Wielkopolskie budżety

Wszystkie są w fazie projektu, wkrótce mają być głosowane. Jakie budżety planują na przyszły rok miasta regionu?

Publikacja: 04.12.2016 21:00

Wydatki przekraczające 3,4 mld zł zakłada projekt przyszłorocznego budżetu Poznania.

Wydatki przekraczające 3,4 mld zł zakłada projekt przyszłorocznego budżetu Poznania.

Foto: tamtam, Mariusz Forecki MF Mariusz Forecki

Wpływ na ich nominalną wielkość ma – podobnie jak w innych częściach kraju – program 500+. Wszędzie więcej niż w tym roku pochłonie oświata. Wiele miast ostrożniej planuje inwestycje czekając na konkursy, w których będzie można uzyskać unijne dofinansowanie.

Poznań między inwestycjami

Przyszłoroczny budżet Poznania to – według projektu – dochody na poziomie 3,248 mld zł i wydatki wynoszące 3,425 mld zł. Oznacza to deficyt w wysokości 177 mln zł, mniejszy o 16 proc. od tegorocznego. Dochody Poznania w przyszłym roku mają rosnąć nieco szybciej niż wydatki.

Najwięcej, bo 1,081 mld zł – ma pochodzić z podatków PIT i CIT. To o niemal 80 mln zł więcej niż w tym roku. Znacząco – do 43 mln zł ze 109 mln zł w tym roku – spadną wpływy w postaci środków na projekty unijne.

– Wpływy te powinny zacząć rosnąć, kiedy będziemy pozyskiwać środki unijne z nowej perspektywy finansowej UE, na lata 2014-2020 – wyjaśnia Piotr Husejko z Wydziału Budżetu i Kontrolingu Urzędu Miasta Poznania. Największe przedsięwzięcia, które mają rozpocząć się w 2017 roku, dotyczą infrastruktury tramwajowej w centrum miasta i na Ratajach. Oba do 2022 roku pochłoną łącznie niemal 300 mln zł.

Ponad pół miliarda Kalisza

Kalisz planuje uzyskać dochody w wysokości 532,6 mln zł oraz ponieść wydatki sięgające 553,9 mln zł. To oznacza deficyt przekraczający 21 mln zł. Miasto chce wydać w przyszłym roku 8,1 mln zł na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji. Zamierza też zaciągnąć nowe zobowiązania w kwocie 29,4 mln zł na spłatę wcześniejszych i sfinansowanie planowanego deficytu.

Przyszłoroczne dochody Kalisza mają być większe od zaplanowanych na rok 2016 o niespełna 3 proc.

Plan wydatków majątkowych zawiera 115 zadań, opiewających na niemal 95 mln zł. – Wydatki na zadania w ramach samych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oscylują wokół 24 mln zł. W przypadku inwestycji realizowanych w ramach ZIT największy nacisk będziemy kładli na infrastrukturę dla szkolnictwa zawodowego. Chcemy, żeby mieszkańcy byli przygotowani na potrzeby lokalnego rynku pracy i mogli na stałe wiązać się z Kaliszem. Bardzo ważne są dla nas rozwiązania, dzięki którym zadbamy o środowisko naturalne, a zwłaszcza jakość powietrza w mieście – wylicza Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza.

Leszno inwestuje

Projekt budżetu Leszna na przyszły rok zdecydowanie różni się od tegorocznego. Dochody miasta mają wzrosnąć z 291,6 mln zł do 372,7 mln zł. Wzrosną również wydatki – z tegorocznych 300,9 mln zł do 417,2 mln zł. Przyszły rok to dla Leszna czas wykupu obligacji na kwotę 10,5 mln zł, wyemitowanych w latach poprzednich. Różnica między przychodami a rozchodami budżetu, wynosząca 55 mln zł, zostanie sfinansowana z nowych obligacji o wartości 46 mln złotych, kredytu w wysokości 7 mln zł i wolnych środków w wysokości 2 mln zł.

– Budżet jest zdecydowanie proinwestycyjny. Większość inwestycji będzie współfinansowana z pieniędzy UE, więc spodziewane dotacje zostały wpisane do projektu budżetu – mówi Barbara Krawiec, skarbnik Leszna.

Miasto chce przeznaczyć na inwestycje rekordową kwotę 94 mln zł. Ponad połowa tej sumy obejmuje projekty współfinansowane z funduszy unijnych. Dotacje z Brukseli mają wynieść 32 mln zł. Wśród najważniejszych pozycji inwestycyjnych jest m.in. ponad 11 mln zł na zakup 9 elektrycznych autobusów miejskich, 8 mln zł na inne inwestycje w transport miejski, wspierające strategię niskiej emisji spalin, czy 10,5 mln zł na uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.

Wpływ na ich nominalną wielkość ma – podobnie jak w innych częściach kraju – program 500+. Wszędzie więcej niż w tym roku pochłonie oświata. Wiele miast ostrożniej planuje inwestycje czekając na konkursy, w których będzie można uzyskać unijne dofinansowanie.

Poznań między inwestycjami

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej