Deklarację w sprawie przyszłości europejskiej polityki spójności w końcu września podpisali przedstawiciele regionalnych i lokalnych samorządów. Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia, m.in.w polskich regionach. Podpisany w Brukseli dokument trafił do szefów unijnych instytucji.

Skąd inicjatywa? Istnieje ryzyko że Brexit zmniejszy ilość środków na Regionalne Programy Operacyjne. – To przełomowy moment dla UE, walka o europejski budżet nowej perspektywy – mówi Piotr Całbecki. Zauważa, że coraz częstsze są opinie, iż polityka spójności,czyli europejska polityka regionalna, po 2020 r. przestanie istnieć. – Dla regionów takich jak nasz oznacza to, że środki RPO 2014-2020 to ostatnie bezpośrednio adresowane do nas pieniądze. Nie zgadzamy się na to, tak jak i samorządowcy z całej Europy – dodaje.

W ramach RPO 2014-2020 region otrzyma z Brukseli 1,9 miliarda euro. 72 procent tej kwoty pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 28 proc. to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tego trzeba doliczyć 335 mln euro, z tzw. wkładu krajowego do programu. Oznacza to, że na realizację RPO WK-P 2014-2020 łącznie region dysponować będzie 2,23 mld euro – czyli około 9,5 mld zł. W ramach RPO na lata 2007-2013 region otrzymał blisko 1 mld euro (ok. 4 mld zł) wsparcia z UE. Podpisano 2270 umów o dofinansowanie projektów na ponad 8 mld zł.

– Najwięcej dotyczyło przedsięwzięć z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Na ich realizację przeznaczyliśmy co czwartą złotówkę – mówi Beata Krzemińska, rzeczniczka urzędu marszałkowskiego. Drugie pod względem wielkości wsparcie dotyczyło rozwoju infrastruktury transportowej.

Unijne środki pomogły m.in. sfinansować budowę Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu i przeprowadzić rewitalizację miast. Dzięki wsparciu z RPO powstała np. Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy i sala koncertowa na Jordankach w Toruniu, mieszkańcom Włocławka służy Centrum Kultury Browar B, w Grudziądzu wypiękniało nadwiślańskie nabrzeże, a w Inowrocławiu odnowiono centrum miasta.