W najbliższych latach Mazowsze będzie umacniać pozycję krajowego lidera w rankingu regionów najsilniej przyciągających zagranicznych inwestorów. I choć najsilniejszym magnesem województwa pozostanie Warszawa, na jego gospodarczy potencjał coraz mocniej pracują także inne miasta, jak Płock, Radom, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka czy Sochaczew. Już wcześniej niemała część kluczowych dla regionu inwestycji ulokowała się poza stolicą. LG wybrało Mławę, Stora Enso ulokowała się w Ostrołęce, Stadler działa w Siedlcach, 3M w Kajetanach koło Nadarzyna, a Mars rozbudowuje się w Sochaczewie. Wszędzie tam inwestorzy znaleźli korzystne warunki do prowadzenia działalności, dobrze przygotowaną kadrę, mocno konkurencyjne wobec stolicy koszty pracy oraz przyjazne nastawienie lokalnych władz.

Mocnym wsparciem dla inwestycji są działające na Mazowszu specjalne strefy ekonomiczne: łódzka, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska i warmińsko-mazurska. Przykładem korzystnej oferty dla zagranicznych firm może być Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny: położony w północno-zachodniej części Mazowsza w odległości ok. 100 km od Warszawy, Torunia oraz Łodzi jest wspólnym przedsięwzięciem Płocka, oraz Orlenu. Przeznaczone pod inwestycje 200 hektarów podzielono na strefy pozwalające na prowadzenie działalności w różnych sektorach: m.in. w chemicznym, farmaceutycznym, papierniczym, włókienniczym czy motoryzacyjnym. Obiecujące perspektywy dają także Strefy Aktywności Gospodarczej. Tworzone są przez lokalne samorządy, które scalają grunty, budują infrastrukturę techniczną i dostosowują do potrzeb inwestycyjnych plany zagospodarowania przestrzennego. Przykładem są strefy Garwolińska i Przasnyska, których właścicielami są powiaty.

Mazowsze jako region przyciąga wieloma atutami. Województwo jest liderem gospodarczego rozwoju oraz standardów życia. Ma najwyższy wskaźnik udziału w krajowym PKB – 21,6 proc. i zajmuje pierwsze miejsce pod względem PKB przypadającego na mieszkańca – ok. 160 proc. średniej krajowej. Ważne jest dobre skomunikowanie regionu z resztą kraju, m.in. dzięki autostradzie A2 dającej połączenie z Niemcami oraz – poprzez połączenie z autostradą A1 – z Wybrzeżem i Śląskiem. W przyszłości szkielet komunikacyjny uzupełnią budowane drogi ekspresowe, choć trasą S8 już teraz można bez przeszkód dojechać z Warszawy do Wrocławia.

Inwestorów zachęcać będą wykwalifikowane kadry i dostęp do najlepszych w kraju centrów naukowych i ośrodków akademickich. Region ma najwyższy w kraju poziom innowacyjności mierzony nakładami na działalność badawczą i rozwojową. Do najszybciej rozwijających się branż należą nowoczesne usługi biznesowe, które obok przemysłu spożywczego i budowlanego zostały zaliczone do tzw. sektorów wysokich szans.

Według mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) powołującego się na dane GUS oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ), na Mazowszu działa blisko 660 firm zagranicznych, które zainwestowały w Polsce co najmniej po milionie dolarów. Ocenia się, że ze wszystkich inwestycji zagranicznych ulokowanych w Polsce, blisko jedna czwarta trafiła do województwa mazowieckiego. Ta obecność będzie coraz mocniej przekładać się na funkcjonowanie przedsiębiorstw polskich. Zagraniczne inwestycje już doprowadziły do zwiększenia współpracy przy wykorzystaniu innowacji, przyczyniły się do wzrostu aktywności rodzimych małych i średnich przedsiębiorstw, a także do zwiększenia liczby realizowanych w regionie międzynarodowych projektów badawczych.