Poprawia się infrastruktura transportowa w województwie podkarpackim. Dzięki uruchomieniu odcinka autostrady A4 pomiędzy Rzeszowem a Jarosławiem odciążono z ruchu tranzytowego Rzeszów, Łańcut i Przeworsk, którędy jeździło ok. 30 tys. samochodów na dobę. Także kolej zabiera się w regionie za inwestycje. Wartość zaplanowanych inwestycji w modernizację linii kolejowych na terenie województwa sięga 2,4 mld zł.

Usprawnienie infrastruktury w województwie podkarpackim jest warunkiem przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu. Podniesienie atrakcyjności gruntów dla zwiększenia napływu inwestycji, w tym zagranicznych, nie będzie możliwe bez rozbudowy sieci drogowej i poprawienia przepustowości linii kolejowych. Zarówno już zrealizowane inwestycje, jak i zaplanowane nowe przedsięwzięcia mają w perspektywie przynieść nie tylko poprawę efektywności podkarpackich przedsiębiorstw, ale wpłynąć na gospodarcze ożywienie całego makroregionu Polski Wschodniej.

Ostatnie tygodnie przyniosły decyzje w sprawie budowy nowych dróg. W październiku Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na dofinansowanie budowy fragmentu trasy ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Natomiast w listopadzie minister infrastruktury i budownictwa podpisał aneks do programu inwestycyjnego, dający zielone światło budowie obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi krajowej nr 94. W tym miesiącu ruszył także przetarg na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Natomiast wcześniej – w sierpniu podpisana została umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla rozbudowy 35-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem.

Na liniach kolejowych ruszają prace w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Dzięki realizacji zaplanowanych w regionie inwestycji podróżni wygodniej pojadą m.in. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Dębica – Padew, Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz, oraz na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa. Odnowiona będzie stacja w Rzeszowie, powstanie nowy przystanek Rzeszów Zachód, będzie połączenie z lotniskiem w Jasionce. – Podkarpacie zyska również dogodne połączenia z większymi miastami w Polsce dzięki realizacji inwestycji w ramach Magistrali Wschodniej – podkreśla Ireneusz Merchel, prezes zarządzającej infrastrukturą spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Na ekonomiczne efekty modernizacji tras kolejowych mocno liczą władze województwa podkarpackiego. Zdaniem Witolda Lechowskiego, wicewojewody podkarpackiego, kolej na Podkarpaciu cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a realizacja programu inwestycyjnego PKP PLK przyniesie większe możliwości dla rozwoju gospodarki i korzystniejsze warunki dla rozwoju turystyki. – Zmodernizowana i nowa infrastruktura kolejowa pozwoli także na tworzenie realnej alternatywy dla samochodów i budowanie zintegrowanych centrów przesiadkowych – powiedział Lechowski.