru konkretnej technologii jedno jest pewne – nowoczesne rozwiązania i technologie napędu pojazdów są o wiele bardziej przyjazne środowisku, niż konwencjonalne paliwa węglowodorowe jak ropa i gaz. Tym samym czystość i jakoś powietrza w polskich gminach będzie się zdecydowanie poprawiać, a inicjatywy i programy ochrony powietrza atmosferycznego w gminach związane z odtransportową redukcją zanieczyszczeń zyskają ważny instrument realizacyjny.