Region walczy z suszą, by chronić rolnictwo

Województwo kujawsko-pomorskie inwestuje miliony złotych w budowle hydrotechniczne, chroniące rolnictwo przed suszami i powodziami.

Publikacja: 28.09.2016 22:00

Region kujawsko-pomorski leży na obszarze dwóch głównych dorzeczy Polski. 70 proc. wód odprowadzana jest do Wisły (przede wszystkim Drwęcą, Brdą, Wdą i Osą), reszta do Odry (Notecią i Wełną). Oba dorzecza łączy wybudowany w latach 70 osiemnastego wieku Kanał Bydgoski. Województwo jest jedynym w Polsce, które obejmuje trzy główne pojezierza: Mazurskie, Pomorskie i Wielkopolskie. Na jego terenie znajduje się 1002 jeziora o łącznej powierzchni 25 tys. ha. Mimo takich zasobów wodnych województwo jest najbardziej w Polsce zagrożone stepowieniem. Występujące tutaj susze, pojawiające się średnio raz na trzy lata, są najczęstsze i najgłębsze w kraju – szacuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Spadek poziomu wód gruntowych i stepowienie to niedobra wiadomość dla mieszkańców regionu, w którym ważną rolę pełni rolnictwo. Użytki rolne pokrywają 65,2 proc. powierzchni województwa, gdy dla całego kraju ten odsetek wynosi 59,9 proc. Dlatego konieczne są inwestycje. Zarząd od 1994 roku prowadzi program budowy małych zbiorników, które mają gromadzić wodę wiosną i po dużych opadach. Hamują one odpływ wód z pól i systemów melioracyjnych. W latach 1994-2006 zrealizowano łącznie ponad 170 projektów, które zwiększyły retencję o 27,4 mln m szesc.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości, związane z dofinansowaniem ze środków UE. W latach 2007-2015 kosztem 40,5 mln zł powstało 138 kolejnych budowli hydrotechnicznych. Wśród tegorocznych inwestycji jest m.in. budowa trzech zbiorników małej retencji na rzece Bętlewiance w gminie Dobrzyń nad Wisłą tak, by zwiększyć jej możliwość retencjonowania wody. Kolejny projekt to budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w gminie Mogilno. Działania te mają m.in.utrzymać stan wód gruntowych wokół Jeziora Mogileńskiego. Również w tym roku rozpocznie się przebudowa 14-kilometrowego odcinka Kanału Bachorza w gminach Kruszwica, Dąbrowa Biskupia i Inowrocław. Zadanie obejmie m.in. budowę zbiornika retencyjnego.

Zarząd prowadzi także drenowanie, które obniża poziom zwierciadła wody wiosną, co pozwala na wcześniejsze prowadzenie upraw. Melioracją objęto blisko 0,4 mln ha gruntów ornych, czyli blisko połowę wszystkich w regionie.

Równie ważna jak retencja jest ochrona przeciwpowodziowa. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ma pod swoją pieczą 179 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią 41 tys. ha.

W 2016 roku planowana jest modernizacja ostatniego, 3,6-kilometrowego odcinka wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej (rzeka Wisła) na terenie gmin Raciążek oraz Ciechocinek. Wał chroni Dolinę Ciechocińską o powierzchni 2 138 ha, zamieszkałą przez 20 tys. osób (w tym 3 tys. kuracjuszy). Całkowita długość budowli to 12 km. Od 2013 roku przebudowano 8,35 km wału, przeznaczając na ten cel 29,5 mln zł. W ramach tegorocznych prac wał zostanie podniesiony, zaplanowano też modernizację przejazdów, uszczelnienie korpusu i podłoża oraz wykonanie zamknięcia przeciwpowodziowego, tzw. Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej. Powstanie też ścieżka rowerowa biegnąca po wale. Inwestycja, warta 8 mln zł, już ruszyła i zakończy się jeszcze w tym roku.

Także w tym roku zaplanowano budowę systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej na przeciwpowodziowych stacjach pomp. Przedsięwzięcie obejmie modernizację części układów pomiarowo-rozliczeniowych, instalację modułów umożliwiających bezprzewodową komunikację z centralą oraz instalację odpowiedniego oprogramowania. System pozwoli na przewidywanie sytuacji kryzysowych oraz natychmiastowe reagowanie w przypadku awarii.

Region kujawsko-pomorski leży na obszarze dwóch głównych dorzeczy Polski. 70 proc. wód odprowadzana jest do Wisły (przede wszystkim Drwęcą, Brdą, Wdą i Osą), reszta do Odry (Notecią i Wełną). Oba dorzecza łączy wybudowany w latach 70 osiemnastego wieku Kanał Bydgoski. Województwo jest jedynym w Polsce, które obejmuje trzy główne pojezierza: Mazurskie, Pomorskie i Wielkopolskie. Na jego terenie znajduje się 1002 jeziora o łącznej powierzchni 25 tys. ha. Mimo takich zasobów wodnych województwo jest najbardziej w Polsce zagrożone stepowieniem. Występujące tutaj susze, pojawiające się średnio raz na trzy lata, są najczęstsze i najgłębsze w kraju – szacuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej