Rozwój dzięki inwestycjom

Fundusze unijne pozwoliły nadrobić część cywilizacyjnych zaległości. Teraz czas na jeszcze ambitniejsze cele.

Publikacja: 15.09.2016 23:00

Do województwa lubelskiego dotychczas trafiło co najmniej 13 mld zł unijnych funduszy, dzięki którym udało się zrealizować projekty o wartości ok. 25 mld zł – wynika z naszej analizy danych przedstawianych przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy na lata 2007-2013.

Efekty wykorzystania unijnej pomocy widać gołym okiem. To nowe drogi i obwodnice, rozbudowany port lotniczy pod Lublinem, odnowione szkoły i zabytki, czy nowe obiekty rekreacyjne. Jak przyznają samorządowcy, zapóźnienia cywilizacyjne w regionie były tak duże, że trzeba było inwestować we wszystko.

Największa zrealizowane projekty dotyczą właśnie infrastruktury podstawowej (przeznaczono na nie ok. 58 proc. funduszy UE), a tym – transportowej. Przykładowo budowa drogi ekspresowej S17 (na odcinku Kurów – Lublin – Piaski) kosztowała ok. 3,2 mld zł, do tego trzeba doliczyć też drogi dojazdowe i obwodnice za ok. 0,6 mld zł (w tym obwodnica Lublina). Na drogi regionalne poszło ponad 2 mld zł mld zł, a na transport miejski (w tym na wielki projekt trolejbusowy w Lublinie) – 740 mln zł. Warto też wymienić projekt likwidowania czarnych dziur w dostępie do internetu, czyli budowę za ponad 380 mln sieci szerokopasmowej na terenie całego województwa.

Około 18 proc. unijnych funduszy skierowanych zostało z kolei na rozwój kapitału ludzkiego, a 24 proc. – na wsparcie przedsiębiorczości. Wśród największych beneficjentów jest też jedno z największych przedsiębiorstw w regionie – Zakłady Azotowe Puławy. – W sumie wartość zrealizowanych przez firmę projektów to ponad 293 mln zł (z czego UE sfinansowała 45 mln zł) – zauważa Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy Azoty. – Inwestycje te pozwoliły znacząco zredukować emisję zanieczyszczeń, a także ograniczyć pobór wody, dzięki czemu firma jest bardziej efektywna, a środowisko – czystsze – podkreśla Kulik.

Te wszystkie projekty przełożyły się na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego regionu. Jak wynika z raportu przygotowanego dla Ministerstwa Rozwoju przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, dzięki funduszom UE nominalny poziom PKB w woj. lubelskim w 2015 r. był o ok. 15 proc. wyższy, stopa bezrobocia o 3,1 pkt. proc. mniejsza, a wskaźnik zatrudniania – o 2,3 pkt. proc. wyższy (w porównaniu ze scenariuszem braku funduszy). Lubelskie zmniejszyło też nieco dystans dzielący go do innych unijnych regionów. W 2015 r. poziom zamożności województwa (liczony jako PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) wynosił ok. 47 proc. unijnej średniej, a bez funduszy UE byłoby to 42,4 proc.

Nie udała się za to sztuka doganiania polskich bogatszych regionów, np. Mazowsze w tym czasie rozwijało się jeszcze szybciej. Ale marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski, ma nadzieję, że fundusze UE z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 pomogą osiągnąć i ten ambitny cel.

Opinia

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego

W latach 2007-2013 koncentrowaliśmy się na rozwoju regionu pod względem infrastrukturalnym, bo takie były potrzeby. Wraz z nowym unijnym budżetem warunki podziału środków europejskich zmieniły się. Komisja Europejska kładzie nacisk na innowacyjność, odnawialne źródła energii i zwiększenie zatrudnienia. Z kolei Lubelskie, jako wiodące dziedziny, w których ma się rozwijać, wybrało biogospodarkę, medycynę i zdrowie, energetykę niskoemisyjną oraz informatykę i automatykę. W tych obszarach upatrujemy szanse na rozwój, ponieważ wiążą się one z naszymi atutami, którymi są: świetne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej, szczególnie w pozyskiwaniu energii ze słońca i biomasy, wysokospecjalistyczne rolnictwo, produkcja żywności, rozbudowana baza akademicka z pięcioma uniwersytetami na czele oraz rosnąca liczba firm z sektora IT. W dalszym ciągu będziemy zacieśniać relacje między sferą nauki i biznesu, nie rezygnujemy też z poprawy infrastruktury transportowej.

Do województwa lubelskiego dotychczas trafiło co najmniej 13 mld zł unijnych funduszy, dzięki którym udało się zrealizować projekty o wartości ok. 25 mld zł – wynika z naszej analizy danych przedstawianych przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy na lata 2007-2013.

Efekty wykorzystania unijnej pomocy widać gołym okiem. To nowe drogi i obwodnice, rozbudowany port lotniczy pod Lublinem, odnowione szkoły i zabytki, czy nowe obiekty rekreacyjne. Jak przyznają samorządowcy, zapóźnienia cywilizacyjne w regionie były tak duże, że trzeba było inwestować we wszystko.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?