Unijne miliardy dla firm z regionu

Zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze – takie, zgodnie z obowiązującą strategią, ma być województwo podlaskie w 2030 r. Pomóc w przyspieszeniu rozwoju mają fundusze z Unii Europejskiej.

Publikacja: 22.08.2016 23:00

Mała elektrownia wodna na rzece Supraśl w Dobrzyniewie Dużym  to sukces  firmy Mariel, możliwy dzięk

Mała elektrownia wodna na rzece Supraśl w Dobrzyniewie Dużym to sukces firmy Mariel, możliwy dzięki dofinansowaniu z RPO na lata 2007-2013.

Foto: Fotorzepa, Przemek Sejwa Przemek Sejwa

Z roku na rok podlaskie wypada w statystykach coraz lepiej. W sektorze przedsiębiorstw daje się zauważyć wzrost sprzedaży, zatrudnienia i wynagrodzeń. Zdaniem ekspertów region na czele z Białymstokiem ma szansę na dalszą poprawę. – Dysponuje dużą podażą pracowników, a poziom płac jest relatywnie niski. Atutem są też dobrze zarządzane finanse miasta i sprawne instytucje – ocenia firma doradcza PwC. Natomiast region wypada kiepsko pod względem infrastruktury, liczby absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych oraz dostępności nowoczesnych powierzchni biurowych. .

Wciąż jeszcze wysokie jest bezrobocie – według danych GUS w czerwcu 2016 r. w Polsce wynosiło ono 8,8 proc., natomiast w województwie podlaskim – 10,8 proc., ale i tu widać pozytywne zmiany – rok wcześniej wynosiło ono 11,9 proc. Dobrym znakiem jest wzrost liczby firm – w czerwcu 2016 r. w rejestrze Regon było zarejestrowanych 99554 podmiotów, rok wcześniej było ich o blisko 500 mniej. Wart podkreślenia jest fakt, że nie wynika to z restrukturyzacji zatrudnienia, skutkującej często rejestracją jednoosobowych działalności gospodarczych. W regionie przybyło bowiem zarówno spółek prawa handlowego – jest ich już 6771, o ponad 550 więcej niż rok wcześniej, oraz firm z kapitałem zagranicznym (862, wzrost o 71). Oznacza to, że część przedsiębiorstw – rozwijając się – zdobyła partnerów biznesowych lub też zmieniła formę prawną. To dobry znak dla podlaskiej gospodarki.

Siła dotacji

Motorem napędowym dla rozwoju Podlasia w kolejnych latach powinny być dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, których wartość jest niebagatelna. Największe fundusze, bo aż 1 mld zł, przeznaczono właśnie na podniesienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki. To więcej niż w minionych latach (w 2007-2013 było to 664 mln zł).

– Wspierana będzie działalność badawczo-rozwojowa, współpraca między biznesem i uczelniami oraz tworzenie terenów inwestycyjnych. Dużą pomoc kierujemy zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw – informuje Urszula Arter, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Część konkursów już trwa, a kilka zostanie ogłoszonych do końca roku.

Firmy mogą liczyć na wsparcie inwestycyjne w kilku obszarach. Słowo klucz w dzisiejszym biznesie to innowacyjność. To właśnie dlatego aż 50 mln euro będzie przeznaczone na dofinansowanie projektów badawczych, opracowanie nowych produktów i wyposażenie laboratoriów. Natomiast na rozwój usług i technologii informacyjno-komunikacyjnych przewidziano pożyczki, których łączna kwota wynosi ponad 95 mln euro.

Kolejnym obszarem jest efektywność energetyczna przedsiębiorstw. Nie jest tajemnicą, że wiele polskich firm ma tu dużo do poprawy. Na energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii przeznaczono aż 60 mln euro. Firmy mogą otrzymać też wsparcie na urządzenia do produkcji energii na własne potrzeby, na modernizację budynków i audyty energetyczne. Łącznie na ten cel do dyspozycji mają 15,5 mln euro.

Skusić turystów

Niewiele mniej, bo 14 mln euro, przeznaczono na wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, zlokalizowanych na terenach cennych przyrodniczo. Chodzi tu o gminy wiejskie i wiejsko-miejskie, w których obszary Natura 2000 przekraczają 18,36 proc. (czyli średnią unijną). Takich w regionie nie brakuje.

To właśnie Podlaskie jest regionem o najwyższym wskaźniku udziału parków narodowych. Na razie jednak walory przyrodnicze oraz wielokulturowość regionu nie przekładają się na liczbę turystów. Jest spory potencjał, żeby to zmienić, bo statystyki mówią same za siebie. Z jednej strony Podlasie zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem długości szlaków pieszych i rowerowych, ale już pod względem liczby obiektów noclegowych znajduje się na szarym końcu

Wsparcie dla najmniejszych

Motorem napędowym gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Nadzieją napawa fakt, że ich liczba w regionie systematycznie rośnie. Również na ten cel przewidziano wsparcie z unijnego budżetu. Na bezzwrotną pomoc mogą liczyć te grupy, które zdaniem Komisji Europejskiej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50. roku życia, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz niskowykwalifikowani. Pozostali również otrzymają wsparcie, ale już w formie pożyczki. Na ten cel w sumie zarezerwowano 10 mln euro.

O start-upach w Polsce mówi się coraz więcej. Podlasie nie zostaje w tyle: to właśnie start-upom w dużej mierze poświęcony będzie III Wschodni Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniach 22-23 września (więcej o Kongresie piszemy poniżej). Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z możliwości zaprezentowania się przed inwestorami i ekspertami mogą zgłaszać się do końca sierpnia. Zwycięzca zdobędzie tytuł TOP Start-up Polski Wschodniej 2016.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.kucharczyk@rp.pl

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej