Uczelnie czekają na studentów

Na najbardziej oblężonych kierunkach miejsc już nie ma, ale wciąż można zdobyć indeks na łódzkich uczelniach.

Publikacja: 06.09.2016 22:00

O indeks można się starać zarówno na Uniwersytecie Łódzkim, jak i na politechnice.

O indeks można się starać zarówno na Uniwersytecie Łódzkim, jak i na politechnice.

Foto: 123RF

Największa łódzka uczelnia – Uniwersytet Łódzki na 8 727 miejsc przygotowanych dla studentów pierwszego roku przyjął już 6 728 kandydatów. Najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby chętnych na jedno miejsce okazały się: psychologia (9,36 kandydata na miejsce), filologia angielska (6,55) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,38). Ale uczelnia ta nadal prowadzi rekrutacją na kilkadziesiąt innych kierunków studiów. Wolne miejsca są m.in. w filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. W samej Łodzi na chętnych czekają m.in. archeologia, filozofia, historia sztuki, wojskoznawstwo, informatyka czy politologia. Ponadto trwa rekrutacja na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych. Uczelnia przygotowała w tym roku 6 686 miejsc. Można zapisać się do 15 września.

Nauka o mieście

W tym roku Uniwersytet Łódzki uruchomił kilka nowych kierunków studiów. To m.in. dziennikarstwo międzynarodowe, filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, niemcoznawstwo, finanse międzynarodowe czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Jedną z ciekawszych propozycji są studia poświęcone ekonomii miasta zrównoważonego, które zostały utworzone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Mają one łączyć zagadnienia z zakresu ekonomii, funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii miasta. Osią kształcenia jest „miasto” rozumiane jako przestrzeń koncentracji zasobów, kapitałów, generowania dochodów i korzyści. Jak podkreślają przedstawiciele uczelni studia na tym kierunku mają mieć charakter praktyczny, czyli zakładają zarówno dużą liczbę zajęć praktycznych, jak i znaczny udział praktyków w procesie kształcenia.

Uczelnia zdecydowała się także – idąc trochę z duchem czasu, na utworzenie wojskoznawstwa na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. To interdyscyplinarny kierunek łączący szeroko pojęte nauki humanistyczne (przede wszystkim historię) z zagadnieniami wojskowymi, jak również częścią nauk społecznych (prawo, obronność, ekonomia).

Informatyka hitem

– Informatyka – studia w języku polskim oraz w języku angielskim – okazały się hitem tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice Łódzkiej – informuje nas dr inż. Ewa Chojnacka z Politechniki Łódzkiej. W pierwszym etapie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia zarejestrowało się w systemie informatycznym uczelni 17 763 kandydatów, a przyjęto 3 640 osób. Najwięcej kandydatów zgłosiło chęć studiowania na informatyce, która w Politechnice Łódzkiej prowadzona jest przez dwa wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA) oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Na każdym z nich było prawie 1100 zgłoszeń.

– Także na tym kierunku była największa konkurencja – prawie 13 osób na jedno miejsce na anglojęzyczne studia information technology oraz computer science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Popularne okazały się także: logistyka oraz inżynieria biomedyczna – ponad 7 zgłoszeń na jedno miejsce, oraz automatyka i robotyka (na wydziale EEIA) – ponad 6 zgłoszeń na miejsce – opisuje dr Chojnacka.

Także i ta uczelnia uruchomiła kilka nowych kierunków, m.in. inżynierię zarządzania, a także management. Ten ostatni to 3-letnie studia licencjackie, stacjonarne i bezpłatne, prowadzonych w języku angielskim. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie metod i technik zarządzania, organizacji pracy, nowoczesnego marketingu oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Jeden semestr studiów określany jest jako mobilny, bowiem program realizowany jest za granicą.

Uczelnia w ramach studiów stacjonarnych I stopnia prowadzi 42 kierunki. Na niektórych wciąż są miejsca i tam wciąż jeszcze można starać się o indeks. Jest taka możliwość do 13 września. Pełna lista wolnych miejsc znajduje się na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

Dla artystów

Na chętnych czeka też łódzka Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Można jeszcze się dostać na kierunki: tkanina i ubiór (specjalność – projektowanie tkaniny drukowanej), wzornictwo, rzeźba, grafika czy malarstwo. – Egzaminy wstępne odbędą się we wrześniu 2016 r. – informuje nas Magdalena Stańczyk z łódzkiej ASP.

W tym roku największą popularnością cieszyły się: wzornictwo na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, grafika na Wydziale Grafiki i Malarstwa oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk wizualnych na Wydziale Sztuk Wizualnych.

Do 10 września jest także prowadzona rekrutacja uzupełniająca w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów. Obejmuje ona studia stacjonarne na kierunkach: kompozycja i teoria muzyki (specjalność rytmika) oraz instrumentalistyka (specjalności lutnia, viola da gamba, fagot, gitara). Nowością w ofercie edukacyjnej Akademii jest specjalność fortepian kameralny na kierunku Instrumentalistyka.

Jak nas informuje Paweł Wołowicz z biura promocji Akademii Muzycznej, największą popularnością podczas tegorocznej rekrutacji cieszyły się: wokalistyka (specjalność wokalno-aktorska), musical i choreografia (specjalność: musical), wokalistyka estradowa, instrumentalistyka (specjalności: flet, skrzypce) oraz muzyka w mediach.

Na wszystkich łódzkich uczelniach w roku akademickim 2016/17 będzie studiowało ponad 100 tys. osób.

Największa łódzka uczelnia – Uniwersytet Łódzki na 8 727 miejsc przygotowanych dla studentów pierwszego roku przyjął już 6 728 kandydatów. Najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby chętnych na jedno miejsce okazały się: psychologia (9,36 kandydata na miejsce), filologia angielska (6,55) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,38). Ale uczelnia ta nadal prowadzi rekrutacją na kilkadziesiąt innych kierunków studiów. Wolne miejsca są m.in. w filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. W samej Łodzi na chętnych czekają m.in. archeologia, filozofia, historia sztuki, wojskoznawstwo, informatyka czy politologia. Ponadto trwa rekrutacja na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych. Uczelnia przygotowała w tym roku 6 686 miejsc. Można zapisać się do 15 września.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?