Inwestycje dla zdrowia mieszkańców

Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze oraz ośrodka radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim to najważniejsze inwestycje zdrowotne w lubuskim.

Publikacja: 04.08.2016 23:00

Oba projekty znalazły się w planie inwestycji priorytetowych w ochronie zdrowia przyjętym ostatnio przez samorząd. Innym ważnym zadaniem jest rozbudowa ośrodka radioterapii w Zielonej Górze. Samorządowi zależy bowiem na szybkim diagnozowaniu nowotworów, a potem ich leczeniu, by zmniejszyć umieralność na te choroby wśród mieszkańców.

– W styczniu ministerstwo zdrowia opublikowało „Mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych”, gdzie potwierdzono naszą diagnozę w zakresie konieczności budowy zakładu radioterapii w Gorzowie – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Dodaje, że to centrum to ważna informacja dla mieszkańców zważywszy, że w lubuskim umieralność na nowotwory wciąż plasuje się na zbyt wysokim poziomie w porównaniu z innymi regionami. – W przypadku leczenia nowotworów kluczowa jest wczesna wykrywalność, dlatego tak ważny jest sprzęt zarówno leczniczy jak i diagnostyczny – tłumaczy marszałek. A Tomasz Wróblewski, dyrektor departamentu ochrony zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zauważa, że mapa w zakresie onkologii wskazuje wprost, że w Gorzowie Wlkp. powinien powstać ośrodek radioterapii z dwoma akceleratorami, natomiast wskazywana liczba potrzebnych akceleratorów w istniejącym zakładzie radioterapii w Zielonej Górze to cztery. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Szacunkowy koszt Zakładu Radioterapii w Gorzowie to 65 mln zł, część środków ma pochodzić z dofinansowania do części infrastrukturalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a zakupu niezbędnego wyposażenia czyli akceleratorów z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Natomiast doposażenie istniejącego Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze możliwe będzie m.in. w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Obecnie konieczna jest wymiana jednego urządzenia na nowe (przybliżony koszt to 9,8 mln zł).

Urzędnicy szacują, że planowany termin budowy radioterapii w Gorzowie to kwiecień 2018 rok. Dłużej, bo do 2020 roku ma potrwać budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, które będzie częścią Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego. – Będzie to największa inwestycja w służbie zdrowia województwa lubuskiego – tłumaczy dyr. Wróblewski. W połowie lipca dyrekcja szpitala złożyła do wojewody wniosek o wydanie opinii o celowości utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i realizacji tej inwestycji. Wojewoda ma teraz 60 dni na jej wydanie.

W planowanym skrzydle szpitala, gdzie znajdzie się Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ma być oddział pediatrii (46 łóżek), oddział chirurgii i urologii dziecięcej ( 40 łóżek) oraz oddział onkologii dziecięcej (12 łóżek). Przewidziano tam także nowy oddział położniczy.

Jak informuje dyr. Wróblewski szacunkowy koszt inwestycji to 92 mln zł. – W tym roku zarząd już przeznaczył 4 mln zł na pierwszy etap, a w Wieloletnim Planie Finansowym znalazło się kolejne 8 mln zł na wkład własny – tłumaczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Zdradza, że szpital otrzyma wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. – Czynimy starania, aby utworzyć uniwersytecki szpital kliniczny, aby placówka kwalifikowała się także do dofinansowania w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – mówi dyr. Wróblewski.

Marszałek Elżbieta Anna Polak, podkreśla, że inwestycje w szpitalach w Zielonej Górze i Gorzowie podyktowane są przede wszystkim bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców, ale także zmniejszeniem migracji. – W przypadku Zielonej Góry dotyczy to zwłaszcza migracji najmłodszych pacjentów. W lecznictwie pediatrycznym zauważalny jest odpływ środków z lubuskiego NFZ do klinik poza regionem w wysokości ok. 25 mln zł rocznie – tłumaczy marszałek.

Oba projekty znalazły się w planie inwestycji priorytetowych w ochronie zdrowia przyjętym ostatnio przez samorząd. Innym ważnym zadaniem jest rozbudowa ośrodka radioterapii w Zielonej Górze. Samorządowi zależy bowiem na szybkim diagnozowaniu nowotworów, a potem ich leczeniu, by zmniejszyć umieralność na te choroby wśród mieszkańców.

– W styczniu ministerstwo zdrowia opublikowało „Mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych”, gdzie potwierdzono naszą diagnozę w zakresie konieczności budowy zakładu radioterapii w Gorzowie – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Dodaje, że to centrum to ważna informacja dla mieszkańców zważywszy, że w lubuskim umieralność na nowotwory wciąż plasuje się na zbyt wysokim poziomie w porównaniu z innymi regionami. – W przypadku leczenia nowotworów kluczowa jest wczesna wykrywalność, dlatego tak ważny jest sprzęt zarówno leczniczy jak i diagnostyczny – tłumaczy marszałek. A Tomasz Wróblewski, dyrektor departamentu ochrony zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zauważa, że mapa w zakresie onkologii wskazuje wprost, że w Gorzowie Wlkp. powinien powstać ośrodek radioterapii z dwoma akceleratorami, natomiast wskazywana liczba potrzebnych akceleratorów w istniejącym zakładzie radioterapii w Zielonej Górze to cztery. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej